publicatii
istorii

 

baner

 

Get Adobe Flash player

ISTORIC PDF Imprimare Email

Bazele AGROinform au fost puse în cadrul proiectului TACIS „Campania de informare privind privatizarea şi restructurarea în agricultură”, implementat în perioada 1998-2001 şi care presupunea crearea a 10 centre de informare şi consultanţă. În anul 2000, la iniţiativă a 13 organizaţii obşteşti din diferite regiuni ale Republicii Moldova a fost constituită Federaţia Naţională a Agricultorilor din Moldova AGROinform. Ca urmare, în perioada 2000-2003, au fost puse bazele structurii organizaţionale a Federaţiei, caracterizată, atât prin extinderea reţelei de organizaţii-membre, cât şi de creşterea numărului de fermieri-membri în cadrul Federaţiei.

În perioada 2004-2006, ca răspuns la solicitarea membrilor săi şi în conformitate cu viziunile strategice de dezvoltare a Federaţiei, a urmat etapa de dezvoltare continuă a reţelei şi consolidarea instituţională. Această etapă s-a axat pe acordarea serviciilor de extensiune şi promovare, asigurarea informaţională în procesul de reformare a sectorului agrar şi creşterea rapidă a numărului de organizaţii-membre, amplasate pe întreg teritoriul ţării.

Perioada 2007-2009 este orientată spre asigurarea durabilităţii prin diversificarea serviciilor comerciale, crearea unui Fond de rezervă şi eficientizarea costurilor. Această perioadă este caracterizată şi prin ajustarea strategiei de activitate, pentru o reprezentare mai eficientă a intereselor membrilor Federaţiei şi prin dezvoltarea capacităţilor reţelei în aspecte de lobby.

În continuare, AGROinform îşi propune să devină o organizaţie  mai profesionistă, să atragă mai mulţi membri în reţea, atât fermieri, antreprenori, cât şi organizaţii.