publicatii
istorii

 

baner

 

Get Adobe Flash player

LUCIA CEBAN PDF Imprimare Email

Antreprenoriat feminin de succces

luciaIstoria Luciei Ceban din Cotiujenii Mari, ?old?ne?ti, este una de succes absolut. În doar doi ani a beneficiat de instruiri, a ob?inut o finan?are nerambursabil?, a procurat utilaje costisitoare ?i continu? s?-?i dezvolte afacerea, iar familia o sus?ine în tot ce face. De profesie dna Lucia este educatoare la gr?dini??. Timp de 15 ani a crescut sute de copii la gr?dini?a din sat, fiindu-le ca o mam?, îns?, pentru a avea un venit suficient, dar ?i pentru a nu pleca din ?ar? a ales s? ia în arend? p?mînt. La început avea 127 ha de teren agricol.

Primul a pornit-o pe calea afacerilor so?ul, Alexei. Când au v?zut c? sunt nevoi?i s? vând? la pre? de nimic ceea ce cresc timp de un an, s-au întrebat de ce nu ?i-ar prelucra ei în?i?i propria produc?ie. Atunci, dna Lucia a decis c? e timpul s? se apuce ?i ea de afaceri. „Mi-am zis: d? s? fac, de ce s? nu pot? Am încercat ?i am fost încurajat?.”

Doar în doi ani a ajuns s? administreze o moar? de grîu, o moar? de porumb, o alta de nutre? pentru animale ?i o oloini??. În cadrul programului Pare 1+1 a beneficiat de finan?are pentru o linie de îmbuteliere a uleiului ?i de împachetare a f?inii de porumb.

”Am riscat s? iau credite spunînd la început c? nu am nimic ce pune în gaj decît terenurile ?i moara. Am f?cut ?i plan de afaceri. Dup? un control pe teritoriu, am spus ce planuri am ?i c? într-adev?r am nevoie de un credit pentru a realiza cele propuse,” spune Lucia Ceban.

A hot?rât s? fac? ?i o moar? de grîu, mai ales c? pre?ul la grîu era mic, iar moara din sat era veche ?i inutilizabil?. Moara a început s? fun?ioneze în anul 2004.

”Am depus mult suflet în ceea ce am f?cut pîn? acuma. Lucrez deseori cu creditele ?i îmi place s? fiu punctual? ca s? le reîntorc la timp. La banc? nu am avut probleme niciodat?. Toat? vremea ne-au mers în întîmpinare,” remarc? dna Lucia.

Dup? doi ani a deschis o brut?rie. Brut?ria s-a dovedit a fi necesar?, deoarece pân? atunci pîinea comercializat? în sat era adus? de la brut?riile din raion. De asemenea erau dificult??i la realizarea comenzilor pentru nun?i, botezuri ?i înmormânt?ri. Banii investi?i în aceast? afacere au fost un credit bancar de 70 mii dolari care i-a ajutat s? pun? pe roate afacerea. ?i-a l?rgit astfel activitatea.

Pe terenurile agricole pe care le de?ine cultiv? nu doar cereale, dar ?i legume. Afacerea prosper? din 2005. Pre?urile, spune dna Lucia: ”Le-am vrea pu?in mai bune, dar pia?a dicteaz? cursul. Oricum, g?sim solu?ia ?i stabilim un pre? rezonabil.”

În proprietate are 400 ha proprii, 350 ha arendate ?i cultiv?: porumb, floarea-soarelui, soia, orz, rapi?a. Recolta de grîu difer? între 3-3,5 tone/ha. Dac? anul este mai favorabil, atunci poate ajunge la 4 tone/ha.

lucia2

”Totul depinde de clim?. Chiar ?i oaspe?ilor str?ini le-am spus asta. Vreau s? activez în ?ara mea. Avem o livad? de pruni, o livad? de mere. A? mai vrea un frigider. E greu s? realizez acuma în stare proasp?t? fructele. Situa?ia care s-a creat dintre Ucraina ?i Rusia ne afecteaz? pu?in realizarea pe pia?? a produc?iei,” spune dna.

Familia este sprijinul principal al d-nei. Lucreaz? împreun? cu so?ul. Feciorul de asemenea ajut? la prosperarea afacerii. Fiica o încurajeaz? de peste hotarele ??rii.

”S? nu v? fie team? s? face?i primul pas. Este posibil de realizat ceva doar dac? ai optimism ?i încredere în sine. E foarte bine dac? face?i o afacere acas?. E cel mai bine s? ne implic?m, s? fim receptivi dac? apar oportunit??i, anumite proiecte,” recomand? antreprenoarea doamnelor care vor s? ini?ieze o afacere în agricultur?.