publicatii
This page require Adobe Flash 9.0 (or higher) plug in.

Mai mult de 100 de legumicultori, membri ai AGROinform au fost instruiti de un expert italian

legume

Federa?ia Na?ional? a Agricultorilor din Moldova AGROinform a fost selectat? ?i în anul curent în calitate de prestator de servicii în cadrul proiectelor IFAD.
Astfel, la finele lunii februarie, curent, AGROinform a prestat servicii de logistic? pentru organizarea seminarelor în domeniul tehnologiilor moderne de producere a legumelor în spa?ii protejate. Seminarele au fost ?inute de de un expert interna?ional care a instruit produc?torii de legume din raioanele: Drochia, Hînce?ti, Nispoereni ?i Ungheni despre tehnologiile moderne de producere a legumelor în spa?ii protejate, a prezentat proiecte de construc?ie a serelor eficiente pentru condi?iile Republicii Moldova.
Seminarele au fost prezentate de reprezentantul companiei Idromeccanica Lucchini în Moldova, Cezare Ghizzi.
El a men?ionat c? este reprezentantul unei companii lider in productia de sere acoperite cu material plastic ?i a prezentat un ?ir de modelele de sere tunel, sere cu perete vertical, sere cu arcade multiple. Prezent?rile au prezentat un interes deosebit pentru legumicultori moldoveni.
Produc?torii de legume din Republica Moldova au recunoscut c? mai au mult de lucru pentru a ob?ine 55 kg de ro?ii pe un metru patrat, a?a cum ob?in produc?torii din Italia. De asemenea, legumicultorii au fost curio?i s? afle metodele de înc?lzire a serelor, aceasta fiind de fapt o problem? pentru produc?torii din Republica Moldova care nu reu?esc s? produc? legume în sezonul rece al anului, din cauza costurilor ridicate pentru înc?lzire a serelor.
Participan?ii la seminare au men?ionat despre dorin?a de spori veniturile prin producere calitativ? ?i cantitativ?, în acest sens ei recunosc c? veniturile ob?inute de pe o suprafa?? de 10 ari de ser?, dep??esc veniturile care pot fi ob?inute de pe un hectar plantat cu legume în câmp deschis. Pentru viitor, produc?torii de legume doresc s? î?i modernizeze serele dup? modelele prezentate de expertul italian.

 

Site la comanda de la Studio Webmaster