publicatii
This page require Adobe Flash 9.0 (or higher) plug in.

Reprezentantele rețelelor de femei, create de AGROinform, au participat la un atelier de instruire

mca

20 de femei, reprezentate ale re?elelor de femei din toate regiunile ??rii, create de AGROinform cu suportul financiar al ACED, au participat la 23 iulie în cadrul unul atelier de instruire "Consolidarea re?elei femeilor din businessul agricol din Moldova", organizat de FPM Moldova în cooperare cu Proiectul Completivitatea Agricol? ?i Dezvoltarea Întreprinderilor (ACED).
În cadrul evenimentului au fost discutate oportunit??ilor existente privind crearea re?elelor menite s? faciliteze cooperarea între femeile care au afaceri în domeniul agricol, fie c? este vorba de planta?ii viti-vinicole, livezi intensive sau cultivarea legumelor etc. Necesitatea cre?rii de re?ele de cooperare este determinat? de condi?iile impuse de agricultura modern? ?i realit??ile pie?ei agricole, în care asocierea dintre produc?torii agricoli reprezint? un mecanism eficient de promovare a legumelor ?i fructelor autohtone, a drepturilor ?i intereselor legitime ale fermierilor.
Discu?iile din cadrul atelierului au fost facilitate de c?tre expertul Corpora?iei Provoc?rile Mileniului (SUA) Leslie Tucker, care a realizat mai multe sesiuni de instruire menite s? dezvolte abilit??ile femeilor de a interac?iona ?i a comunica eficient în vederea cre?rii acestor re?ele, identific?rii de oportunit??i. Gra?ie forumului dat, participantele au avut ocazia de a discuta mai multe subiecte de interes comun cum ar fi: identificarea problemelor care ar afecta o afacere agricol? condus? de o femeie, dep??irea stereotipurilor sociale existente, posibilit??ile de dezvoltare a afacerilor comune, identificarea de noi pie?e de desfacere ?i tehnologii de cre?tere a produc?iei agricole.
Asigurarea ?anselor egale pentru to?i beneficiarii Programului Compact este o prioritate a proiectelor FPM Moldova. Astfel componenta de asigurarea a echit??ii de gen este o precondi?ie pentru toate activit??ile realizate în domeniul reform?rii sectorului de irigare ?i a tranzi?iei la agricultura performant?. Conform statisticilor existente, în Republica Moldova în jur de 30% dintre femeile de vârst? activ? sunt implicate în sectorul agricol al ??rii.

 

Site la comanda de la Studio Webmaster