publicatii
This page require Adobe Flash 9.0 (or higher) plug in.

Agricultorii se pregătesc de proteste

img 53791La 8 mai, curent oraganiza?iile reprezentative de fermieri: UniAgroProtect, Federa?ia Fermierilor din Moldova, Federa?ia Na?ional? a Agricultorilor AGROinform ?i Asocia?ia Produc?torilor de Fructe Moldova Fruct ?i-au convocat consiliile de administrare într-o ?edin?? comun? pentru a discuta despre dou? probleme stringente din agricultur?.
La 17 martie 2014, reprezentan?ii fermierilor au semnat o scrisoare c?tre prim-ministru în care ?i-au exprimat îngrijorarea cu privire la scumpirea carburan?ilor. Pân? în prezent îns?, agricultorii nu au primit vreun r?spuns din partea autorit??ilor . Ulterior, a fost organizat? ?i o conferin?? de pres? în cadrul c?reia organiza?iile de fermieri au solicitat, în mod repetat, o întrunire cu premierul Leanc?. Din p?cate, nu a urmat nicio reac?ie.
Produc?torii agricoli sunt nemul?umi?i de faptul c? întreprinderile petroliere au operat în acest an dou? modific?ri ale pre?urilor la benzin? ?i motorin?. Scumpirile au provocat pierderi enorme agricultorilor. „Pe parcursul unei luni, pre?urile la motorin? au crescut cu un leu per litru. Reie?ind din volumul de motorin? folosit? în scopuri agricole, fermierii au pierdut aproximativ 200 mil. de lei.", se men?iona într-o scrisoare adresat? premierului de c?tre asocia?iile de agricultori. Astfel, majorarea fondului de subven?ionare nu a fost sim?it? pe fondul scumpirii motorinei. „Chiar dac? anul trecut fondul de subven?ionare a sporit cu 100 mil. de lei, pierderile în urma scumpirii au ajuns la 200 de mil. lei.", a conchis Iurie Hurmuzachi, vice directorul Federa?iei Na?ionale a Agricultorilor din Moldova AGROinform.
O alt? cerin?? a fermierilor este semnarea de c?tre ministrul economiei, Valeriu Lazar a Strategiei Na?ionale de Dezvoltare a Agriculturii ?i Mediului Rural ?i publicarea imediat? a acestui document important în Monitorul Oficial.
"Fermierii risc? s? r?mân? f?r? fondurile europene ENPARD în valoare de 68 de milioane de euro, din cauza refuzului ministrului Economiei de a contrasemna Strategia Na?ional? Dezvoltare a Agriculturii ?i Mediului Rural", a declarat pre?edintele „UniAgroProtect", Alexandru Slusari.
"Suntem în continu? c?utare de fonduri, iar situa?ia creat? este una ridicol?, consider? Iurie Hurmuzachi.
În cadrul ?edin?ei Consiliilor a fost aprobata declaratia comuna si a fost stabilita data mitingului de protest - 28 mai 2014. Organiza?iile de fermieri au ales un comitet organizatoric care va sus?ile luni, 12 mai, ora 10:00 o conferin?? de pres?.

 

Site la comanda de la Studio Webmaster