publicatii
This page require Adobe Flash 9.0 (or higher) plug in.

Fermierii protestează pentru a se face auziți

img 5423

Asocia?iile de agricultori îndeamn? fermierii din Republica Moldova s? participe miercuri, 28 mai, la ora 11.00, la un miting de protest în Pia?a Marii Adun?ri Na?ionale din Chi?in?u pentru a-?i exprima dezacordul fa?? de politicile guvern?rii în domeniul agriculturii.

Pre?edintele Federa?iei Na?ionale a Fermierilor, Valeriu Cosarciuc, a îndemnat fermierii, mar?i, în cadrul unei conferin?e de pres? , s? fie solidari, s? lase pentru o zi munca în câmp ?i s? vin? la protest pentru a determina autorit??ile s? le aud? vocea, având în vedere c? agricultura este o prioritate na?ional? pentru economia Republicii Moldova.

"S?pt?mâna trecut? la Chi?in?u s-a aflat în vizit? Comisarul european pentru agricultur?, Dacian Ciolo?, care a g?sit timp pentru a se întâlni cu agricultorii ?i a discuta despre beneficiile Acordului de Liber Schimb pentru agricultura moldoveneasc?. Cu regret, îns?, autorit??ile noastre nu au timp s? se întâlneasc? cu noi pentru a discuta problemele agricultorilor", a spus Cosarciuc.

Potrivit lui, fermierii sus?in calea de integrare european? a R.Moldova, îns? doresc ca ?i politicile guvernului s? fie comparabile cu cele ale UE.

Pre?edintele Uniagroprotect, Alexandru Slusari, a men?ionat c? la mitingul de miercuri, la care vor participa în jur de 4-5 mii de agricultori, vor fi lansate doar lozinci cu caracter economic.

"Mitingul va fi lipsit de sprijin politic, de?i am avut mai multe solicit?ri din partea partidelor politice pentru a ne sus?ine. Singura politic? pe care dorim s-o promov?m este cea agrar?", a spus Slusari.

Directorul adjunct al Federa?iei Na?ionale a Agricultorilor din Moldova AGROinform, Iurie Hurmuzachi, a men?ionat c? nesolu?ionarea problemelor îi adun? pe agricultori la protest.

"Am depus multe eforturi pentru a ne întâlni cu autorit??ile, îns? f?r? rezultat. Sper?m c? dup? acest protest va începe solu?ionarea problemelor în agricultur?", a spus Hurmuzachi.

"Agricultorii moldoveni nu pot intra cu sapa ?i c?ru?ele în UE", consider? directorul executiv al Asocia?iei "Moldova-Fruct", Iurie Fala.

"Trebuie s? ne moderniz?m, iar pentru aceasta avem nevoie de sus?inerea autorit??ilor", a spus el.

Reprezentan?ii agricultorilor sus?in c? principalele revendic?ri ale fermierilor vor fi modificarea legisla?iei privind pia?a produselor petroliere, astfel încât fermierii s? poat? importa singuri produse petroliere, sporirea competitivit??ii, modernizarea agriculturii, demonopolizarea pie?ei produselor agricole, transparen?? din partea autorit??ilor în promovarea politicilor în agricultur?. Agricultorii ?i-au exprimat speran?a c? mesajul lor va fi auzit de autorit??i.

 

Site la comanda de la Studio Webmaster