publicatii
istorii

 

 

Get Adobe Flash player

ISTORIC

Bazele AGROinform au fost puse în cadrul proiectului TACIS „Campania de informare privind privatizarea şi restructurarea în agricultură”, implementat în perioada 1998-2001 şi care presupunea crearea a 10 centre de informare şi consultanţă. În anul 2000, la iniţiativă a 13 organizaţii obşteşti din diferite regiuni ale Republicii Moldova a fost constituită Federaţia Naţională a Agricultorilor din Moldova AGROinform. Ca urmare, în perioada 2000-2003, au fost puse bazele structurii organizaţionale a Federaţiei, caracterizată, atât prin extinderea reţelei de organizaţii-membre, cât şi de creşterea numărului de fermieri-membri în cadrul Federaţiei.

În perioada 2004-2006, ca răspuns la solicitarea membrilor săi şi în conformitate cu viziunile strategice de dezvoltare a Federaţiei, a urmat etapa de dezvoltare continuă a reţelei şi consolidarea instituţională. Această etapă s-a axat pe acordarea serviciilor de extensiune şi promovare, asigurarea informaţională în procesul de reformare a sectorului agrar şi creşterea rapidă a numărului de organizaţii-membre, amplasate pe întreg teritoriul ţării.

Perioada 2007-2009 este orientată spre asigurarea durabilităţii prin diversificarea serviciilor comerciale, crearea unui Fond de rezervă şi eficientizarea costurilor. Această perioadă este caracterizată şi prin ajustarea strategiei de activitate, pentru o reprezentare mai eficientă a intereselor membrilor Federaţiei şi prin dezvoltarea capacităţilor reţelei în aspecte de lobby.

În continuare, AGROinform îşi propune să devină o organizaţie  mai profesionistă, să atragă mai mulţi membri în reţea, atât fermieri, antreprenori, cât şi organizaţii.


 

Создание сайта Studio Webmaster