publicatii
istorii

 

 

Get Adobe Flash player

Aboneaza-te acum la ziarul Agromediainform
picture1Ziarul "Agromediainform" este una dintre pu?inele publica?ii periodice orientat? spre informarea obiectiv? a publicului din mediul rural, focusat în special pe tematica agricol?.

Lansat în anul 2006 ziarul apare bilunar în format A3, 16 pagini cu un tiraj de 3500 exemplare pe edi?ie, având acoperire na?ional?.

În fiecare edi?ie, pute?i g?si în paginile ziarului informa?ii veridice ?i complete care vor fi de folos la ini?ierea sau dezvoltarea afacerilor, identificarea noilor parteneri ?i a pie?elor de desfacere. Sunt oferite recomand?ri ale speciali?tilor pentru diverse situa?ii cu care se confrunt? produc?torii agricoli, informa?ii despre politicile statului ?i cele europene în domeniul agriculturii ?i a afacerilor rurale etc., pre?uri la produc?ia agricol?, cereri ?i oferte.

De asemenea prin intermediul publica?iei ave?i ocazia de a v? promova produsele ?i serviciile.

Abonamente la ziarul Agromediainform pot fi perfectate la orice oficiu po?tal din ?ar?, indice po?tal – PM 21948.

Abona?i-v? la ziarul Agromediainform ?i ve?i beneficia de informa?ie operativ? ?i util?.

 

Создание сайта Studio Webmaster