publicatii
istorii

 

 

Get Adobe Flash player

AGROinform organizeaza Conferinţa Regională: „Dezvoltarea sectorului de fructe – tehnologii inovative şi tendinţe ale pieţei”
Federa?ia Na?ional? a Agricultorilor din Moldova AGROinform cu suportul Centrului pentru Dezvoltarea Cooperativelor din Suedia SCC, Unit??ii Consolidate pentru Implementarea Proiectelor IFAD în Republica Moldova UCIP-IFAD ?i Proiectului Competitivitatea Agricol? ?i Dezvoltarea Întreprinderilor ACED organizeaz?, la 7 decembrie, curent, la Chi?in?u, Conferin?a Regional?: Republica Moldova, România, Ucraina.

La eveniment particip? cca. 100 de produc?tori de fructe, savan?i ?i exper?i în domeniu din Republica Moldova, România ?i Ucraina.

 

Создание сайта Studio Webmaster