publicatii
istorii

 

 

Get Adobe Flash player

La 23 noiembrie producătorii agricoli vor organiza proteste în fața Guvernului
img 8492

Agricultorii din Republica Moldova vor ie?i la protest în fa?a Guvernului la 23 noiembrie. Decizia a fost luat?, azi, în cadrul ?edin?ei comune a consiliilor administrative ale Federa?iei Na?ionale a Fermierilor din Moldova, a Uniunii republicane „Uniagroprotect" ?i Federa?iei Na?ionale a Agricultorilor din Moldova „AGROinform".
Acum dou? s?pt?mâni, reprezentan?ii agricultorilor au redactat o rezolu?ie cu revendic?rile lor, pe care au înaintat-o autorit??ilor. Îns?, potrivit lor, nu a urmat nicio reac?ie, de aceea au decis s? protesteze. Totodat?, timp de o lun?, reprezentan?ii asocia?iilor de agricultori ?i fermieri vor încerca s? comunice cu autorit??ile pentru a ajunge la un numitor comun în privin?a solu?ion?rii problemelor stringente din domeniu. Ei admit c? ar putea renun?a la miting. În acela?i timp, dac? autorit??ile nu vor reac?iona nici dup? acest termen, agricultorii vor boicota ziua când este marcat? s?rb?toarea lor profesional? – 30 noiembrie. Printre revendic?rile agricultorilor se reg?sesc: stabilirea agriculturii ?i dezvolt?rii rurale ca prioritate în Strategia de dezvoltare 2020, revenirea la cota TVA de 8% ?i majorarea fondului de subven?ionare pân? la 640 milioane de lei.

 

Создание сайта Studio Webmaster