publicatii
istorii

 

 

Get Adobe Flash player

Agricultorii insistă să le fie acordat dreptul să importe motorina fără licenţă, direct de la rafinării

combustibilReprezentan?ii asocia?iilor de agricultori au cerut vineri în cadrul unei conferin?e de pres? de la conducerea ??rii s? ia toate m?surile convenite anterior în vederea reducerii pre?urilor la combustibil pentru agricultur?, transmite News-Moldova.

Circa 30 la sut? din cheltuielile agricultorilor sunt cele legate de achizi?ionarea motorinei. Pe de alt? parte, felul în care variaz? pre?ul la ?i?ei pe pia?a interna?ional?, precum ?i fluctua?iile valutare, creeaz? premise pentru sc?derea pre?urilor, fapt care nu se întâmpl?, sus?in agricultorii.

Ace?tia au insistat ca proiectul de lege aprobat anterior la nivel de Guvern s? fie promovat în Parlament. Proiectul prevede c? agricultorii pot s? importe motorin? direct de la rafin?rii cu achitarea accizelor ?i TVA, dar f?r? licen??. Astfel, produc?torii agricoli ar ob?ine un avantaj de importan?? vital? pentru acest sector.

Dar documentul, potrivit agricultorilor, este blocat în diferite ministere. Ei admit c? ar exista anumite interese clandestine în spatele acestei bloc?ri.

Reprezentan?ii agricultorilor au mai men?ionat c? la ora actual? ei nu planific? proteste pentru a nu tensiona ?i mai mult situa?ia complicat? din ?ar?, dar în timpul apropiat vor avea loc ?edin?e în cadrul c?rora se va decide cum vor fi f?cute presiuni asupra autorit??ilor.

 

Создание сайта Studio Webmaster