publicatii
istorii

 

 

Get Adobe Flash player

Oportunități de finanțare existente în R. Moldova și necesitatea certificării ISO

agrosmartAsocia?ia Ob?teasc? Vector Verde, în parteneriat cu VP Holding, Federa?ia Na?ional? a Agricultorilor din Moldova, Uniunea Republican? a Asocia?iilor Produc?torilor Agricoli din Moldova, Asocia?ia Na?ional? a Apicultorilor din Rep. Moldova, organizeaz? un training dedicat antreprenorilor, fermierilor, reprezentan?ilor IMM-urilor, ONG-uri ?i APL-uri cu tematica "Oportunit??i de finan?are existente în Rep. Moldova ?i necesitatea certific?rii ISO". Evenimentele sunt organizate în cadrul proiectului AgroSMART, se vor desf??ura în limba român?
?i vor avea loc conform graficului de mai jos:

Data
training
Ora Loca?ie
eveniment
Adresa Raioane ?int?
27.10.2014 11.00 Consiliul Raional str. Independen?ei, 33,
or. Edine?
Edine?, Briceni, Ocni?a, Dondu?eni,
Râ?cani, Drochia, Soroca
28.10.2014 11.00 Consiliul
Municipal B?l?i
str. Independen?ii, 1,
mun. B?l?i
B?l?i, Flore?ti, Glodeni, Sângerei,
F?le?ti, Telene?ti, ?old?ne?ti, Rezina
29.10.2014 09:00 Consiliul Raional
Hînce?ti
str. Mihalcea Hîncu ,
126, or. Hînce?ti
Hînce?ti, Chi?in?u, Ialoveni, Anenii Noi,
Criuleni, Orhei, Dub?sari
29.10.2014  14:30 Consiliul Raional
Cahul
str. Pia?a Independen?ei
2, or. Cahul
Cahul, Cantemir, Taraclia, Comrat,
Leova, UTA G?g?uzia
30.10.2014 11:00 Consiliul Raional
Nisporeni
str. Ioan Vod? 2, or.
Nisporeni
Nisporeni, Ungheni, C?l?ra?i, Str??eni
31.10.2014 11:00  Consiliul Raional
C?u?eni
bd. Eminescu, or.
C?u?eni
C?u?eni, Cimi?lia, ?tefan Vod?,
Basarabeasca, Tighina

 

Proiectul AgroSMART este finan?at de Departamentul de Stat al SUA, prin Ambasada SUA, în cadrul Programului de Granturi Mici pentru Absolven?i ?i are ca scop principal cre?terea nivelului de con?tientizare a antreprenorilor, fermierilor, reprezentan?ilor IMM-urilor, ONG-uri ?i APL-uri din Rep. Moldova privind oportunit??ile de investi?ii ?i finan?are oferite de programele europene în contextul consolid?rii rela?iilor de parteneriat între Rep. Moldova ?i Uniunea European?.

Pentru înregistrarea la eveniment v? rug?m s? completa?i formularul accesând acest link. Pentru întreb?ri ?i detalii despre training: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza Persoana de contact: Margarita Tonu tel: 00373 22 242.252.

 

DESPRE A.O. "VECTOR VERDE"


Vector Verde este o asociatie ob?teasc? înfiin?at? în anul 2013 cu scopul de a contribui, prin
activit??ile ?i proiectele derulate la:

  • Dezvoltarea durabil? rural? ?i regional? a agriculturii în vederea eradicarea s?r?ciei în mediul rural ?i protec?ie mediului înconjur?tor;
  • Educarea civic? a tinerilor din R. Moldova prin activit??i de instruire non-formal? ?i activit??i artistice;
  • Prote?ia mediului înconjur?tor prin promovarea proiectelor de educare a popula?iei, societ??ii civile ?i sectorului comercial privind adoptarea a unui comportament responsabil din punct de vedere ecologic;
  • Promovarea intereselor femeii ?i implicarea mai activ? a acesteia în via?a social? a comunit??ii.
  • Promovarea valorilor europene în vederea facilit?rii integr?rii europene prin activit??ile de interes ale Asocia?iei.

***Con?inutul acestui material promo?ional ?ine de responsabilitatea Asocia?iei Ob?te?ti Vector Verde, ?i nu
reflect? neap?rat opiniile Departamentului de Stat sau ale Guvernului Statelor Unite ale Americii.

 

Создание сайта Studio Webmaster