publicatii
istorii

 

 

Get Adobe Flash player

Organizațiile de agricultori s-au adunat să decidă ce vor face mai departe

sed 7

La începutul lunii noiembrie, organiza?iile reprezentative ale agricultorilor ?i-au întrunit consilile administrative într-o ?edin?? comun?, pentru a discuta despre problemele din sector. Agricultorii s-au întrebat ce vor face cu merele înghe?ate, vor primi sau nu subven?iile pe care le-au solicitat ?i cine le va compensa pierderile pe care le au în urma embargoului ?i calamit??ilor.

Alexandru Slusari, pre?edintele UniAgroProtect a trecut în revist? activit??ile de pân? acum ale organiza?iilor. El a declarat c? agricultorii au ie?it de câteva ori în fa?a presei, pentru a sensibiliza opinia public? ?i factorii de decizie, dar ultimii nu s-au gr?bit s? reac?ioneze. 

Iurie Hurmuzachi, vicedirectorul Federa?iei Na?ionale a Agricultorilor AGROinform, a declarat c? la ?edin?a consiliului administrativ al organiza?iei s-a f?cut o retrospectiv? a succeselor ob?inute în acest an. „ Am reu?it s? reducem TVA-ul de la 20% la 8% , fondul de subven?ionare a fost suplinit cu 54 de milioane, agricultura a fost inclus? ca ramur? strategic? în Strategia Na?ional? de Dezvoltare „Moldova 2020". Pe de alt? parte, problemele s-au multiplicat". Potrivit lui, consilierii AGROinform sus?in c? în situa?ia în care se afl? ast?zi sectorul agricol, este oportun s? fie suplinit Fondul de subven?ionare cu suma necesar?, pentru ca to?i care au depus aplica?iile pentru subven?ionare ?i sunt eligibili, s? poat? primi banii de care au nevoie. „Doar a?a ar fi corect s? se procedeze în situa?ia în care au ajuns agricultorii în prezent. Plus la toate, cel pu?in 40 mii tone de fructe destinate pentru prelucrare care nu au fost compensate, s? fie ?i ele luate în considerare. Pentru fructele înghe?ate de la nordul republicii solicit?m un ajutor de cel pu?in 1.50 lei per kg". Mai este nevoie de vreo 250 de milioane de lei pentru a acoperi toate cererile de subven?ii în acest an.

Pre?edintele Consiliului de administrare AGROinform, Alexei Ivanov a declarat c? dac? am face o analiz? am?nun?it?, am constata c? situa?ia din agricultura noastr? este deosebit de grea. Totu?i, el consider? c? problemele care au ap?rut acum în toamn?, din cauza embargoului ?i înghe?urilor, nu o s? le putem rezolva pân? la alegeri. „Toat? lumea acum este în campanie electoral?, to?i vor s? ajung? la putere. Este nevoie s? reac?ion?m, s? ie?im îm strad?, îns? dac? o facem pân? la 30 noiembrie exist? riscul ca alte for?e s? profite de acest lucru", consider? Ivanov.

P?rerile agricultorilor au fost împ?r?ite, unii consider? c? nu ai ce s? pretinzi de la acest Guvern care î?i tr?ie?te ultimele zile, al?ii din contra spun c? dup? alegeri va fi ?i mai greu de ajuns la ei, pentru c? guvernan?ii vor fi ocupa?i cu crearea alian?elor etc. Dup? lungi dezbateri, ace?tia au decis s? adreseze un demers comun Guvernului în care au cerut implicarea în problemele pe care le au în prezent. S-a cerut autorit??ilor s?-?i asume responsabilitatea pentru pierderile suportate de produc?torii cu m?r de iarn? ?i s? se aloce în jur de 50-60 mln. lei în acest sens. De asemenea, s? fie adoptat un regulament, iar în 2-3 luni, agricultorii, care au suferit de pe urma înghe?urilor, s? poat? primi compensa?ii pentru merele pierdute. Agricultorii au mai cerut s? fie suplinit fondul de subven?ionare a agriculturii pentru a putea fi achitate toate dosarele eligibile depuse pentru anul 2014, eventual trecerea datoriilor pentru anul 2015.

S-a solicitat un r?spuns cât mai rapid de la responsabili ?i o întrevedere cu prim-ministrul Iurie Leanc?. În caz c? nu vor fi auzi?i, agricultorii urmeaz? s? decid? ce vor face mai departe, nefiind exclus? ie?irea în strad? a acestora, acum în preajma alegerilor.

 

Создание сайта Studio Webmaster