publicatii
istorii

 

 

Get Adobe Flash player

AGROinform invitată la Bruxelles pentru a discuta despre consolidarea terenurilor

poza-bruxelesRecent la Bruxelles a avut loc un eveniment la care au participat reprezentan?i ai ??rilor din Uniunea European? (UE) ?i a celor care tind s? ajung? acolo. Subiectul discutat a vizat problema consolid?rii terenurilor, în special în ??rile care au lacune la acest capitol, eventuale solu?ii ?i posibilit??i de rezolvare a acestora. Iurie Hurmuzachi, vicedirector al Federa?iei Na?ionale a Agricultorilor din Moldova AGROinform, a fost invitat s? participe la acest eveniment din partea ??rii noastre.
Întors de la Bruxelles, Iurie Hurmuzachi ne-a dat mai multe detalii despre aceast? conferin??. Potrivit lui, cu trei ani în urm? a fost creat la ini?iativa Comisiei Europene un a?a-numit Panou al Parteneriatului Estic pentru agricultur? ?i dezvoltarea rural?. Din el fac parte mai multe ??ri din Parteneriatul estic cum ar fi: Armenia, Azerbaidjan, Georgia, Ucraina, Moldova etc. „Organiza?ia noastr? a fost invitat?, datorit? experien?ei pe care o de?inem în dezvoltarea sectorului agricol s? fim membri în panoul respectiv", ne spune I. Hurmuzachi. Astfel, la mijlocul lunii noiembrie a avut loc a treia ?edin?? a acestui Panou, iar subiectul abordat a vizat problema consolid?rii terenurilor agricole. „La ?edin?a precedent? foarte mul?i membri au declarat c? ar avea nevoie de informa?ii la acest subiect. La eveniment au participat membri ai societ??ii civile care au expertiz? în agricultur? ?i spa?iul rural, reprezentan?i oficiali ?i neoficiali din partea UE, exper?i interna?ionali ?i al?i actori care au tangen?? cu acest subiect".

În cadrul evenimentului au avut loc numeroase prezent?ri ale exper?ilor. Potrivit lui Iurie Hurmuzachi, în majoritatea ??rilor foste membre ale URSS exist? probleme ce ?in de consolidarea terenurilor. În R. Moldova procesele de privatizare în agricultur? au început în 1998, iar pân? acum sunt înregistrate anumite succese la acest capitol. „ Îns? probleme înc? persist?. Avem localit??i unde terenurile sunt puternic fragmentate. Consolidarea terenurilor este un proces de durat?. Oamenii treptat în?eleg importan?a lui. Trebuie s? fim aten?i cu abordarea acestui subiect, pentru c? este unul sensibil, ce vizeaz? aspecte economico-sociale. Nu po?i s? impui pe proprietar s? î?i consolideze terenul, s?-l schimbe sau s?-l vând? dac? el nu dore?te acest lucru, pentru c? este proprietatea lui". Vicedirectorul AGROinform sus?ine c? exist? mai multe mecanisme ce vizeaz? facilitarea consolid?rii terenurilor agricole, cum ar fi subven?iile, anumite proiecte interna?ionale care se deruleaz? în diferite localit??i ?i informeaz? oamenii despre posibilit??ile de consolidare.

Expertul Organiza?iei Na?iunilor Unite pentru Alimenta?ie (FAO) Richard Eberlin a avut o prezentare privind fragmentarea terenurilor ?i problemele pe care le întâmpin? ??rile din parteneriatul estic, în special Moldova ?i Ucraina. „A fost pl?cut s? aud c? Moldova este apreciat? pozitiv, c? ?ara noastr? a reu?it s? ob?in? rezultate bune. Prin urmare, a?tept?m ENPARD-ul pentru anul viitor. Europa ne sus?ine", zice I. Hurmuzachi.

De asemenea, au fost un ?ir de prezent?ri ale exper?ilor FAO ?i Comisiei Europene, cu diferite studii de caz ?i exemple pozitive din ??rile care au rezolvat cu succes problemele ce vizeaz? consolidarea terenurilor: Lituania, Fran?a, Polonia. Iurie Hurmuzachi a mul?umit organizatorilor pentru posibilitatea de a participa la acest eveniment ?i spune c? experien?a a fost una deosebit de util?, pentru a vedea care este situa?ia real? ?i mecanismele posibile pentru facilitarea acestui proces, bazându-ne pe experien?a altor ??ri europene. „Pentru a avea a?a mecanisme avem nevoie înc? de timp, resurse financiare, oameni preg?ti?i. Îns?, în ansamblu, avem câ?iva pa?i buni f?cu?i în acest domeniu".

 

Создание сайта Studio Webmaster