publicatii
istorii

 

 

Get Adobe Flash player

Atelier de lucru pentru AGROinform

foto Atelier de lucruÎn perioada 18 – 21 februarie echipa na?ional? a Federa?iei Na?ionale a Agricultorilor din Moldova AGROinform, împreun? cu directorii executivi ai Organiza?iilor Regionale, au participat la un atelier de lucru în Sighi?oara, România.

În cadrul atelierului au fost încheiate contractele pentru 2015 cu organiza?iile regionale. Aurelia Bondari, directorul executiv al organiza?iei a prezentat noile condi?ii ale finan?atorilor, Centrul Cooperativelor din Suedia We Effect, metodologia de calcul a valorii contractelor ?i modul de repartizare a bugetelor pe organiza?ii. De asemenea, a fost prezentat sistemul de raportare ?i monitorizare.

Iurie Hurmuzachi, vicedirector AGROinform a avut o scurt? prezentare despre situa?ia actual? în domeniul agricol, axându-se în special pe probleme de interes major pentru agricultori cum ar fi subven?ionarea pentru 2015 ?i creditul polonez. Un alt subiect abordat a fost modalitatea de organizare a Adun?rii Generale ?i a jubileului de 15 ani al Federa?iei. Despre sistemele informa?ionale de marketing ?i colaborarea cu organiza?iile regionale a vorbit Vasile Pojoga, specialist principal agrobusiness ?i marketing. La atelier au fost stabilite activit??ile principale care vor avea loc în anul 2015 ?i modalitatea de organizare a acestora.

Dup? atingerea obiectivelor propuse ?i semnarea contractelor, participan?ii la atelier au reu?it s? se bucure de frumuse?ea ora?ului medieval Sighi?oara, vizitând cele mai importante obiective turistice din ora?.

 

Создание сайта Studio Webmaster