publicatii
istorii

 

 

Get Adobe Flash player

Primul ministru s-a întâlnit cu producătorii agricoli

premierLa 13 martie, primul ministru Chiril Gaburici s-a întâlnit cu mai mul?i produc?tori agricoli ?i reprezentan?ii asocia?iilor de profil. La întrevedere au participat ministrul Agriculturii, Ion Sula, ministrul Finan?elor, Anatol Arapu ?i reprezentan?i ai ministerelor responsabile ?i ai agen?iilor specializate.

La întâlnire s-a discutat situa?ia din agricultur?, efectul embargoului impus de c?tre autorit??ile de la Moscova, asigurarea accesului la noi pie?e de desfacere, precum ?i impedimentelele cu care se confrunt? produc?torii agricoli ?i modalit??ile de dep??ire ale acestora. Premierul Chiril Gaburici a men?ionat c? agricultura este un sector prioritar pentru Republica Moldova ?i c? Guvernul va întreprinde toate eforturile pentru a dep??i barierele din sectorul agricol. „Republica Moldova este o ?ar? agrar? ?i trebuie s? ne mobiliz?m ca s? g?sim c?i spre noi pie?e de desfacere”, a declarat Premierul.

P?r?ile au convenit ca Guvernul s? examineze situa?ia curent? din sector. „Am stabilit un plan de ac?iuni ?i voi urm?ri pas cu pas cum se îndeplinesc aceste ac?iuni, care ni le-am pus drept scop. Urmeaz? s? avem acest dialog continuu, am stabilit chiar s? fie unul lunar, pentru c? sectorul agricol este foarte important pentru Republica Moldova”, a declarat ?eful Executivului.

Ministrul Agriculturii, Ion Sula a subliniat c? în cadrul întrevederii au fost puse în discu?ii mai multe probleme, inclusiv cele pe termen scurt, apoi cele pe termen mediu ?i lung. „Întâlnirea a fost bun? ?i la anumite probleme s-au dat reac?ii imediat. Pe segmente sectoriale cu colegii de la ministerul Agriculturii, de la Guvern vom veni cu anumite r?spunsuri c?tre produc?torii agricoli”, a conchis Ministrul Agriculturii. El a declarat c? agricultorii care au suferit pierderi din cauza condi?iile meteo nefavorabile din toamna trecut? î?i vor putea ridica compensa?iile la sfâr?itul lunii mai. Procesul dureaz? din cauza negocierilor îndelungate cu Banca Mondial?, a explicat ministrul.

Totu?i, agricultorii solicit? în continuare autorit??ilor majorarea fondului de subven?ionare cu 1,2 miliarde de lei ?i reducerea pre?urilor la combustibil. ?eful Guvernului le-a promis c? vor fi identificate solu?ii, dar le-a cerut s? asigure calitatea produselor.

 

Создание сайта Studio Webmaster