publicatii
istorii

 

 

Get Adobe Flash player

Agricultorii au protestat în toată țara

foto PROTESTEVineri, 27 martie, agricultorii din întreaga ?ar? au ie?it la proteste pa?nice. Tehnica agricol? a sta?ionat pe marginea drumurilor na?ionale, f?r? blocarea str?zilor, în 33 de puncte din republic?, iar fermierii au afi?at lozinci ?i au claxonat periodic, pentru a atrage aten?ia celorla?i la problemele lor. „Cerem atitudine european? fa?? de agricultur?”; „A?i uitat promisiunile electorale”; „Nu decapitaliza?i agricultura”; „Întoarce?i banii fura?i” – au fost doar câteva dintre lozincile agricultorilor.

Protestele fermierilor au demarat la ora 10.00 în peste 30 de puncte stabilite din timp pe tot teritoriul ??rii. În mai multe zone fermierii erau atât de revolta?i de situa?ia complicat? în care se afl? ?i de lipsa de atitudine din partea guvernan?ilor, încât au dorit chiar s? blocheze unele str?zi.

Vinerea trecut?, la protestele agricultorilor au ie?it peste 4 mii de oameni ?i au fost scoase circa 2 mii unit??i de tehnic?. Fermierii s-au adunat, au discutat, au adoptat rezolu?ii. Potrivit organizatorilor, agricultorii nu vor renun?a la proteste dac? problemele lor nu vor fi solu?ionate. Ei au dat r?gaz Guvernului o s?pt?mân?, dup? care, dac? condi?iile nu vor fi îndeplinite, protestatarii vor bloca circula?ia, atr?gând astfel aten?ia autorit??ilor la problemele agriculturii.

Amintim aici cerin?ele agricultorilor:
1. Men?inerea cotei TVA de 8 % pentru produc?ia agricol? comercializat?;
2. Stabilirea fondului de subven?ionare pentru anul 2015 în m?rimea de 1,2 mlrd. lei;
3. Modificarea hot?rârilor de Guvern nr.734 ?i 735 din 10 septembrie 2014 ?i alocarea sprijinului financiar tuturor produc?torilor de fructe care au livrat mere întreprinderilor de procesare în toamna anului 2014 inclusiv mere soiuri de iarn?;
4. Deblocarea procesului de creditare în agricultur? ?i mic?orarea dobânzilor de creditare;
5. Demararea procesului demonopoliz?rii pie?ei produselor petroliere ?i anume;
6. Mic?orarea pân? la 1 % a ratei dobânzii pentru creditele acordate din sursele împrumutului ob?inut din partea Republicii Polone;

 

Создание сайта Studio Webmaster