publicatii
istorii

 

 

Get Adobe Flash player

EXPERIENȚA FEDERAȚIEI NAȚIONALE A AGRICULTORILOR ”AGROINFORM”, UTILĂ COLEGILOR DIN TADJIKISTAN

Vasta experiență acumulată pe parcursul celor peste 15 ani de activitate de experții Federației Naționale a Agricultorilor din Moldova, AGROinform, va fi de real folos pentru reprezentanții proiectului  ”AGRICULTURE ENTRENEURSHIP DEVELOPMENT”, implementat de Banca Mondială în Republica Tadjikistan. Despre aceasta au relatat oaspeții din Dușambe, la finele întrevederii pe care au avut-o  zilele acestea cu reprezentanții ”AGROinform”.

Specialiștii din cadrul proiectului ”Agriculture Entreneurship Development”  s-au aflat la Chișinău într-o vizită de informare și documentare în domeniul optimizării activității de antreprenoriat în agricultură prin intermediul dezvoltării lanțului valoric.

”Scopul vizitei noastre în la Chișinău este de a studia experiența Moldovei în domeniul creării sistemelor informaționale de marketing pentru a putea  oferi atât  producătorilor, cât și consumatorilor informație veridică despre piață, despre posibilitățile de livrare și vânzare a producției pe piața locală, și pe cele externe. Ne propunem să studiem experiența pe care o are în acest sens Republica Moldova, pentru ca ulterior, cu asistența financiară a Băncii Mondiale să implementăm un astfel de sistem în Republica Tadjikistan.” – a precizat Davlatzoda Kiiomiddin, Director adjunct al Agenției de Statistică de pe lângă Președintele Republicii Tadjikistan.

”Întrucât în cadrul lanțului valoric, un instrument important îl reprezintă informația și, mai ales, schimbul de informație între verigile lanțului, iar scopul proiectului implementat în Tadjikistan este de a crea un sistem funcțional de informare în domeniu, am apelat la experiența organizațiilor de profil din Moldova. Sunt convins că informația pe care ne-au oferit-o experții AGROinform în ce privește tehnicile moderne de colectare, sistematizare și analiză a datelor, dar și schimbul de informație între membrii unui lanț valoric va fi utilă pentru grupul nostru de lucru.” – a explicat  Nosirjon Sattorov,  consultantul proiectului ”Agriculture Entreneurship Development”  în domeniul dezvoltării lanțului valoric.

Un sistem informațional de marketing eficient și funcțional reprezintă cheia succesului interconectării între verigile unui lanț valoric în agricultură, iar crearea și implementarea unui astfel de sistem  necesită din partea specialiștilor experiență și cunoștințe profunde. În acest sens, experții Federației Naționale a Agricultorilor din Moldova AGROinform, au ce împărtăși colegilor din Tadjikistan.

”Într-adevăr, avem creat un sistem informațional de marketing modern și, ce-i foarte important – funcțional și operativ. Pe parcursul mai multor  ani de activitate a Federației Naționale a Agricultorilor din Moldova acesta a fost ajustat la necesitățile activității antreprenoriale în agricultură, așa încât acum dispunem de o bază de date consistentă, care, pe lângă schimbul de informație,  ne permite să efectuăm analize de marketing și economice pe domeniu.” – explică Vasile Pojoga, specialist principal în sisteme informaționale de marketing la AGROinform.

Menționăm că în cadrul întrevederii, experții din Dușambe s-au arătat interesați de realizările Federației Naționale a Fermierilor în special – în dezvoltarea Agrobusinessului. Specialiștii AGROinform au relatat despre suportul informațional specializat și asistenta pe care o oferă antreprenorilor la dezvoltarea propriilor afaceri prin elaborarea studiilor de fezabilitate investiționale pentru afaceri noi și dezvoltarea celor existente, elaborarea logisticii și implementarea proiectelor investiționale, elaborarea planurilor de afaceri pentru accesarea împrumuturilor conform cerințelor instituțiilor financiare, asistența la elaborarea aplicațiilor pentru accesarea subvențiilor, etc.

De asemenea, s-a dovedit a fi interesantă și utilă experiența unică acumulată de AGROinform în domeniul promovării cooperării în sectorul agricol, domeniu de activitate strategic pentru Federația Națională a Agricultorilor. Totodată, oaspeții din Tadjikistan au rămas impresionați de inițiativele de creare și dezvoltare a grupurilor de producători, a cercurilor de studiu pentru tinerii agricultori și femeile antreprenoare, a grupurilor de vânzări.  Un interes aparte l-a constituit funcționarea portalului on-line agroinform.md, un produs AGROinform care completează și asigură informațional conexiunea dintre mediul de afaceri și producătorii agricoli. Pagina web livrează informație analitică specializată pe produse de valoare înaltă ce dirijează producătorii agricoli spre piețe atractive și competitive. În aceeași ordine de idei, în cadrul discuțiilor s-a menționat despre un alt instrument eficient de comunicare, utilizat cu succes de Federația Națională a Agricultorilor – ziarul AgroMediaInform, publicația periodică de profil, ce inserează în paginile sale în afară de informațiile despre prețuri, cereri și oferte pe piață și articole de analiză economică, interviuri, reportaje, etc.

Schimbul de experiență între țările ex-sovietice este important, întrucât realitatea în care s-au dezvoltat economiile acestora este similară, iar în acest sens, Republica Moldova, care implementează bunele practici europene și internaționale este un partener important. Federația Națională a Agricultorilor din Moldova, a înregistrat succese, inclusiv grație programelor susținute de partenerii externi de dezvoltare, iar acum experții ”AGROinform” sunt deschiși să-i împărtășească experiența acumulată, obstacolele întâlnite, modul de depășire a acestora și toate reușitele.

”Avem o experiență de activitate de peste 15 ani, timp în care ne-am confruntat cu multe obstacole, pe care le-am depășit prin muncă și profesionalism. La nivel de țară nu o singură dată s-au schimbat politicile în domeniu, iar scopul Federației Naționale a Agricultorilor din Moldova, a fost și este de a ajuta producătorul agricol să-și facă munca și să obțină profit din ea. Dacă e să vorbim anume despre sistemele informaționale de marketing, segmentul de care s-au interesat în cazul dat colegii din Tadjikistan, vreau să Vă spun că experții AGROinform cunosc și utilizează cele mai avansate metodologii în domeniu, iar eficiența sistemului creat și implementat de noi a fost demonstrată în practică.  Astfel, la etapa dată, putem împărtăși experiența acumulată. Federația Națională a Agricultorilor din Moldova a mai colaborat anterior în alte proiecte cu experții din Tadjikistan, dar și din alte țări, așa încât acum am devenit un nume de referință în activitatea de consulting și schimb de experiență” – notează vice-directorul AGROinform Iurie Hurmuzachi.

În finalul întrevederii reprezentanții proiectului ”Agriculture Entreneurship Development”  au mulțumit pentru informația oferită de către experții ”AGROinform”, care, la rândul lor și-au confirmat disponibilitatea de a colabora și pe viitor.

 

 

Создание сайта Studio Webmaster