publicatii
istorii

 

 

Get Adobe Flash player

AGROinform DĂ STARTUL IMPLEMENTĂRII ROIECTULUI ”PROMOVAREA LANŢULUI VALORIC HORTICOL ŞI INCLUZIV ÎN MOLDOVA, ARMENIA, GEORGIA ŞI KAZAHSTAN”

Datorită acestui proiect, producătorii agricoli mici,  vor avea posibilitatea să-și sporească veniturile prin cooperare şi integrare în lanțul valoric în horticultură.

Deja de mai mulți ani Federația Națională a Agricultorilor din Moldova AGROinform implementează în țara noastră proiecte de susținere și promovare a sectorului agricol.  Grație acestora, mai mulți producători agricoli au ajuns acum să practice o agricultură mai eficientă și mai modernă.

De curând, Federația Națională a Agricultorilor a dat startul implementării unui nou proiect, finanțat de către Fondul Internațional pentru Dezvoltarea Agriculturii (IFAD). De această dată este vorba despre un proiect vast ca arie de acoperire, dar și ca volum de studiu, iar obiectivele și rezultatele la care se va ajunge în urma implementării proiectului rezultă din însăși denumirea acestuia:  ”Promovarea lanțului valoric horticol  și incluziv în  Moldova, Armenia, Georgia și Kazahstan”.

”Proiectul respectiv, în direcțiile sale de activitate, în ambițiile de implementare are două scopuri care sunt foarte importante. Unul dintre acestea este de a facilita cooperarea fermierilor, în special – a celor mici, de a le ajuta să se integreze în lanțul valoric și a le asigura acces la piața de desfacere. Cel de-al doilea obiectiv se axează pe abilitarea beneficiarilor şi echipei de implementare a proiectului în domeniul cooperării şi marketing prin lansarea unui proces amplu de învățare. Experții din cele patru țări implicate în proiect vor face o cercetare complexă vis-a-vis de experiența precedentă de cooperare a fermierilor, vor estima succesele, eșecurile și vor trasa anumite concluzii pentru a vedea ce putem îmbunătăți și ce putem învăța unii de la alții. Cercetările vor fi compilate într-o sinteză prin integrarea lecţiilor învăţate din toate ţările participante, care va contribui la îmbunătățirea metodologiei de lucru în cadrul proiectului ”, a explicat pentru AgroMediaInform Directorul Executiv al Federației Naționale a Agricultorilor din Moldova ”AGROinform”, Dna Aurelia Bondari.

Totodată, rolul care îi revine Federației Naționale a Agricultorilor în implementarea proiectului este unul foarte responsabil, deoarece anume ”AGROinform” va asigura coordonarea, implementarea și monitorizarea acestuia. Mai multe detalii despre implicarea și responsabilitățile care îi revin Federației Naționale a Agricultorilor în cadrul proiectului ”Promovarea lanțului valoric horticol  și incluziv în  Moldova, Armenia, Georgia și Kazahstan”, ne oferă vice-directorul ”AGROinform”, Dl  Iurie Hurmuzachi.

”Proiectul finanțat de către Fondul Internațional pentru Dezvoltarea Agriculturii se bazează pe dezvoltarea lanțului valoric în horticultură, accentul fiind pus pe crearea și dezvoltarea formelor asociative, a cooperativelor de fermieri pe un șir de produse specifice. De menționat că ”AGROinform” a început să se focuseze tot mai mult pe dezvoltarea lanțului valoric încă în anii 2002-2003, atunci când a fost lansat primul sistem informațional de marketing agroinform.md, unde accentul a fost și este pus pe analiza produselor de valoare înaltă pentru dezvoltarea lanțului valoric. Alt moment important constă în faptul că ”AGROinform”, la fel, din 2003 se ocupă intens de crearea și dezvoltarea cooperativelor de fermieri. La acest capitol, de asemenea, am înregistrat un șir de rezultate concrete. Noi vorbim astăzi de peste 20 de cooperative funcționale, care au fost create și s-au dezvoltat cu suportul ”AGROinform”. Aici mă refer la cooperativele de marketing, care au scopul atât de a aproviziona membrii cu mijloace de producție, cât și de a contribui la comercializarea producției membrilor sub o marcă comercială unică, elaborată în cadrul cooperativei cu suportul ”AGROinform”.  Avem cooperative care se ocupă de comercializarea fructelor, în special – mere, prune; cooperative care se ocupă de comercializarea strugurilor, a cerealelor și, la fel, o pondere semnificativă o au  și cele patru cooperative care se ocupă de colectarea și comercializarea laptelui.

În cadrul proiectului respectiv, atunci când elaboram aplicația, conform condițiilor expuse în termenii de referință de către IFAD, accentul fiind pus pe dezvoltarea lanțului valoric și pe crearea și dezvoltarea cooperativelor, am realizat că acestea sunt punctele forte ale Federației Naționale a Agricultorilor și am decis că, în baza experienței acumulate până în prezent, ne vom poziționa în calitate de aplicant în cadrul proiectului dat, antrenând  partenerii, din Armenia, Georgia, și Kazahstan. Astfel, Federației Naționale a Agricultorilor din Moldova ”AGROinform”, îi revine o responsabilitate dublă în acest proiect, deoarece noi trebuie să implementăm prevederile proiectului în agricultura Republicii Moldova, dar și să monitorizăm, să coordonăm implementarea prevederilor proiectului în celelalte trei țări partenere, care sunt Armenia, Georgia și Kazahstan.”

La o primă etapă de derulare a proiectului vor fi efectuate patru lucrări de cercetare distincte pentru Moldova, Georgia, Armenia și Kazahstan, ca rezultat al exercițiului de evaluare a experienței de cooperare a fermierilor, după care vor fi elaborate  documentele de învățare și de evaluare comparativă a succeselor și provocărilor pentru grupurile de acțiune colectivă în țările partenere. Ca rezultat, vor fi prezentate patru  documente de politici elaborate și promovate cu recomandări pentru factorii de decizie și partenerii de dezvoltare ale țărilor vizate. Ulterior, va fi elaborat și un ghid metodologic pentru promovarea activităţilor pilot bazate pe experiența acumulată, care va cuprinde abordarea specifică din diferite țări, precum și transferul de cunoștințe între țări.

 

 

 

În acest sens, un rol important în realizarea proiectului îi revine Institutului Național de Cercetări Economice din Moldova (INCE). Iată cum a comentat implicarea instituției în proiect, Dl Anatolie Ignat, cercetător științific în cadrul INCE.

” În cadrul proiectului dat, institutul nostru este responsabil pentru crearea  metodologiei de elaborare a studiului care va analiza nivelul de dezvoltare a formelor asociative de cooperare în prelucrarea exploatațiilor agricole din patru țări participante la proiect. Institutul Național de Cercetări Economice are o experiență destul de mare în domeniul dat. Chiar câteva luni în urmă am organizat  o conferință în cadrul unui proiect finanțat de fundația Visegrád pe tema experienței de asociere a producătorilor agricoli în patru țări membre ale grupului Visegrád și în Republica Moldova. De asemenea, la nivel personal am o experiență vastă în analiza și studierea diferitor modele de asocierea a producătorilor agricoli, experiență care, sper va fi utilă în cadrul acestui proiect.”

 

La finele lunii mai, reprezentanții asociațiilor din Armenia, Georgia și Kazahstan au venit la Chișinău pentru o primă întâlnire de lucru cu specialiștii ”AGROinform” și experții INCE, în cadrul Comitetului Coordonator al Proiectului ”Promovarea lanțului valoric horticol  și incluziv în  Moldova, Armenia, Georgia și Kazahstan”.

Din partea Republicii Armenia în cadrul proiectului vor activa experții Organizației Neguvernamentale ”SHEN”. Coordonatoarea programelor de dezvoltare, din cadrul organizației, Dna Anahit Navasardyan a relatat următoarele:

"În Armenia mișcarea de înființare a cooperativelor în agricultură este abia la început, sunt foarte puține cooperative funcționale, așa că este prematur să vorbim despre careva realizări. Cu toate acestea, observăm că există potențial în acest domeniu, iar datorită creării și dezvoltării cooperativelor, fermieri, oameni nevoiași, care locuiesc în zonele rurale vor avea parte de beneficii și experiența pozitivă. Prin urmare, noi credem că participarea la acest proiect este importantă atât pentru organizația noastră, cât și în general, pentru mișcarea cooperativelor în Armenia".

Experiența care urmează a fi acumulată pe parcursul implementării proiectului va fi de un real folos pentru ramura agricolă a Armeniei, confirmă și Coordonatoarea Proiectelor Agricole din cadrul ”SHEN”, Dna Nvard Shahmuradyan

"Avem mulți parteneri în țările europene și în Transcaucazia, dar până în prezent nu am avut experiența unei colaborări cu organizațiile din Moldova. Participarea noastră în cadrul acestui proiect va fi prima experiență de acest gen, iată de ce este una interesantă și utilă. Cultura tuturor celor patru țări, inclusiv - în domeniul dezvoltării agricole este diferită. Cu toate acestea, unele soiuri de plante agricole sunt cultivate în toate țările participante la proiect și avem ceva de învățat unii de la alții - putem face schimb de experiență și realizări. Din moment ce Armenia și Moldova sunt similare ca mărime (și ca mărime a gospodăriilor agricole), experiența țării dumneavoastră în domeniul dezvoltării cooperativelor ne va fi de un mare folos.”

 

În Georgia proiectul va fi implementat prin intermediul Asociației Agriculturii Biologice ”ELKANA”. Despre rolul acestui proiect pentru agricultura Republicii Georgia ne-a vorbit Directorul Asociației, Dna Mariam Jorjadze.

"Proiectul este foarte interesant, mai ales pentru că implică probleme, care sunt foarte actuale pentru agricultori. Deosebit de important pentru organizația noastră este faptul că vom avea posibilitatea de a comunica cu organizații din alte țări care au o dinamică de dezvoltare similară. Cred că acest lucru ne va ajuta să găsim soluții comune pentru multe probleme."

Detalii despre experiența Asociației ”ELKANA” din Georgia și despre perspectivele de colaborare cu ”AGROinform” ne-a relatat specialistul asociației în domeniul advocacy, Dna Manana Tsulaia.

 

"În Georgia, sunt în derulare  mai multe programe care promovează înființarea cooperativelor în agricultură. Unele dintre ele conlucrează cu organizația noastră. Am înființat deja  59 de cooperative și  continuăm   să lucrăm în această direcție. In prezent, pentru noi este foarte important să studiem experiența altor țări care au o dezvoltare similară. De asemenea, suntem foarte interesați să conlucrăm cu  Federația Națională a Agricultorilor din Moldova «AGROinform», cu reprezentanții căreia, în afară de o bună experiență de cooperare am stabilit și relații personale minunate. Știm că ne așteaptă o  muncă intensă și fructuoasă în cadrul acestui proiect."

Aspectele care țin de implicarea Republicii Kazahstan în cadrul proiectului ni le-a dezvăluit Dl Vladimir Grigoruk, șef de departament în cadrul Institutului de Cercetări Economie în Domeniul Agriculturii și Dezvoltării rurale din Almatî.

"Ascultând relatările colegilor din Armenia, Georgia, Moldova cu privire la situația din sectorul agricol din aceste țări,  am conștientizat că ne confruntăm cu aceleași probleme. În procesul implementării reformelor, când proprietatea colhozurilor și a sovhozurilor a fost supusă privatizării,  ne-am pomenit cu un număr impunător de producători agricoli mici, care nu pot să-și asigure de sine stătător existența. Viitorul lor constă în asociere și cooperare. Acest proiect are scopul nu doar de a eficientiza procesul de  producție, dar și de a crește veniturile, respectiv,  nivelul de trai al  producătorilor mici și al familiilor lor. Acesta este cel mai important rol al proiectului. Cred că în procesul de instruire, consultări, pe cale le vom avea pe durata proiectului, în procesul elaborării recomandărilor, vom reuși să influențăm dezvoltarea cooperării, integrarea, asocierea micilor fermieri în unități mai mari, lucru care le va fi de folos lor, dar și țării în ansamblu.”

Impactul proiectului dat asupra promovării mișcării de cooperare a agricultorilor este apreciat și de Dl Evghenii Klimov, Președintele Federației Mișcărilor pentru Agricultura Ecologică din Kazahstan.

"În prezent, problema  cooperării este unul dintre subiectele cele mai actuale în Kazahstan, unde anul trecut a fost adoptată legea cu privire la cooperare, iar în acest an a început implementarea nemijlocită a acestei legi.  Producătorii agricoli au mai multe întrebări în ceea ce privește punerea în aplicare a  noii legi: cum și în ce mod vor activa în continuare.  Făcând cunoștință cu  experiența Moldovei, Armeniei, Georgiei, în domeniul cooperării, înțelegem că, deși multe probleme sunt similare, fiecare țară are specificul său și abordare diferită în soluționarea acestora. Experiența celorlalte țări va fi foarte  interesantă pentru Kazahstan și, posibil, vom putea  ajusta unele dintre aceste abordări în țară noastră."

Membrii echipei proiectului au avut parte și de o vizită de studiu la una dintre cooperativele, fondate cu suportul Federației Naționale a Agricultorilor din Moldova, „Basan Agro” din raionul Cimișlia. Administratorul cooperativei, Ion Baban, a povestit oaspeților de peste hotare despre beneficiile cooperării, datorită căreia cei șase fondatori ai cooperativei ”Basan Agro” au reușit performanțe în cultivarea plantelor multianuale și a strugurilor de masă,  a livezilor de nuc, dar și a altor culturi. De asemenea, au fost instalate sisteme moderne de irigare prin picurare, alimentate din două bazine de colectare a apei construite pe teritoriul plantației, datorită cărora în anii secetoși fermierii reușesc să diminueze impactul secetei asupra roadei. Oaspeților le-a fost demonstrat și frigiderul cu o capacitate de păstrarede 600 t. Procurarea acestuia a fost posibilă grație Programului de granturi investiționale „Acces la piețele de desfacere” realizat de Proiectul Băncii Mondiale Agricultura Competitivă (MAC-P) în parteneriat cu Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare. Grantul acordat de MAC-P a fost de 4,9 mln. Lei. La acest capitol cooperativa a fost asistată de către echipa Federației Naționale a Agricultorilor din Moldova ”AGROinform” în elaborarea planului de afacere pentru alocarea contribuției necesare conform condițiilor proiectului MAC-P.

De menționat că în cadrul proiectului ”Promovarea lanțului valoric horticol  și incluziv în  Moldova, Armenia, Georgia și Kazahstan” vor fi identificate și selectate grupe  pilot pentru acțiuni colective în sectorul horticol, pentru care vor fi elaborate planuri individuale de asistență. Un obiectiv major îl constituie și crearea unui centru de expertiză  în domeniul horticol pentru asistența grupurilor pilot, iar pentru grupurile selectate vor fi oferite granturi  în calitate de capital pentru inițierea afacerilor. Totodată, la nivel național, vor fi organizate ateliere pentru împărtășirea experienței acumulate, iar în fiecare dintre țările participante la proiect vor fi organizate forumuri internaționale cu implicarea beneficiarilor, dar și a  factorilor de decizie locali.

 

Создание сайта Studio Webmaster