publicatii
istorii

 

 

Get Adobe Flash player

AVIZ DE SELECTARE A GRUPELOR DE AGRICULTORI

AVIZ DE SELECTARE A GRUPELOR DE AGRICULTORI

în cadrul proiectului

PROMOVAREA LANȚULUI VALORIC HORTICOL ȘI INCLUSIV ÎN ARMENIA, KAZAHSTAN, GEORGIA ȘI MOLDOVA

 

Federația Națională a Agricultorilor din Moldova AGROinform anunță concurs pentru selectarea grupelor formale și ne-formale de producători agricoli PENTRU PRIMA ETAPĂ de implementare a Proiectului Promovarea Lanțului Valoric Horticol și Inclusiv în Armenia, Kazahstan, Georgia și Moldova finanțat de Fondul Internațional pentru Dezvoltarea Agriculturii (IFAD) cu sediul în Roma, Italia. Scopul Proiectului este sporirea veniturilor fermierilor mici prin integrarea lor în lanțul valoric cu utilizarea acțiunilor durabile în comun.

Activitățile de susținere și dezvoltare a grupelor de producători vor fi divizate în două etape.

Pentru prima etapă, în perioada noiembrie 2016 – martie 2018, Grupele de producători selectate vor beneficia de: (i) instruiri privind principiile de creare și dezvoltare a grupelor de producători, (ii) asistență tehnică individuală în funcție de necesitățile grupului, (iii) elaborarea în comun a simulatoarelor economice pentru determinarea investițiilor viitoare, (iv) schimburi de experiență, (v) vizite de studiu interne și externe.

Pentru a doua etapă, în perioada aprilie 2018 – martie 2019 Grupele de producători selectate în bază de concurs vor beneficia de: (i) instruiri tematice, (ii) asistență tehnică individuală în funcție de necesitățile grupului, (iii) asistență în aplicarea tehnologiilor moderne, (iv) elaborarea planurilor de afacere și asistență în atragerea investițiilor, (v) elaborarea pachetelor de documente pentru atragerea subvențiilor, (vi) integrarea grupului în lanțul valoric, (vii) acordarea mini-granturilor investiționale.

Criterii de eligibilitate pentru selectarea grupelor de producători în cadrul proiectului pentru prima etapă:

1. Grupele de producători formale (cooperative de întreprinzător sau societăți cu răspundere limitată) și Grupele de producători ne-formale să fie specializate actualmente sau în viitor preponderent în horticultură

2. Grupele de producători trebuie să includă minimum 15 – 20 membri actuali și/sau potențiali

3. Membrii grupelor trebuie să fie fermieri mici și medii

4. Este încurajată participarea grupelor de femei și tineri agricultori sau mixte

5. Membrii grupului trebuie să demonstreze potențial de asociere (lucru în comun, viziunea pe termen mediu, luarea deciziilor în comun)

6. Membrii grupului trebuie sa aibă produs (produse) omogene

7. În cazul lipsei criteriului stipulat în p. 4 membrii grupului urmează să demonstreze intenția și posibilitățile de a produce pentru viitor produs (produse) omogene horticole

8. Membrii grupului trebuie să tindă la un produs omogen comun de calitate înaltă pentru comercializarea pe piețele interne și externe

9. Membrii grupului trebuie să fie disponibili pentru participarea la activitățile în cadrul proiectului, ex instruiri, asistență tehnică consultativă etc.

Grupele de producători interesate sunt invitate să prezinte următoarele documente:

1. Scrisoarea de motivare ce va include descrierea grupului, domeniile de activitate, experiența sau potențialul de asociere, planul operațional pentru următorii trei ani, intențiile in investiții comune, alta informație relevantă

2. Lista membrilor grupului cu indicarea nume, prenume, forma de activitate, teren agricol propriu sau arendat cu destinație horticolă, datele de contact.

 

3. Grupele de producători formale (cooperative de întreprinzător sau societăți cu răspundere limitată) suplimentar vor prezenta copia certificatului de înregistrare/extras din registrul de stat și ultimul bilanț contabil anual.

 

Condițiile de prezentare a pachetului de documente:

Pachetul de documente poate fi prezentat în plic sigilat pe adresa MD 2004, Chișinău, bd. Ștefan cel Mare 123 V, oficiul AGROinform sau prin email Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Termenul limită de prezentare a pachetului de documente este - 30 octombrie 2016

Pachetele incomplete și cele care vor fi prezentate după expirarea termenului limită stabilit nu vor fi admise la Concurs.

Informații adiționale:

Vor fi contactate doar grupele selectate de către comisia împuternicită

AGROinform este în drept de a solicita la necesitate informații adiționale și de a se deplasa la grupul ce a depus documentele la concurs

Pentru clarificări și concretizări scrieți pe adresa de email: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Persoana de contact: Iurie Hurmuzachi, e-mail Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza , tel 022 23 56 97, 022 23 56 98

 

Создание сайта Studio Webmaster