publicatii
istorii

 

 

Get Adobe Flash player

SPECIALIST PROGRAME GENDER: ”ESTE TIMPUL CA ŞI ÎN REPUBLICA MOLDOVA SĂ FIE ELABORATE PROGRAME SPECIALE, DESTINATE FEMEILOR MEDIUL RURAL”

Anual, la data de 15 octombrie, la nivel mondial se sărbătorește Ziua internațională a femeilor din mediul rural. Sărbătoarea a fost stabilită prin Rezoluție de  către Adunarea Generală a ONU în 2007, astfel, fiind apreciată la nivel internațional importanța  și contribuția femeii din mediul rural la dezvoltarea societății. Depășind 15% din populația lumii, femeile din mediul rural lucrează în general în agricultură sau sunt mici întreprinzătoare.

Despre implicarea în viața economică și socială, despre condițiile în care trăiesc și muncesc, despre oportunitățile pe care le au sau nu le au, într-un cuvânt, despre profilul femeilor din satele Moldovei am discutat cu Daniela Cuzicov, specialist Gender în cadrul federației Naționale a Agricultorilor din Moldova AGROinform.

Care este părerea Dvs personală, de ce a fost nevoie de a institui o zi aparte a femeilor din mediul rural? Care ar fi în opinia Dvs semnificația acestei sărbători pentru femeile din satele Moldovei?

Ideea celebrării, în fiecare an, a unei Zile mondiale dedicate femeilor din mediul rural s-a conturat cu prilejul unei Conferințe a ONU pentru femei. De-a lungul mai multor decenii, ONU a făcut progrese semnificative în promovarea egalității de gen, precum Convenția privind eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor. Egalitatea de gen nu este doar un drept fundamental al omului, dar realizarea acestuia are ramificații socio-economice enorme. Cu toate acestea, inegalitățile de gen rămân adânc înrădăcinate în societatea noastră. Femeile din mediul rural au mai puține oportunități de a se manifesta, de a pleda pentru drepturile lor, de a se face auzite, iar aceasta zi internațională este un prilej frumos pentru ele de a obține recunoașterea și susținerea multiplelor roluri pe care și le-au asumat.

-Deși nimeni nu afirmă că femeile de la oraș nu întâmpină greutăți, nu se ciocnesc de prejudecăți, este evident că doamnele care locuiesc în mediul rural au nevoie de un pic mai multă susținere din partea statului, a societății. Care sunt mecanismele de încurajare a acestora?

Din păcate, în Moldova nu avem programe destinate femeilor din mediul rural care le-ar încuraja să înceapă o afacere sau să-şi îmbunătățească puterea economică. Dacă analizăm situația în țara vecină România, acolo femeilor li se atribuie un rol tot mai important în societate, pentru femei sunt programe speciale de încurajare de a participa în afaceri şi deja sunt studii care demonstrează că femeile sunt foarte eficiente în antreprenoriat, deoarece stilul lor de a conduce corespunde rigorilor vremii, adică femeile se bazează mai mult pe sisteme motivaționale atunci când conduc companii mari, bazându-se mai mai mult pe angajați, le oferă mai mult spațiu pentru a se manifesta. Acolo unde sunt femeile la conducere, de regulă, constatăm o deschidere mai mare pentru tot ce înseamnă inovații, o analiză mai critică a situației și interesul de a merge mult mai repede pentru a depăși problemele existente.  În acest context este timpul ca şi în Republica Moldova să fie elaborate programe speciale, destinate femeilor. Şi aici nu mă refer doar la programe care oferă doar resurse financiare, dar programe de încurajare care implică informare, educație.

.

-Cea mai mare parte dintre femeile din sat muncesc în agricultură, fie că dezvoltă o afacere, fie sunt angajate sau muncesc cu ziua.  Cum se implică Federația Națională a Agricultorilor din Moldova, în programe de încurajare și susținere a femeilor agricultoare?

Activitatea cu femeile din spațiul rural începe în anul 2007 în cadrul cercurilor de studiu comunitare, unde se punea accentul pe dezvoltarea abilităţilor de lider a femeilor, capacitatea lor de a mobiliza comunitatea în soluționarea problemelor stringente şi influențarea deciziilor APL-urilor. Din 2007 până în prezent  AGROinform a susținut circa 50 de cercuri de studiu comunitare ce au implicat peste 1000 de femei.

Începând cu anul 2013 în cadrul proiectului ACED, AGROinform a demarat activități special orientate la necesitățile femeilor antreprenoare din agricultură.  Astfel, au fost formate 2 reţele de femei antreprenoare (CENTRU și NORD) și creată o bază de date care în prezent numără circa 450 femei antreprenoare. Anual AGROinform organizează Forumul Femeilor Lidere din Localitățile Rurale, evenimentul şi-a propus să sporească vizibilitatea activităților femeilor lidere din comunitățile rurale și să ofere o platformă de comunicare între femei pentru a împărtăși bunele practici şi succesele pe care le ating.

Pe lângă studierea în comun, şi aici mă refer la instruiri, ateliere de lucru, mese rotunde, vizite de studiu/schimb de experiență, doamnele activ se implică în acțiunile comunitare gen „Sportul este viața - sportul este sănătate” sau “Sprijin pentru Centrul de Reabilitare pentru copii”.

În prezent, Federația AGROinform în parteneriat cu Camera de Comerţ şi Industrie de pe malul stâng al Nistrului, în cadrul programului "Susținerea Măsurilor de Promovare a Încrederii", finanțat de către Uniunea Europeana și implementat de PNUD,  implementează proiectul „Dezvoltarea unei platforme de cooperare durabilă a femeilor antreprenoare din agricultura de pe ambele maluri ale Nistrului”.  Scopul acestui proiect este atât de a activa procesul implicării femeilor antreprenoare din agricultură in viața economica si socială, cât și consolidarea platformei de cooperare care deja a fost creată, între femeile din agricultura de pe ambele maluri.

-Care a fost scopul creării acelor rețele de femei, din zonele din Nordul și  Centrul țării?

Scopul creării rețelelor femeilor antreprenoare din agricultură este de a deschide oportunități de socializare, astfel încât, prin interacțiune, schimb de idei, experiență și practici, acces la informație, instruire și servicii, femeile să crească din punct de vedere personal și profesional, să-și sporească încrederea în forțele proprii, să fie încurajate și motivate să devină lidere și să participe activ la luarea deciziilor. Dezvoltarea networking-ului reprezintă unul din elementele principale care va permite creșterea implicării femeilor în crearea de noi afaceri. Afacerile Start-up de succes sunt dependente nu doar de educație şi experiență, ci și de rețele profesionale cât mai bune.

În acest context, noi ne propunem instituționalizare acestor rețele. Această inițiativă a fost lansată de însăși femeile membre a rețelelor care doresc să asigure continuitatea activităților, iar AGROinform își asumă sarcina de a instituționaliza și susține în continuare aceste structuri. Remarcăm că această inițiativă este una inovativă, deoarece în premieră femeile din agricultură sau pronunțat pentru crearea unor organizații ce le-ar reprezenta interesele și susține în dezvoltarea afacerilor proprii. Este important de menționat că solicitările din partea femeilor  coincid cu strategia federației de abilitare a femeilor antreprenoare.

-Cât de deschise sunt doamnele pentru participarea și implicarea în astfel de proiecte?

Cu certitudine, femeile din mediul rural sunt deschise și dornice să se implice în   astfel de proiecte, și se implică. Doar că greutatea de a combina viața de familie  cu cea profesională, descurajarea și neîncrederea, precum și stereotipurile sexiste demonstrează că mentalitatea colectivă privind implicarea femeilor din Moldova în afaceri este încă în dezvoltare.

Stela Vdovîi

 

Создание сайта Studio Webmaster