publicatii
istorii

 

 

Get Adobe Flash player

AGROinform, UN AN DE ACTIVITATE - UN AN DE REALIZĂRI

Nu, nu există probleme fără soluții, nu există provocări fără realizări, muncim pentru a obține performanțe, pentru a prospera, pentru a merge înainte. În continuare, prezentăm câteva dintre realizările obținute de Federația Națională a Agricultorilor din Moldov AGROinform pe parcursul anului care s-a scurs:

 

AGROinform acordă servicii de susținere în crearea și dezvoltarea cooperativelor de producători agricoli în Moldova. Către finele anului 2016, în cele 10 cooperative asistate de AGROinform, numărul total al membrilor a înregistrat 1.077, inclusiv 720 de femei. Investițiile efectuate se ridică la 200.000 EUR, iar vânzările au înregistrat 1.200.000 EUR.

AGROinform acordă asistență la întocmirea planurilor de afaceri și a aplicațiilor pentru accesarea finanțărilor. În anul 2016 experții AGROinform au întocmit 63 planuri de afaceri în valoare totală de 75,8 mil. lei plus 5,5 mil. EUR. De asemenea, au fost elaborate 901 aplicații pentru accesarea subvențiilor în sumă de 84.054.419 lei.

AGROinform contribuie la creșterea eficienței agriculturii prin participarea fermierilor în cadrul cercurilor de studiu. Analiza efectuată de către consultanții regionali denotă creșterea cu 11,8% a producției fermierilor  sprijiniți de AGROinform prin cercurile de studiu.

AGROinform susține activitatea grupurilor de vânzări. Consultanții regionali au asistat 29 de grupuri de vânzări, cu specializare diversă (producția de struguri de masă, miere, fructe și legume), în operarea aproximativ a 277 de tranzacții comerciale, cu valoarea totală de 14,3 milioane de lei.

AGROinform dezvoltă Sistemul Informațional de Marketing on-line AgraVista, datorită căruia fermierii cunosc mai bine tendințele și cerințele pieței interne și externe. În 2016 au fost furnizate săptămânal prețurile pentru fructe și legume din 5 piețe interne en-gros; sinteza lunară a  prețurilor de pe piețele internaționale din Polonia, Ucraina, România;  620 de știri la zi cu privire la tendințele pieței și 6.365 de oferte comerciale. Volumul vânzărilor prin intermediul sistemului AgraVista ating valoarea de  2.927.554 EUR.

AGROinform promovează exporturile în țările europene. Peste 560 fermieri  au participat la instruiri cu privire la standardele UE și bunele practici agricole. Dintre aceștia, 173 de fermieri aplică deja standardele UE.

AGROinform contribuie la îmbunătățirea cadrului legal pentru comunitățile rurale și sectorul agricol. AGROinform este membru al grupului de lucru privind elaborarea Regulamentului privind subvențiile în agricultură începând cu 2010. În 2016 poziția AGROinform a inclus 12 propuneri și amendamente, din care jumătate au fost acceptate.

AGROinform promovează și reprezintă interesele producătorilor agricoli. Pe parcursul 2016, AGROinform, în colaborare cu alte organizații de fermieri, a participat la patru conferințe de presă cu tematica problemelor și provocărilor din sector, contribuind la stabilirea unui dialog constructiv și lucrativ cu reprezentanții organelor de decizie.

AGROinform dezvoltă noi relații de parteneriat. În ultima perioadă, experții AGROinform  au elaborat mai multe proiecte de parteneriat. La etapa actuală, proiectele ”Promovarea lanțului valoric horticol  și incluziv în  Moldova, Armenia, Georgia și Kazahstan” și proiectul "Dezvoltarea unei platforme de cooperare durabilă a femeilor antreprenoare din agricultura de pe ambele maluri ale Nistrului”, au fost aprobate de către finanțatori și sunt în proces de implementare.

AGROinform încurajează femeile să se implice activ în crearea de rețele și inițiative comunitare. În ultima perioadă numărul de femei lideri care au participat la activitățile desfășurate de AGROinform, a crescut cu 52%, și include 334 de femei. Astfel, avem stabilite 6 parteneriate cu APL-urile, care au contribuit din punct de vedere financiar la acțiuni comunitare cu suma totală de 59.700 de lei. Pe parcursul anului 2016 femeile lideri au organizat 6 acțiuni comunitare în parteneriat cu organizațiile regionale și autoritățile publice locale.

AGROinform contribuie la sporirea eficienței lanțului valoric în horticultură. În cooperare cu FAO și BERD, AGROinform a organizat un șir de activități în acest sens: seminare informative cu tematica sporirii eficienței lanțului valoric a produselor horticole; prima Conferință Internațională cu Forum Comercial “Retail-ul și Exportul Produselor Horticole Proaspete în Moldova”, unde producătorii agricoli au negociat contracte de colaborare cu rețelele de comerț din țară și de peste hotare, precum și  turneul de studiu în Polonia, unde 10 fermieri, membri ai AGROinform, s-au familiarizat cu tehnologii moderne în domeniu și cu oportunitățile de accesare a piețelor pentru fructe și legume.

AGROinform are drept prioritate informarea amplă și veridică a agricultorilor. Ziarul AgroMediaInform, publicația periodică a Federației Naționale a Agricultorilor din Moldova, este ziarul pentru și despre agricultorul modern. Apare bilunar, în format de 16 pagini, iar cele 22 de numere ale ziarului, apărute în 2016 au ajuns în casele a circa 3500 de abonați.

 

Создание сайта Studio Webmaster