publicatii
istorii

 

 

Get Adobe Flash player

ORGANIZAȚIILE SOCIETĂȚII CIVILE – PUNTE DE DIALOG ÎNTRE FERMIERI ȘI AUTORITĂȚI

Recent, Federația Națională a Agricultorilor din Moldova AGROinform, a demarat implementarea unui proiect de anvergură, care are drept obiectiv creșterea rolului societății civile în îmbunătățirea politicilor agro-rurale. Proiectul "Facilitarea implicării active a societății civile în dialogul de politici agro-rurale" este implementat în parteneriat cu alte două organizații reprezentative ale producătorilor agricoli din țara noastră – Federația Națională a Fermierilor din Moldova și Uniunea Republicană a Asociațiilor Producătorilor Agricoli ”UniAgroProtect” , de asemenea, în calitate de parteneri în cadrul proiectului sunt implicate și două Organizații ale Societății Civile din țări membre UE: Federația Agricultorilor ”Fermierul” din România și, respectiv, Asociația ”Workshop for Solutions” (Ateliere pentru Soluții) din Letonia.

”Este un proiect care, prin concepția sa își propune două obiective majore, și anume:

-Creșterea capacitaților organizațiilor de fermieri în domeniul monitorizării și evaluării politicilor agro-rurale existente, inclusiv, a politicilor bugetare în domeniu.

-Îmbunătățirea dialogului dintre organizațiile de fermieri și autoritățile publice centrale si locale.

Beneficiarii finali ai acestui proiect sunt producătorii agricoli, populația rurală, IMM-urile din mediul rural, administrația publică locală și centrală și organizațiile societății civile, iar activitățile programate vor contribui într-un final la formarea unui cadru lucrativ pentru dialogul de politici agro-rurale între părțile interesate din sector, vor spori gradul de implicare și participare a societății civile în rezolvarea problemelor existente, vor stimula interacțiunea dintre producătorii agricoli, organizațiile reprezentative ale acestora și factorii de decizie”, menționează Dna Aurelia Bondari, Directorul Executiv AGROinform.

Prima ședință a Consiliului de Coordonare a proiectului deja a avut loc recent, la Chișinău. La eveniment au participat reprezentanții tuturor partenerilor de implementare a proiectului, dar și reprezentanții principalilor actori care vizează direct strategiile și politicile agro-rurale și cele de dezvoltare a sectorului agricol - Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Agenția pentru Intervenții și Plăți în Agricultură (AIPA) și Comisia parlamentară ”Agricultură și Industrie Alimentară”.

Prezent la eveniment, viceministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Dl Iurie Ușurelu, a subliniat importanța acestui proiect pentru dezvoltarea sectorului agro-industrial, dar mai cu seamă – pentru principalii beneficiari – producătorii agricoli din Moldova. ”Trebuie să înțelegem cu toții, că, acest proiect (ca, de altfel, toate proiectele)  nu este pentru implementatori, dar pentru cei care vor beneficia de pe urma acestuia. Susținerile financiare ale proiectului dat sunt pentru a avea un rezultat concret – o altă față a sectorului agro-industrial și a dezvoltării rurale. Din moment ce va fi atins acest obiectiv, vom putea să demonstrăm că putem deveni o țară prosperă”, a punctat Iurie Ușurelu.

Proiectul va fi implementat pe parcursul a doi ani și este finanțat de către delegația Uniunii Europene în Republica Moldova. Valoarea proiectului constituie 360 mii EUR, dintre care 288 mii este contribuția UE (adică, 80%) și 72 mii EUR (sau 20% - contribuția partenerilor).

”Conform condițiilor, partenerii de implementare vin cu o contribuție de 20% din valoarea totală a proiectului. Menționăm aici că va trebui să depunem efort considerabil pentru a face față acestor costuri, toți partenerii fiind Organizații ale Societății Civile și nu structuri comerciale. Totodată, am decis să semnăm participarea în proiectul respectiv, datorită faptului că este unul foarte important pentru agricultura Moldovei, pentru beneficiarii finali și, noi, împreună cu partenerii, fiind implicați în toate domeniile respective, ne-am propus să venim cu suportul și expertiza noastră prin intermediul acestui proiect”, a specificat Dl Iurie Hurmuzachi, vicedirector AGROinform.

EXPERIENȚA RELEVANTĂ A PARTENERILOR EUROPENI

Experiența Organizațiilor partenere din România și din Letonia, țări membre ale UE, unde rolul și implicarea Organizațiilor Societății Civile în dialogul social este confirmat prin rezultate palpabile, va fi de un real folos.

Federația Națională a Agricultorilor din Moldova AGROinform deja de mai mulți ani conlucrează cu Federația Agricultorilor ”Fermierul” din România, iar acesta nu este primul proiect implementat în parteneriat.  Conform planului de acțiuni, în cadrul proiectului "Facilitarea implicării active a societății civile în dialogul de politici agro-rurale", organizația din România va organiza instruiri în domeniul metodologiilor de monitorizare a bugetelor.

”Avem o experiență foarte mare în ceea ce înseamnă dialogul social, suntem membri în comisiile de dialog social la nivel ministerial și la nivel județean în România și vom depune efort maxim pentru a aduce experiența noastră colegilor din Moldova”, afirmă   Președintele Federației Agricultorilor ”Fermierul” din România, Dl Ginu Costel Toma.

În rezultatul implementării de către Federația Agricultorilor ”Fermierul” a unui proiect similar în România  au fost operate modificări și îmbunătățiri la Legea dialogului Social ”Această experiență am adus-o aici. Sunt sigur că se vor face pași foarte importanți în cadrul acestui proiect. Sper să se finalizeze cu o Lege a dialogului social, pentru că toate țările europene au astfel de legi. În România avem, inclusiv, un Minister al Dialogului social, pentru că societatea civilă are un rol foarte important”, a mai precizat Dl Ginu Costel Toma.

Și colaborarea Federației AGROinform cu Asociația Letonă ”Workshop for Solutions” (Ateliere pentru Soluții), nu este un debut. Partenerul din Letonia este o organizație foarte bine versată la capitolul reprezentarea intereselor. Experții din Letonia deja au început  lucrul asupra primelor studii privind analiza politicilor existente în agricultură și vor veni cu recomandări, dar și cu instruiri și schimb de experiență.

IMPLICAREA SOCIETĂȚII CIVILE ÎN DIALOGUL DE POLITICI AGRO-RURALE

PAS CU PAS

Pentru realizarea obiectivului care vizează creșterea capacitaților organizațiilor de fermieri în monitorizarea și evaluarea politicilor agro-rurale și a celor bugetare din domeniu, cu scopul de a crea un fundament realist pentru activitățile viitoare, la o primă etapă în cadrul proiectului

vor fi efectuate 2 studii analitice, dar și un studiu de analiză comparativă a participării OSC la monitorizarea politicilor agro-rurale în țările UE și în Moldova.

de asemenea, va fi elaborat Programul de Dezvoltare a Capacitaților cu participarea a cel puțin 35 de ONG-uri (respectiv - 800 de beneficiari).

Ca rezultat al acestor activități,

va fi creată și consolidată Coaliția Națională a Organizațiilor de Fermieri (alcătuită din cele trei organizații din Moldova, partenere ale proiectului: Federația Națională a  Agricultorilor AGROinform, Federația Națională a Fermierilor și UniAgroProtect)

va fi creată Platforma Națională pentru dialogul de politici cu implicarea tuturor părților interesate. Conform estimărilor, aceasta va fi constituită din 15 membri care vor  reprezenta părțile interesate la nivel național. Aceștia vor urma un plan comun de formare și vor învăța procedurile de consens și abilitați practice de negociere, metode și tehnici de promovare a transparenței.

vor fi constituite 10 platforme regionale și 30 de grupuri de acțiune locală, la nivel comunitar, care vor fi instruite, consultate și implicate în dialogul politic la toate nivelurile.

Iar pentru atingerea celui de-al doilea obiectiv, care constă în îmbunătățirea dialogului dintre organizațiile de fermieri și autorități,

vor fi efectuate două sondaje, la începutul și la sfârșitul proiectului, cu scopul de a investiga gradul de implicare și participare a OSC la nivel național, regional și comunitar în cadrul dialogului politic.

vor fi formulate și promovate cel puțin 15 inițiative politice care vor cuprinde propunerile grupurilor de acțiune locale, regionale și ale platformei naționale;

În paralel, în cadrul acestui proiect vor fi efectuate activități de monitorizare a implementării fondurilor ENPARD, care vine ca parte complimentară la Fondul de subvenționare a agriculturii.

NOTĂ: Strategia de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural din Moldova adoptată pentru perioada 2014-2020 reflectă caracterul multifuncțional al agriculturii, care necesită o abordare cuprinzătoare și oferă direcții pentru dezvoltarea aspectelor economice, de mediu și rurale. Strategia a fost consultată pe larg cu societatea civilă și a servit drept instrument de planificare și programare a tuturor măsurilor necesare și de asigurare a sprijinului financiar din partea Guvernului Republicii Moldova și a partenerilor internaționali de dezvoltare. Uniunea Europeană sprijină Moldova în cadrul programelor Parteneriatului estic și ENPARD și prin această asistență sprijină eforturile Guvernului de eradicare a sărăciei, de promovare a creșterii durabile, de sporire a securității alimentare și a ocupării forței de muncă în zonele rurale.

 

Создание сайта Studio Webmaster