publicatii
istorii

 

 

Get Adobe Flash player

ABORDAREA COMPLEXĂ A BUSINESSULUI AGRICOL

Deja pe parcursul mai multor ani consecutiv Federația Națională a Agricultorilor din Moldova AGROinform este selectată prin concurs de către Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD în Moldova (UCIP-IFAD) pentru a presta servicii de logistică în organizarea și desfășurarea activităților de școlarizare și promoțional didactice. Experiența vastă pe care o are Federația AGROinform în organizarea unor astfel de evenimente asigură calitatea și nivelul înalt profesionist la care se desfășoară acestea.

În acest an, în perioada martie – mai, 2017, AGROinform a organizat un șir de seminare de instruire post-finanțare pentru membrii Asociațiilor de Economii și Împrumut, beneficiari ai Programelor IFAD. În cadrul celor șase activități de instruire, desfășurate în diferite raioane ale țării, au participat circa 150 de producători agricoli, membri ai AEI, care au beneficiat anterior de credite prin intermediul programelor  IFAD: Proiectul de Servicii Financiare Rurale și Dezvoltarea Businessului Agricol (IFAD V) și  Programul Rural de Reziliență Economico-Climatică Incluzivă (IFAD VI).

Organizatorul acestor evenimente, Federația Națională a Agricultorilor din Moldova AGROinform, a elaborat graficul și a stabilit locația pentru desfășurarea seminarelor, a identificat și a invitat participanții la instruiri, a asigurat distribuirea materialelor de studiu. Menționăm că toate aceste instruiri au fost moderate de către specialiști, experți cu renume în domeniile vizate.

Astfel, în satul Grimăncăuți, r-nul Briceni, s-a desfășurat seminarul pentru pomicultori, cu genericul ”Înființarea și exploatarea livezilor”. Moderatorul evenimentului,  Dl Ghenadie Buciuceanu, agronom, consultat național, a pus în discuție împreună cu membrii Asociațiilor de Economii și Împrumut din regiune, beneficiari de credite IFAD, aspecte ce țin de înființarea plantațiilor de măr, conducerea și tăierea pomilor de măr, întreținerea livezilor, fertilizarea și irigația. De asemenea, s-a vorbit despre tehnicile de recoltare a fructelor, dar și despre anumite condiții necesare pentru păstrarea și depozitarea fructelor. La seminar au participat 42 de pomicultori din regiune, care au beneficiat și de sfaturi utile pentru păstrarea eficientă a fructelor, minimizarea bolilor și deteriorării din timpul depozitării. S-a făcut și o trecere în revistă a soiurilor și portaltoaielor înregistrate în R. Moldova pentru cultura mărului.

Alte două seminare cu tematica “ Tehnologia creșterii bovinelor” au fost organizate pentru  membrii Asociațiilor de Economii și Împrumut, beneficiari de credite IFAD, specializați în domeniul zootehniei. Instruirile au avut loc în satul Corjeuți, r-nul Briceni, și, respectiv, în orașul Glodeni.  La aceste două seminare de instruire au participat în total 50 de producători agricoli și au fost moderate de către D-nul Sergiu Coșman, șeful Laboratorului de Nutriție și Tehnologii Furajere din cadrul Institutului Științifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie și Medicină Veterinară (IMCZMV) al Academiei de Științe a Moldovei. Subiectele puse în discuție au vizat principalele ccerințe zootehnice și sanitar-veterinare privind fermele și condițiile de întreținere și exploatare a bovinelor crescute pentru lapte, baza furajeră, tehnologii de preparare a nutrețurilor și alimentația bovinelor de lapte pentru realizarea potențialului de producție, aspecte care țin de reproducția taurinelor, creșterea și întreținerea tineretului. Un subiect aparte, de care s-au arătat interesați participanții, vizează organizarea instituțională și administrarea sectorului zootehnic, implicit, a fermelor de bovine.

În perioada vizată, și producătorii de culturi de câmp au beneficiat de instruiri, care s-au desfășurat în orașele Edineţ și Briceni. Beneficiarii de credite IFAD, care sunt    membri ai Asociațiilor de Economii și Împrumut (în total 43 de agricultori)  au participat la seminarele cu tematica “Producerea culturilor de câmp”, moderate de către D-nul Boris Boincean, doctor habilitat in științe agricole, profesor cercetător, șeful secției sisteme agricole a ICCC "Selecția", șeful catedrei de științe ale naturii si agroecologie a Universității de Stat "Alecu Russo" din Bălți. Cei prezenți au abordat subiecte care țin de calitatea, (sănătatea) solului, care constituie baza producerii culturilor de câmp. S-a vorbit despre rolul asolamentelor în asigurarea unei dezvoltări durabile în agricultură, despre optimizarea sistemelor de lucrare și fertilizare a solului în asolament, despre particularitățile tehnologice de cultivare a culturilor de câmp, dar și despre avantajele agriculturii conservative.

În ultimul timp, tot mai mulți  producători agricoli își îndreaptă atenția către legumicultură. Și nu în zadar – producerea de legume poate aduce profituri reale, însă,  cu o singură condiție: dacă agricultorul deține informații privind tehnologiile de producere. Tocmai pentru cei care au ales legumicultura în calitate de activitate economică,  a fost organizat seminarul “ Cultivarea legumelor în sere/câmp deschis”. La instruirea, care s-a desfășurat la Chișinău,  în  sala de ședințe a oficiului AGRoinform, 13 legumicultori,  care anterior au beneficiat de asistență financiară din partea IFAD, împreună cu  consultantul, Dl Tudor Darii, care este agronom licențiat, dar și  Director Executiv al AO ”AgroCons” au  analizat avantajele cultivării legumelor în câmp protejat (sere, solarii), care aduce venit garantat și la riscuri minime, au studiat elemente tehnologice de producere a legumelor în câmpul protejat, au aflat unele nuanțe și particularități de amplasare și construcție a serelor, dar și despre recoltarea, condiționarea, păstrarea și valorificarea legumelor.

Facilitățile oferite de către IFAD sunt extrem de importante și necesare pentru producătorii agricoli din Republica Moldova. O spun chiar agricultorii, care ne-au mărturisit faptul că în prezent nu poți face agricultură performantă și profitabilă fără cunoștințe și instruire. Tehnologiile avansează, iar astfel de seminare constituie o șansă în plus de a fi în pas cu cerințele timpului. În condițiile în care fiecare producător agricol este conștient de faptul că și-a pornit și își dezvoltă afacerea proprie pentru a beneficia de un profit, pentru a-și asigura familia, interesul pe care l-au manifestat  participanții fața de tematicile abordate la seminare a fost foarte mare. Numeroase întrebări puse  instructorilor au completat arsenalul de cunoștințe ale producătorilor agricoli.  Mai mult, aceștia au solicitat organizarea de astfel de seminare de instruire și pe viitor și chiar au venit cu propuneri de subiecte și teme de care sunt interesați. De asemenea, participanții au făcut schimb de opinii referitor la investițiile deja făcute și și-au expus părerile referitor la planurile de viitor, făcând și schimb de contacte pentru o ulterioară colaborare.

 

Создание сайта Studio Webmaster