publicatii
istorii

 

 

Get Adobe Flash player

PENTRU UN DIALOG SOCIAL EFICIENT ȘI CONSTRUCTIV

agro logo

În cadrul proiectului "Facilitarea implicării active a societății civile în dialogul de politici agro-rurale" a fost organizată instruirea cu genericul: ”Implementarea politicilor publice și monitorizarea bugetelor”. Participanții au studiat experiența României în domeniul dialogului social.

Experiența altor țări în domeniul dialogului social și modelele care pot fi preluate de Republica Moldova, sunt valoroase, în contextul în care în țările europene, rolul și implicarea Organizațiilor Societății Civile în dialogul social este confirmat prin rezultate vizibile, iar conlucrarea dintre societatea civilă  și autorități are deja o istorie. Conceptul de “dialog social” este asociat cu trecerea de la o cultură a conflictului la o cultură a parteneriatului cu luare în considerare a intereselor comune ale partenerilor sociali implicați în cadrul unui proces mai larg de “concertare socială”. Conform definiției propuse de Organizația Internațională a Muncii (OIM), dialogul social este un act voluntar de informare, consultare și negociere de acorduri sociale între parteneri, precum și de negociere a contractelor colective de muncă

Organizațiile Societății Civile din țara noastră tind să-și sporească competențele și să-și crească capacitățile în domeniul monitorizării și evaluării politicilor promovate de către autorități, iar, în acest sens, proiectul "Facilitarea implicării active a societății civile în dialogul de politici agro-rurale", tocmai oferă astfel de oportunități.

În perioada 15-18 iulie, curent,  reprezentanții celor trei organizații ale producătorilor agricoli din Moldova, implicate în proiect (AGROinform, Uniagroprotect, Federația Naţională a Fermierilor) au participat în cadrul unei instruiri, cu genericul ”Implementarea politicilor publice și monitorizarea bugetelor”, care s-a desfășurat în România.

Scopul activității este de a  spori competențele  organizațiilor partenere în a participa activ și eficient în procesele de elaborare, implementare,  monitorizare și îmbunătățire a politicilor publice ce reglementează sectorul agro-rural din Moldova. Timp de câteva zile, împreună cu experții: Ginu Costel Toma, Președinte al Federației  agricultorilor „Fermierul” și Bogdan Nicolae Iordache, Jurist la Uniunea Generală a Sindicatelor din Romania au fost luate în discuție aspecte ce țin de dialogul social în mediul rural, au fost analizate exemple de bune practici în domeniul construirii unui dialog eficient dintre societatea civilă din România și autorități, au fost studiate prevederile legislative ale țării vecine în domeniul vizat.

Dialogul social trebuie abordat drept o punte dintre autorități și reprezentanții societății civile, iar, ca oricare punte durabilă, aceasta trebuie construită minuțios și profesionist.  Astfel, în cadrul instruirii, s-au analizat diverse structuri ale dialogului social, tehnici de negocieri colective, principii de elaborare și adoptare a actelor normative. De asemenea, au fost trecute în revistă drepturile si obligațiile partenerilor de dialog social  și metode de aplanare a conflictelor colective.

Unul dintre obiectivele  majore ale proiectului este și creșterea capacitaților organizațiilor de fermieri în domeniul monitorizării și evaluării politicilor bugetare în domeniu. Respectiv, în cadrul instruirii au mai fost analizate și etapele și aspectele principale în monitorizarea bugetelor publice.

În țara noastră activează Comisia Națională pentru Consultări și Negocieri colective care este principala structură de dialog social, însă lipsește o  lege unică  cu privire la dialogul social și, respectiv Comisiile de dialog social. În general, potrivit unor experți, în prezent în Republica Moldova dialogul social  este aproape absent, mai mult, pe alocuri este mimat. Comunicarea cu autorităților cu OSC-urile are un caracter instabil sau ocazional. În pofida unor reușite, în multe sectoare ale economiei încă lipsește dialogul social autentic - dialogul tripartit, de cele mai multe ori, nu reușește să producă rezultatele așteptate, iar până la urmă, drepturile economice și sociale ale cetățeanului de rând sunt încălcate tot mai des.  Astfel, se impune necesitatea unui dialog social constructiv și eficient.

Una din recomandările de baza este ca pe parcursul proiectului sa fie înaintat un proiect de lege referitor la dialogul social în care principalele părți implicate sa fie Statul, Patronatele, Sindicatele si ONG-urile.

 

Proiectul "Facilitarea implicării active a societății civile în dialogul de politici agro-rurale", are  două obiective majore:

- Creșterea capacitaților organizațiilor de fermieri în domeniul monitorizării și evaluării politicilor agro-rurale existente, inclusiv, a politicilor bugetare în domeniu.

- Îmbunătățirea dialogului dintre organizațiile de fermieri și autoritățile publice centrale si locale.

Beneficiarii finali ai acestui proiect sunt producătorii agricoli, populația rurală, IMM-urile din mediul rural, administrația publică locală și centrală și organizațiile societății civile, iar activitățile programate vor contribui într-un final la formarea unui cadru lucrativ pentru dialogul de politici agro-rurale între părțile interesate din sector, vor spori gradul de implicare și participare a societății civile în rezolvarea problemelor existente, vor stimula interacțiunea dintre producătorii agricoli, organizațiile reprezentative ale acestora și factorii de decizie. Proiectul va fi implementat pe parcursul a doi ani și este finanțat de către delegația Uniunii Europene în Republica Moldova. Valoarea proiectului constituie 360 mii EUR, dintre care 288 mii este contribuția UE (adică, 80%) și 72 mii EUR (sau 20% - contribuția partenerilor).

 

Создание сайта Studio Webmaster