publicatii
istorii

 

 

Get Adobe Flash player

EXISTĂ PROBLEME – SE CAUTĂ SOLUȚII

agro logo

Sectorul de lapte este un sector strategic în asigurarea securității alimentare a țării noastre, deoarece laptele și produsele lactate sunt produse social importante și sunt un element indispensabil în rațiile alimentare ale populației, inclusiv în alimentația copiilor și bătrânilor. Cu toate acestea, actuala stare de  lucruri din sector nu este deloc una favorabilă. În ultimele decenii, a scăzut drastic efectivul de animale, inclusiv de vaci mulgătoare – respectiv, a scăzut și producția totală de lapte. Problemele cu care se confruntă actualmente sectorul sunt numeroase și complexe.

Recent, președinții și membrii a patru Cooperative de Întreprinzător specializate în colectarea și comercializarea laptelui, create și dezvoltate cu suportul AGROinform, participă în cadrul unui atelier de lucru, organizat de Federația Națională a Agricultorilor din Moldova.

Este vorba despre: cooperativa de colectare a laptelui DoPrimLact din localitatea Doltu, raionul Făleşti; AgroMihLact din localitatea Mihăileni, Rîșcani; cooperativa Aspiag Service din satul Cîrnățeni, Căușeni, precum și Lactavia-com din Hiliuți, r-n Fălești.

”Toate aceste cooperative, specializate în producerea, colectarea și comercializarea laptelui, au fost create cu suportul AGROinform. Și aici, trebuie să Vă spun că prin strategia noastră de lucru cu cooperativele, care este un domeniu prioritar pentru Federația noastră, conform metodologiei interne pe care am elaborat-o, noi acordăm asistență tehnică continuă pentru cooperativele care au primit suport cândva la creare. În cazul dat, specialiștii noștri în teren, au depistat și au semnalat mai multe probleme și impedimente cu care se confruntă cooperativele date, iată de ce am decis organizarea acestei întâlniri”, precizează vicedirectorul Federației Naționale a Agricultorilor din Moldova, AGROinform, Dl Iurie Hurmuzachi.

Unul dintre subiectele la care președinții și membrii cooperativelor menționate au solicitat consultanță și sfaturi, este nutriția animalelor în perioada de tranziție la rațiile de iarnă, dar și în general, problemele ce țin de alimentația vacilor de lapte, diversificarea surselor furajere, etc. Astfel, la prima parte a întrunirii a fost invitat Dl Sergiu COȘMAN, Șeful Laboratoriului de Nutriție și Tehnologii Furajere, în cadrul Institutului Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară, Doctor habilitat în agricultură.

Este indiscutabil faptul că lapte calitativ și sănătos poate fi obținut numai în cazul în care vacile mulgătoare primesc hrană corespunzătoare, sunt întreținute conform recomandărilor specialiștilor și sunt mulse la timp și corect. Despre toate aceste aspecte s-a discutat împreună cu  Dl Sergiu COȘMAN, care este în prezent unul dintre cei mai cunoscuți și remarcați specialiști în domeniu.

 

STATUL ARE UN PROGRAM NAȚIONAL DE DEZVOLTARE A SECTORULUI LAPTE. CE PREVEDE ACESTA?

A doua parte a evenimentului a fost, de fapt, un atelier de lucru, unde împreună cu  reprezentanții din cadrul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului au fost abordate probleme actuale cu care se confruntă cooperativele specializate în colectarea și comercializarea laptelui, dar și ramura în întregime.

”Desigur, problema numărul uni, la care se referă membrii acestor cooperative, de fiecare dată când mă întâlnesc cu ei este prețul prea jos de achiziție a laptelui, care adesea nu corespunde cheltuielilor și așteptărilor producătorilor de lapte. Dar, din păcate, nu este unica - insuficiența de fonduri pentru a procura fond genetic și rase noi, productive de animale, obținerea calității corespunzătoare a laptelui aspecte care țin de organizarea punctelor de colectare a laptelui, dar și multe altele. Toate acestea depășesc competențele și - aș spune – puterile celor care se ocupă de producerea, colectarea și comercializarea laptelui. Identificarea,soluțiilor, rezolvarea acestor probleme este posibilă doar prin eforturi conjugate atât din partea cooperativelor, cât și din partea statului și din partea organizațiilor de consultanță, cum este, în cazul dat  AGROinform”, a precizat Iurie Hurmuzahi.

Menționăm că la această discuție a fost prezentă Dna Tatiana Nistorică, Șefa  Direcției politici de producție, procesare, reglementări de calitate a produselor animale din cadrul Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului. Dumneaei a venit cu o prezentare a stării de lucruri actuale în sectorul lapte din Republica Moldova. Deoarece au fost oferite cele mai noi și mai veridice cifre și date, cităm câteva dintre ele:

 

NOTĂ:

În anul 1989, totalul efectivului de bovine din țara noastră ajungea la 1 mil, 112 mii de capete (inclusiv – vaci mulgătoare). În prezent, conform datelor din 2016, avem doar 190 de mii de capete

În 1989, producția totală de lapte constituia 1 mil 548 mii tone, pe când în 2016 aceasta a scăzut până la 520 mii tone

Conform normelor fiziologice, necesarul de consum de lapte constituie 214 kg per cap de locuitor, ceea ce înseamnă un total de 759,89 mii tone lapte și produse lactate, pe întreaga țară.

Producem doar 66% din necesarul de consum, iar 33% rămâne suplinită cu producția de import.

Majoritatea absolută a efectivului de bovine din țara noastră este crescută în gospodării mici

 

”Toate aceste cifre mai mult decât îngrijorătoare, au servit drept premise pentru ca sectorul lapte să fie identificat drept sector prioritar. Este un sector care necesită stringent intervenția Guvernului. Cu atât mai mult, cu cât, acest subiect ține de asigurarea securității alimentare a țării. Mai mult, analizând cifrele din anii precedenți și  reieșind din potențialul pierdut, vedem ar exista posibilitate de creștere a efectivului de bovine și să majorăm capacitatea  de producere”, a explicat Dna Tatiana Nistorică, adăugând în același context că odată cu redresarea situației în selector ul lapte, o oportunitate în plus ar apărea și pentru dezvoltarea sectoarelor conexe, pentru utilizarea deșeurilor, cum ar fi dejecțiile din ferme, ca produs organic în sectorul fitotehnic, etc.

 

Menționăm faptul că în țară avem un Program Național de dezvoltare a sectorului lapte, care prevede unele obiective, și anume:

Majorarea volumelor de producere a laptelui de vacă de la 520 mii tone în anul 2016 până la 1018 mii tone în anul 2025

Redirecţionarea efectivelor de bovine din curţile sătenilor în ferme situate în extravilan şi majorarea efectivelor de vaci în fermele de producere a laptelui de la 5900 de capete în anul 2016 până la cel puțin 50 mii capete în 2025

Sporirea producţiei medii de lapte pe ţară a vacilor de la 3755 kg în anul 2016 până la peste 6000 kg în anul 2025

Stimularea creării fermelor noi de lapte de diverse capacităţi, inclusiv de tip familial, şi modernizarea celor existente

Promovarea cooperării şi integrării fermelor de producere a laptelui cu întreprinderile de procesare sub forme de asociaţii sau ferme afiliate

Reutilarea întreprinderilor de procesare şi implementarea sistemelor internaționale de calitate

CARE SUNT ȘANSELE DE REVITALIZARE A SECTORULUI LAPTE?

 

Totuși, deocamdată, realitatea este alta – una cu mai multe probleme, decât soluții, cu mai multe provocări decât realizări, cu mai multe impedimente, decât oportunități.

 

Iată ce au relatat participanții la acest atelier de lucru:

”Avem o întreprindere pentru colectarea laptelui, creată din anul 2008, cu ajutorul AGROinform și activăm până în prezent. Pe parcursul anilor  ne-am extins, iar acum avem mai multe puncte de colectare. Unica problemă, după părerea noastră, este că prețurile la lapte nu se ridică. Pentru oamenii de la țară, colectarea laptelui este unica sursă de existență. În prezent, achiziționăm laptele cu 3, 75 lei, iar  în perioada de vară – cu 3,50. Dacă s-ar mări prețurile, pentru oameni ar fi o încurajare mare. Oamenii asta vor, asta așteaptă. Așteptăm un răspuns de la minister ca să ne încurajeze, iar noi să încurajăm oamenii de la sate”, a spus Ecaterina Ursu, antreprenoare din s. Doltu, r-n Fălești (cooperativa ”DoPrimLact”).

Și, într-adevăr, se pare că prețul scăzut la lapte este problema cea mai stringentă pentru membrii acestor cooperative, or, după cum au explicat chiar ei, gospodarii nici nu-și acoperă cheltuielile de producere, încasând un astfel de preț jos!

 

Valentina Cepoi, contabilă la Cooperativa de Întreprinzător și Marketing ”AgroMihlact” din s. Mihăileni, Rîșcani, a vorbit despre aceleași probleme: ”Problema cea mai mare este că nu suntem susținuți de către stat. Ar fi bine ca să se mărească prețurile, ori să fie subvenționat pentru oameni litrul de lapte. Dacă înainte prețul ajungea și la 4 lei pentru un kg de lapte care-l colectam (dar să știți că atunci și prețurile la mijloacele circulante erau mai mici), apoi în prezent, în fiecare an prețurile la aceste mijloace circulante cresc, pe când prețul de achiziție se micșorează, ceea ce nu este normal! Cooperativa noastră achiziționează laptele de la oameni la prețul de 3,60 lei/kg. Acest preț ni-l oferă fabrica, nu noi decidem prețurile. Zilnic colectăm în jur de o tonă de lapte.”

 

De la Ludmila Susarenco, director al cooperativei ”Lactavia – Com” de la Hiliuți, Fălești, am aflat și despre salte probleme pe care le întâmpină o cooperativă specializată în colectarea și comercializarea laptelui:  ”În prezent, colectăm lapte de la gospodării din cinci sate. Noi acordăm o mare atenție calității laptelui. Facem analiza fiecărui litru de lapte -  măsurăm și grăsimea, și densitatea, și aciditatea. Eu vreau să Vă spun că laptele pe care îl colectăm noi la punctele noastre de colectare, este calitativ și cu un procent mare de grăsime. Și asta pentru că nu ne limităm doar la colectarea produsului și constatarea calității – noi lucrăm cu oamenii din sat – îi învățăm, îi instruim cum să hrănească vacile, cum să le mulgă, pentru că toate acestea influențează la procentul de grăsime și la calitate, iar de asta depinde și prețul pe care îl primesc oamenii pentru lapte.  În acest sens, succesul nostru este în faptul că noi ținem o relație strânsă cu furnizorii. Înțelegeți, este un interes comun.

Există însă alte probleme, care nu știm cum să le depășim.”

În acest context dna Ludmila Susarenco s-a referit la tensiunea instabilă a electricității, în liniile de tensiune de prin sate, care sunt deja vechi. Din această cauză utilajele performante de răcire a laptelui, dotate cu siguranțe, pur și simplu nu mai funcționează, iar cantități enorme de produs sunt returnate la gospodari.

 

LISTA CU SUGESTII URMEAZĂ A FI TRANSMISĂ LA MINISTER

Participanții la această întâlnire și-au lăsat pentru o zi lucrul și grijile gospodăriei, au făcut drum lung până în capitală nu doar pentru a constata probleme, ci și pentru a oferi unele soluții, idei sau sugestii de redresare a situației.

Ideea subvenționării per litru de lapte este promovată de mai mulți ani. Acum, pentru producători, pentru cei care colectează laptele, ea pare a fi o ieșire din situația dată. Cu atât mai mult, cu cât, din spusele Dlui Iurie Hirmuzachi, vicedirector AGROinform, și Federația Națională a Agricultorilor din Moldova, în repetate rânduri a venit cu această propunere: ”Începând cu anul 2010, când a apărut noul regulament de subvenționare în agricultură sub o nouă abordare, în consultările noastre cu membrii și documentele noastre oficiale, pe care le-am depus la minister, am cerut subvenționarea producerii laptelui. Din cauza lipsei de fonduri, noi nu reușeam ca această idee să fie promovată. Dar în ultima ședință cu consiliul nostru administrativ s-a abordat din nou problema dată și s-a convenit să revenim la acest subiect, deoarece este foarte stringent, așa încât vom continua să insistăm asupra acestei propuneri de subvenționare a producerii laptelui”.

Confuzii și interpretări ambigui generează și normele de calitate a laptelui, sau, mai bine zis – lipsa unor astfel de norme strict reglementate și stabilite.

Alte probleme țin de pășunat și cosit, pentru care, la fel este necesar aprobarea unui regulament bine determinat.

Lipsa medicilor veterinari și a tehnicienilor  însămânțare artificială, a mai fost invocată printre marile impedimente în dezvoltarea sectorului.

S-a discutat și despre primele prea mari pentru asigurarea animalelor, etc.

Dna Tatiana Nistorică s-a implicat activ în toate aceste discuții, oferind răspunsuri, explicații, mai mult, a încurajat participanții să vorbească deschis despre probleme, or doar în acest fel ele pot fi auzite.

Potrivit Dlui Iurie Hurmuzachi, vicedirector AGROinform, în urma acestor discuții și abordări a problemelor din sector, va fi elaborat un document de poziție cu propuneri concrete de soluționare, care, ulterior va fi depus la Minister.

 

Создание сайта Studio Webmaster