publicatii
istorii

 

 

Get Adobe Flash player

AGROECOLOGIA – ȘANSE ȘI PERSPECTIVE  PENTRU REPUBLICA MOLDOVA

agro logo

Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO) a lansat un proiect pilot de promovare a practicilor agroecologice în Republica Moldova. În acest sens, reprezentanții Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului împreună cu asociațiile reprezentative ale producătorilor agricoli și potențiali beneficiari s-au întrunit recent, în cadrul unei ședințe  pentru a discuta despre obiectivele și oportunitățile proiectului „Promovarea  metodelor și inovațiilor agroecologice în proiectarea și administrarea sistemelor alimentare sustenabile în Moldova”. Partenerul local de implementare a proiectului este Federația Națională a Agricultorilor din Moldova AGROinform.

O NECESITATE PENTRU GARANTAREA UNEI AGRICULTURI DURABILE

Prezent la eveniment, Viceministrul Agriculturii, Ion Parea a comunicat că proiectul presupune revizuirea politicilor, strategiilor la nivel național privind agroecologia existente la moment și formularea unor recomandări pentru îmbunătățirea și actualizarea documentelor care vor contribui la intensificarea durabilă a producției de culturi pentru a asigura securitatea alimentară.

„Agroecologia este o necesitate pentru garantarea unei agriculturi durabile și astfel a unui sistem de alimentație rezistent. Acest proiect este încă un pas pentru asigurarea unui randament stabil al producției și consolidarea viabilității economice a zonelor rurale în același timp fiind și un angajament în protecția biodiversității și gestionarea durabilă a resurselor naturale” a menționat în cadrul evenimentului viceministrul Agriculturii, Ion Parea.

În mesajul de salut, reprezentantul Oficiului Regional FAO, Avetik Nersisyan a vorbit despre importanța proiectului în vederea sporirii  producției vegetală și promovarea abordării agroecologice în zonele rurale.

„Acest proiect reprezintă o continuare a eforturilor noastre pentru asigurarea unui sistem alimentar durabil și rezistent în Moldova.  Este un proiect pilot și sperăm că va fi o istorie de succes care va putea fi ulterior dezvoltată și exportată în alte state din regiune” a spus în deschidere Avetik Nersisyan, reprezentantul Oficiului Regional FAO.

În 2017, FAO a lansat „Centrul de Cunoștințe despre Agroecologie (Agroecology Knowledge Hub)”, care urmărește să promoveze beneficiile agroecologiei prin consolidarea bazei de date empirice pe această temă, prin împărtășirea exemplelor de politici, strategii și experiențe de succes ale statelor.

INFORMARE, INSTRUIRE ȘI SUPORT

Partenerul local de implementare a proiectului este Federația Națională a Agricultorilor din Moldova AGROinform, asociație care, prin valorile pe care le promovează, vine întru promovarea și  sprijinul  agriculturii practicate în concordanță și cu respectarea normelor și legilor ecologice.  „Considerăm că în acest proces, fermierii sunt atât beneficiarii principali cât și actorii principali. Pentru a asigura o agricultură bazată pe principiile agroecologice, implicarea activă a fermierilor în acest proces este esențială și de aceea eforturile noastre sunt concentrate pe informarea, instruirea și suportul oferit fermierilor mici și mijlocii" a subliniat Iurie Hurmuzachi, vicedirector AGROinform, organizația de ”Sistemul alimentar global se confruntă actualmente cu un șir de probleme și diverse provocări. În prezent, producerea agricolă, pe de o parte, urmărește creșterea productivității și profitabilității, iar pe de altă parte, urmează să răspundă prompt la problema foametei și a malnutriției, odată cu creșterea populației, extinderea exploatării resurselor naturale, inclusiv a apei și a terenurilor, pierderea biodiversității și incertitudinea, cauzată de schimbările climatice. Dacă în trecut, toate eforturile, resursele erau îndreptate spre creșterea volumului producției agricole, astăzi este necesară o nouă abordare pentru a soluționa problemele arzătoare, inclusiv cele legate de schimbările climatice și mediul ambiant”, explică dna Rodica Garștea, coordonator de proiect, ”În acest context, este necesar să se facă trecerea la sisteme alimentare mai durabile, adică la sisteme care să permită producerea mai multor produse, cu un randament socio-economic mai mare și cu mai puțină daună mediului înconjurător. O perioadă îndelungată de timp, a persistat ideea că agricultura produce doar efecte negative asupra mediului, care prin impactul lor practic sunt ireversibile. Actualmente, datorită colaborării intense dintre știință, sectorul de producere și societatea civilă, devine din ce în ce mai evident faptul că sectorul agricol poate contribui productiv la regenerarea resurselor naturale, cu efect benefic asupra mediului și, tot odată, contribuie la crearea de locuri noi de muncă în comunitățile rurale și servește drept sursă de trai pentru populație”, a mai adăugat Dna Garștea.

Cele menționate mai sus, în mare parte pot contribui la asigurarea securității alimentare a cetățenilor, prin garantarea accesului regulat a populație la alimente și produse de înaltă calitate, necesare pentru un trai activ și sănătos, care în esență, constituie obiectivul strategic al Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO), realizat prin numeroase programe de asistență tehnică în lume, începând din 1943,  din momentul în care cei 46 de șefi de State au creat o organizație permanentă în domeniul agriculturii și producției alimentare.

Reprezentanță oficială FAO în Republica Moldova din anul 2014, este determinată în activitatea sa de patru priorități naționale: dezvoltarea politicilor agricole și de dezvoltare rurală în conformitate cu standardele UE; conservarea și utilizarea rațională a resurselor naturale; atenuarea impactului fenomenelor climatice extreme asupra producției agricole și a mijloacelor de subzistență ale populației rurale; asigurarea durabilității agriculturii, cu accent deosebit pe combaterea integrată a dăunătorilor, eliminarea pesticidelor inutilizabile și crearea unor condiții favorabile pentru siguranța alimentară.

UN PROIECT PENTRU SUSȚINEREA AGROECOLOGIEI – DE LA NECESITATE LA UTILITATE

Proiectul ”Promovarea  metodelor și inovațiilor agroecologice în proiectarea și administrarea sistemelor alimentare sustenabile în Moldova”, lansat recent de FAO în parteneriat cu Federația Națională AGROinform are ca scop identificarea, evaluarea și diseminarea practicile inovatoare pentru producția agricolă durabilă, inclusiv practici tradiționale care îmbunătățesc durabilitatea producției agricole, astfel contribuind la realizarea Obiectivului Strategic Organizațional 20101 FAO. Activitățile proiectului, în mare parte vor fi realizate în regiuni, prin intermediul Organizațiilor Regionale AGROinform. În cadrul a celor 10 loturi demonstrative, identificarea, organizarea și monitorizarea cărora este planificată în proiect, vor fi organizare un șir de activități și anume:

Revizuirea cadrului legal și inovațiilor existente pentru elaborarea propunerilor de îmbunătățire a politicilor, strategiilor și inovațiilor existente, care vor contribui la intensificarea  producției durabile de culturi agricole și asigurarea securității alimentare.

O altă componentă importantă a proiectului va include efectuarea unor studii în teren pentru a identifica cele mai bune sisteme de producere în diferite zone agroecologice pentru adoptarea și promovarea agriculturii conservative și protecției integrate a plantelor.

Ulterior, pentru cele 10 loturi demonstrative identificate - 4 pentru cultura a doua și 6 pentru perioada de toamnă -  vor fi aplicate metode și tehnici inovative pentru promovarea strategiilor Agriculturii Conservative (AC) și Combaterii Integrate a Dăunătorilor (CID).

Pentru fiecare componentă aparte – Agricultura Conservativă și Combaterea Integrată a Dăunătorilor - vor fi elaborarea planului de instruiri. În scopul aprofundării cunoștințelor despre metodele inovative se vor organiza, în baza modelului Școlilor de Câmp pentru Fermieri, 10 sesiuni de instruire, 6 schimburi de experiență și câte 3  Zile ale câmpului pentru fiecare lot, respectiv în total 30.

Pentru participanți la sesiunile de instruire în cadrul promovării AC și CID se vor elabora materialelor de instruire, accesibile și aplicabile pentru producătorii agricoli.

În cadrul tuturor activităților planificate în proiect vor fi antrenați peste 900 de fermieri din diferire zone agricole, inclusiv circa 400 femei producătoare agricole.

În scopul creșterii gradului de conștientizare a publicului larg privind principiile agroecologice, adaptarea la schimbările climatice și abordări specifice care vizează creșterea rezistenței plantelor la secetă și fenomene meteo extreme, se vor elabora materiale sub formă de broșuri și pliante informative.

 

Создание сайта Studio Webmaster