publicatii
istorii

 

 

Get Adobe Flash player

CUM REANIMĂM SECTORUL ZOOTEHNIC?

agro logo

Conferința regională “Producerea laptelui – starea actuală, cerințe și perspective de dezvoltare”

Pe data de 15 decembrie, curent, la Rîșcani, și-a desfășurat lucrările  Conferința regională “Producerea laptelui – starea actuală, cerințe și perspective de dezvoltare”. Evenimentul este la cea de-a doua ediție și a fost organizat de Asociația Femeilor de Afaceri din Sectorul Rural, centru regional Râșcani al Federației Naționale a Agricultorilor din Moldova AGROInform, în colaborare cu Secția Agricultură și Alimentație a Consiliului Raional Rîşcani.

Conferința a reunit peste 70 de crescători de animale și colectori de lapte, dar și reprezentanți ai Direcțiilor agricole din raioanele Rîşcani, Glodeni, Drochia, Sîngerei, Edineţ, Briceni, Dondușeni, Ocnița, Fălești și Florești, într-un cuvânt – persoane care activează în sectorul zootehnic, persoane implicate și interesate de revigorarea și ameliorarea stării de lucruri în sector, interesați de ameliorarea activității de creștere a bovinelor pentru lapte, dar și  de sporirea calității producției de lapte.

Prezent la eveniment, Viceministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Dl Ion Parea, a vorbit despre starea actuală și politicile de stat privind dezvoltarea sectorului zootehnic în Republica Moldova. ”Bucură faptul că la această conferință sunt reprezentanți din toate 11 raioane de nord ale republicii. Știm cu toții că anterior, în perioada de până la 1989, baza producerii de lapte în Republica Moldova erau anume raioanele de nord. Cu atât mai mult este regretabil faptul că de atunci și până în prezent, sectorul este în regres, iar actualmente, producem în jur de 30% de lapte comparativ cu acea perioadă. Deci, Vă dați bine seama, că este vorba despre o cantitate foarte mică, care nu poate asigura necesarul întregii republici. Iată de ce avem pe piață cantități semnificative de lapte și produse lactate de import din România, Ucraina, Ungaria, Polonia, etc. Redresarea sectorului zootehnic este o necesitate și un imperativ actual. Mai mult decât atât, ca să creștem o generație sănătoasă, copiii au nevoie în fiecare zi de un păhar de lapte calitativ și nu din lapte praf sau adus de undeva”, a punctat Ion Parea.

Cifrele vorbesc de la sine

Potrivit datelor ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, dacă în  anul 1989, totalul efectivului de bovine din țara noastră ajungea la 1 mil, 112 mii de capete (inclusiv – vaci mulgătoare), în prezent, conform datelor din 2016, avem doar 190 de mii de capete. În 1989, producția totală de lapte constituia 1 mil 548 mii tone, pe când în 2016 aceasta a scăzut până la 520 mii tone. Conform normelor fiziologice, necesarul de consum de lapte constituie 214 kg per cap de locuitor, ceea ce înseamnă un total de 759,89 mii tone lapte și produse lactate, pe întreaga țară. Producem doar 66% din necesarul de consum, iar 33% rămâne suplinită cu producția de import.

La conferință a fost prezent și Președintele raionului Rîşcani, D-l Iurie Urzică, care, la fel a vorbit despre situația creată în raion în sectorul zootehnic, despre problemele cu care se confruntă producătorii de lapte, despre importanta unor așa întâlniri dintre fermierii din diferite raioane, expunând și unele opinii proprii despre soluționarea unor probleme. ”Una dintre problemele care este foarte acută și cred că va mai fi actuală încă mulți ani, este problema lipsei de specialiști în acest domeniu. Lasă de dorit și calitatea învățământului sau a pregătirii specialiștilor de la noi - din păcate, nu mai avem nici acea bază puternică de formare a specialiștilor în medicină veterinară. Fermierii care se ocupă cu creșterea bovinelor pentru lapte nu dispun adesea de suficiente cunoștințe despre furajarea animalelor și normele de alimentație a bovinelor cu hrană balansată conform cerințelor. Lipsesc adesea și condițiile sanitare conforme pentru creșterea vacilor mulgătoare cu posibilitate de aerisire și igienizare. Numai asigurând animalelor toate acestea, producătorul ar putea obține și o cantitate dorită de lapte, și calitate necesară, și, în final, un venit pe potrivă”, a explicat Președintele raionului Rîşcani, D-l Iurie Urzică.

Începem cu teoria

La conferință au fost invitați specialiști din mediul academic, furnizori de inputuri, colectori de lapte, procesatori, dar și reprezentanți ai organizațiilor de suport financiar în domeniu. Astfel,  cu o prezentare privind rolul sănătății animalelor pentru producerea laptelui de vacă a venit Dl Cociu Valeriu, Conferențiar universitar, în cadrul Facultății de medicină veterinară de la Universitatea Agrară de Stat din Moldova. Despre cerințele privind alimentația corectă a bovinelor pentru producerea laptelui a relatat Dl Alexandru Lungu, specialist-nutriționist al Fabricii de nutrețuri „Mărculești-Combi”.

Normele sanitar-veterinare pentru asigurarea calității laptelui au fost aduse la cunoștință de Dl Valeriu Şveţ, Șeful Secției Siguranță a Alimentelor, Rîşcani.

Un subiect important  a fost și colaborarea procesatorilor cu producătorii de materie primă, condițiile de colectare a laptelui, precum și cerințele de calitate pentru procesare, abordate de Dl  Gheorghe Angheluţă, Director general SA „LACTIS”.

Despre susținerea financiară a crescătorilor de animale și procesatorilor de lapte a vorbit specialistul principal al Secției Teritoriale AIPA Bălți, Dl Vasile Guşan.

Despre perspective

În prezent, Majoritatea absolută a efectivului de bovine din țara noastră este crescută în gospodării mici, în sectorul privat. Totuși, potrivit lui Ion Parea, perspectiva sectorului de producere a laptelui nu o reprezintă sectorul privat, gospodăriile în care este u vacă sau două. ”Am vorbit în repetate rânduri despre faptul că oricât de mult s-ar strădui cei de la punctele de colectare a laptelui să asigure condițiile necesare și să corespundă normelor, nu putem asigura o calitate necesară. De aceea, eu cred că tinerii care sunt astăzi prezenți în sală (dar mă bucură faptul că sunt mulți tineri) vor face toate concluziile respective. Mai trebuie să sperăm că începând cu anul 2020 statul va avea totuși posibilitatea să subvenționeze nu investițiile, ci să acorde subvenționare atât la hectar, cât și la litrul de lapte, cum este în prezent în țările europene și astfel vom avea posibilitatea ca să reanimăm această ramură”, a spus Ion Parea.

În prezent, în republica Moldova sunt 10 ferme de prăsilă, efectivul cărora constituie în jur de 6000 de vaci, iar posibilități de a mări șeptelul de vaci în sectorul obștesc nu există, iar acest lucru, de asemenea, se răsfrânge atât asupra calității, cât și asupra cantității de lapte produs, dar și asupra sinecostului.

Propuneri de soluții la prezent

Fermierii sunt acei care cunosc cel mai bine absolut toate problemele ramurii. Ei sunt oamenii care se scoală dis-de-dimineață și se culcă seara târziu, lucrând fără zile de odihnă, or animalul trebuie hrănit orice ar fi în fiecare zi. În cadrul conferinței, probabil, cel mai important a fost faptul, că cei prezenți au avut posibilitatea de a-și expune opiniile proprii și a discuta în comun problemele existente.  Conferința a facilitat dialogul dintre antreprenori și factorii de decizie, fapt ce va spori gradul de transparență a proceselor decizionale în domeniu și va contribui la modificări esențiale în beneficiul fermierilor.

În luările lor de cuvânt, fermierii au ținut să-și spună problemele, dar să și vină cu unele propuneri de soluționare a acestora. Faptul că în viitor trebuie să tindem la mai mult, este indiscutabil. Oamenii, însă au încercat să vadă lucrurile la prezent și să găsească soluții.

Vasile Vieru, fermier din raionul Edineț, a expus o listă de propuneri,  între care -  cea de a se acorda o mai mare atenție pregătirii profesionale a colectorilor de lapte, care fiind în contact permanent cu fermierii au toate posibilitățile de a le acorda unele sfaturi consultative referitor la furajare, la condițiile de întreținere a animalelor, etc. competențele fermierilor mai pot fi crescute, inclusiv prin participarea la diverse seminare și instruiri, organizate de către asociațiile de producători. Într-o altă ordine de idei, ar fi identificarea bovinelor care au un potențial genetic satisfăcător pentru a contribui la reproducere.

Evenimentul din acest an a avut drept scop acordarea suportului pentru crescătorii de animale și contribuția la dezvoltarea sectorului de lapte în zona de nord a tarii. În cadrul evenimentului s-a analizat situației actuală în sectorul de creștere a bovinelor și de producere a laptelui, cerințele față de eficientizarea activității în domeniu pentru sporirea calității laptelui, dar și perspectivele dezvoltării ramurii date. Și anul acesta participanții au integrat propunerile într-o rezoluție, care vizează mai multe aspecte, cum ar fi: stoparea importului masiv al producției lactate în tara; dialogul permanent al Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului cu fermierii; perfecționarea cadrului normativ, elaborarea unei politici fiscale și creditare favorabile pentru sectorul zootehnic; stimularea din partea autorităților a creării fermelor de lapte de diverse capacități, inclusiv de tip familial; elaborarea de proiecte-tip pentru diminuarea costurilor de proiectare; promovarea cooperării crescătorilor de animale cu întreprinderile de procesare etc. Rezoluția Conferinței regionale, în varianta ei finală va fi transmisă tuturor organelor vizate.

PROIECTUL REZOLUŢIEI

Conferinței regionale

“Producerea laptelui – starea actuală, cerințe și perspective de dezvoltare”

-  Zootehnia ca ramură a agriculturii în Republica Moldova actualmente trece printr-o perioadă dificilă, determinată de prețuri reduse la producția de origine animală, concurență neloială din partea statelor vecine, etc. În acest sens, aportul statului în vederea ameliorării situației în domeniul zootehnic este categoric vital pentru dezvoltarea capacităților, implementarea tehnologiilor moderne, dezvoltarea unui climat favorabil investițional etc. Totodată Guvernul ar putea stopa importul masiv al producției lactate în tara, care defavorizează producătorii autohtoni.

-  Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului trebuie să participe permanent la așa evenimente, pentru a auzi opiniile producătorilor și a da răspuns la întrebările parvenite din teritoriu. Numai contactul direct cu producătorii poate releva situația reală din sector și genera soluții eficiente pentru dezvoltarea sectorului zootehnic.

-  Regulamentul de subvenționare actual nu face posibilă accesarea echitabilă a subvențiilor pentru toți producătorii de lapte. Necesitatea unor investiții impunătoare pentru fermele moderne și lipsa surselor financiare pentru fermierii mici, stopează dezvoltarea sectorului. Astfel, posibilitatea subvenționării în avans ar fi o soluție pentru producătorii mici. Totodată subvenționarea la 1 l de lapte ar motiva fermierii pentru sporirea șeptelului de animale și îmbunătățirea geneticii animalelor.

- Stimularea creării fermelor noi de lapte de diverse capacități, inclusiv de tip familial, și modernizarea celor existente este o oportunitate pentru revitalizarea ramurii. Elaborarea

proiectelor-tip pentru ferme de diferite capacități poate diminua costurile pentru crescătorii de animale. Costurile actuale ale proiectelor de construcție a fermelor nu sunt accesibile pentru fermierii mici și mijlocii.

-  Perfecționarea cadrului normativ, elaborarea unei politici fiscale și creditare favorabile pentru sectorul zootehnic, pot facilita investițiile în domeniul respectiv.

- Crearea laboratoarelor mobile pentru acordarea serviciilor de analiză a nutrețurilor.

Perfecționarea continuă a producătorilor-crescători de animale, dar și colectorilor de lapte pentru sporirea productivității și calității produsului final-laptele.

- Promovarea cooperării crescătorilor de animale cu întreprinderile de procesare vor contribui la asigurarea calității și siguranței alimentare. La fel este oportună colaborarea cu întreprinderile de procesare în vederea creării fermelor afiliate.

- Participarea la Conferințele similare a reprezentanților rețelelor de comerț.

Articolul a fost pregătit în colaborare cu Dna Natalia Guţu,

director executiv AFASR, centrul Regional al

Federației Naționale a Agricultorilor din Moldova AGROInform

 

Создание сайта Studio Webmaster