publicatii
istorii

 

 

Get Adobe Flash player

AGROinform implementează „Programul de dezvoltare a nucleelor de producere şi marketing a fructelor”
agro_logoÎn perioada Aprilie – Noiembrie 2011 Federaţia Naţională a Agricultorilor din Moldova AGROinform va implementa Proiectul „Programul de dezvoltare a nucleelor de producere şi marketing a fructelor", finanţat de Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD (UCIP-IFAD)

 

Fondul Internaţional de Dezvoltare a Agriculturii (IFAD) prin intermediul Programului de Servicii Financiare Rurale şi de Marketing (PSFRM) va finanţa activităţile implementate în cadrul a 6 nucleele de producere a fructelor orientate la stimularea creşterii activităţilor agricole strategice şi de afaceri în sectorul rural, sporirea veniturilor fermierilor, care direct sau indirect contribuie la dezvoltarea lanţului valoric horticol al Moldovei.

Un rol deosebit în aplicarea şi promovarea tehnologiilor intensive în producerea fructelor a fost identificat pentru Nucleele de Producere - exploataţii (sau grupuri de exploataţii) specializate, amplasate compact în cadrul unor raioane, care aplică tehnologii şi „know-how" performante, dotate cu capacităţi de condiţionare şi păstrare a producţiei şi cu canale de comercializare stabile, conectate la pieţele-ţintă.

AGROinform va acorda servicii de consultanţă şi instruire pentru grupuri de fermieri constitute în 6 raioane (nuclee de producere) specializate în producerea fructelor pentru export (Briceni, Edineţ, Ocniţa, Soroca, Orhei şi Floreşti), având următoarele obiective:

  • Acordarea consultaţiilor la implementarea în cadrul nucleelor a tehnologiilor şi inovaţiilor în domeniul producerii, protecţiei plantelor, recoltării şi gestiunii post-recoltă a fructelor;
  • Diseminarea cunoştinţelor şi experienţei acumulate producătorilor de fructe din regiune prin organizarea sesiunilor de instruire;
  • Conectarea producătorilor de fructe cu potenţiali cumpărători, centre de distribuţie şi logistică pentru facilitarea exporturilor de fructe.
 

Создание сайта Studio Webmaster