publicatii
istorii

 

 

Get Adobe Flash player

ASPA II

Obiective:

Fermieri mici şi medii profită mai mult de pe urma pieţelor interne şi externe, datorită activităţilor de marketing îmbunătăţite, dar şi implicării lor nemijlocite în procesele de marketing.

Obiective pe termen scurt

 1. 1. Fermierii şi antreprenorii sunt informaţi despre tendinţele şi principiile pieţei;
 2. 2. Fermierii exportă mai mult datorită cooperării sub aspecte de marketing şi aprovizionare cu materiale circulante;
 3. 3. Fermierii şi antreprenorii investesc în marketing;
 4. 4. Fermierii activează mai eficient prin creşterea abilităţilor lor antreprenoriale;
 5. 5. Legislaţia este transparentă şi favorabilă fermierilor şi antreprenorilor
 6. 6. ONG-urile din Moldova cooperează eficient pentru eradicarea sărăciei.

Activităţi:

1. Oferirea informaţiilor despre preţuri şi tendinţele pieţelor tuturor actorilor implicaţi, precum şi facilitarea contactele şi contractele între fermieri şi antreprenori:

Facilitarea colectării, prelucrării şi distribuirii preţurilor cu amănuntul şi angro de pe diferite pieţe persoanelor interesate. Instruirea tuturor actorilor în ceea ce ţine de utilizarea informaţiilor de marketing. Publicarea broşurii şi istoriilor de succes ce vizează utilizarea informaţiilor de marketing. Facilitarea contactele şi negocierea / încheierea contractelor între fermieri şi antreprenori prin (1) Colectarea şi distribuirea informaţiilor despre materiale circulante şi comercializarea produselor agricole; (2) Dezvoltarea relaţiilor între fermieri şi procesatori; (3) Instruirea fermierilor în aspecte ce ţin de calitatea producţiei, negocierea contractelor şi procesul decizional; (4) Asistarea fermierilor în operaţiuni de cumpărare-vânzare prin intermediul sistemului on-line AGRAVISTA; (5) Elaborarea studiilor şi analizelor de piaţă.

2. Asistenţă fermierilor în crearea grupurilor informale de vânzări şi cooperativelor de marketing prin:

(1) Oferirea informaţii de marketing şi despre aprovizionarea cu mijloace circulante grupurilor de fermieri; (2) Organizarea vizitelor pentru fermieri la procesatori pentru familiarizare cu cerinţele de calitate şi marketing pentru produsele agricole; (3) Instruirea fermierilor în aspecte ce in de calitatea produselor agricole, negocierea contractelor şi luarea deciziilor; (4) Asistenţă fermierilor în utilizarea sistemului on-line AGRAVISTA pentru operaţiuni de vânzare-cumpărare a produselor agricole.

(2) Crearea cooperativelor de marketing prin: (1) Oferirea asistenţei potenţialilor membri în dezvoltarea instituţională a cooperativelor; (2) Susţinerea aspectelor de dezvoltare a afacerilor a cooperativelor; (3) Oferirea asistenţei cooperativelor de marketing în atragerea creditelor şi a granturilor pentru dezvoltare.

3. Susţinere antreprenorilor şi grupurilor investiţionale care investesc în marketing prin:

(1) Oferirea asistenţei în crearea grupurilor investiţionale; (2) Oferirea de informaţii relevante despre tehnologii, tendinţe ale pieţei, aspecte de legislaţie, standarde de calitate, potenţiali parteneri, etc; (3) Oferirea asistenţei în elaborarea planurilor de afacere ce ţin de pieţele produselor agricole; (4) Oferirea asistenţei clienţilor în completarea aplicaţiilor de credit şi în obţinerea creditelor.

4. Instruirea fermierilor

Organizarea şi desfăşurarea programelor de instruire pentru fermieri în următoarele domenii: (1) Abilităţile de comunicare; Marketingul produselor şi serviciilor; (2) Dezvoltarea afacerilor; (3) Dezvoltarea Cooperativelor; (4) Abilităţi sociale şi manageriale în managementul afacerilor.

5. Îmbunătăţirea legislaţiei pentru a o face mai transparentă şi mai favorabilă fermierilor şi antreprenorilor prin:

(1) Monitorizarea şi studierea legislaţiei în vigoare; (2) Organizarea meselor rotunde axate pe aspecte de legislaţie; (3) Dezvoltarea proiectelor de modificări ale legilor; (4) Desfăşurarea activităţilor de lobby pentru a obţine o legislaţie mai favorabilă şi mai transparentă; (5) Organizarea meselor rotunde, conferinţelor de presă, publicarea articolelor, editarea publicaţiilor şi luarea de atitudini; (6) Elaborarea studiilor comparative despre legislaţie; (7) Desfăşurarea campaniilor de lobby.

6. Asistenţă CDER şi cooperare mai eficientă în cadrul ei pentru a reprezenta interesele fermierilor prin:

(1) Atragerea de noi membri; (2) Implicarea mai activă a membrilor în activităţile CDER; (3) Atragerea de resurse pentru activităţile promovate de CDER; (4) Instruirea continuă a membrilor CDER; (5) Convocarea Adunărilor Generale; (6) Organizarea adunărilor Delegaţiei Permanente; (7) Organizarea Cluburilor CDER; (8) Efectuarea schimbului de informaţii în rândul membrilor CDER.

Rezultate aşteptate:

1. Oferirea informaţiilor despre preţuri şi tendinţele pieţelor tuturor actorilor implicaţi, precum şi facilitarea contactele şi contractele între fermieri şi antreprenori

 • Preţurile şi tendinţele pieţei sunt transmise reţelei AGROinform;
 • 60% dintre fermieri utilizează Sistemul Informaţional de Marketing din cadrul Programului ASPA şi îţi sporesc veniturile;
 • 30% dintre fermieri citesc pagina ASPA din suplimentul „Fermierul" şi 40% ascultă programul săptămânal ASPA de la radio;
 • 3 publicaţii sunt editate;
 • 12 fermieri din fiecare regiune sunt instruiţi anual: în total, sunt instruiţi 300 de fermieri;
 • 160 de contacte fermier-antreprenor sunt facilitate;
 • 100 de tranzacţii comerciale în valoare totală de 4 milioane de lei sunt facilitate;

2. Asistenţă fermierilor în crearea grupurilor de vânzări informale şi a cooperativelor de marketing

 • 60 de grupuri informale viabile cu 2.000 de fermieri implicaţi au beneficiat de asistenţă în marketing şi în aspecte ce ţin de calitatea produselor;
 • 120 de tranzacţii comerciale în valoare totală de 5 milioane de lei încheiate;
 • 9 cooperative de marketing create;
 • 20% din vânzările grupurilor strategice reprezintă tranzacţii de export;
 • 2 cooperative rezultate din unificarea grupurilor strategice create;
 • 20 de tranzacţii în valoare de 4 milioane de lei sunt încheiate;
 • Credite în mărime de 200.000 de Euro oferite.

3. Susţinerea antreprenorilor şi grupurilor investiţionale care investesc în activităţi de marketing

 • 20 de grupuri de investiţii asistate şi care au investit 1 milion de lei;
 • 200 de întreprinderi mici şi medii din agrobusiness cu investiţii totale de 7 milioane de lei sunt asistate;
 • 40 de tranzacţii comerciale în valoare de 3 milioane de lei are încheiate de grupurile investiţionale;
 • 200 de tranzacţii, însumând 4 milioane de lei încheiate de întreprinderi mici şi medii;
 • Credite în mărime de 8 milioane de lei oferite.

4. Instruirea fermierilor

 • 1 instruire în dezvoltarea cooperativelor, organizată o dată în an, pentru 8-12 participanţi: 30 de participanţi în 3 ani;
 • 6 sesiuni de instruire în dezvoltarea cooperativelor pentru 8-12 participanţi: 60 de participanţi în 3 ani;
 • 6 zile de instruire în 2005, 10 în 2006 şi 8 în 2007. Cel puţin 3 reprezentanţi de la fiecare cooperativă vor fi instruiţi în management, marketing comunicare şi cel puţin preşedintele şi contabilul vor fi instruiţi în administrarea cooperativei şi planificarea financiară.

5. Îmbunătăţirea legislaţiei pentru a o face mai transparentă şi mai favorabilă fermierilor şi antreprenorilor

 • Legislaţia este influenţată prin amendamentele propuse;
 • Politicile sunt influenţate (de exemplu, procesul PRSP, politicile Ministerului Agriculturii, ale Băncii Mondiale sau FMI).

6. Asistenţă CDER şi cooperare mai eficientă în cadrul ei pentru a reprezenta interesele fermierilor

 • Numărul membrilor CDER a crescut;
 • Membrii contribuie activ la activităţi de lobby;
 • Mai multe articole despre problemele sectorului rural sunt publicate în presă;
 • Un nou donator pentru CDER este identificat.

Data iniţierii proiectului: 01.01.2005

Data finalizării proiectului: 31.12.2007

 

Создание сайта Studio Webmaster