publicatii
istorii

 

 

Get Adobe Flash player

CDC

Obiective:

Îmbunătăţirea capacităţile fermierilor din Moldova şi sporirea veniturile lor.

Pentru a atinge acest obiectiv, proiectul tinde de a crea o Federaţie durabilă şi competentă ce are la bază, la nivel regional, un număr considerabil de ONG-membre viabile.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 1. 1. capacităţile dezvoltate ale Federaţie Naţională AGROinform care:
  1. 1.1. este administrată eficient, transparentă şi condusă de către fermieri
  2. 1.2. reprezintă interesele ONG-urilor membre şi ale membrilor acestora
  3. 1.3. lucrează la nivel regional asupra dezvoltării capacităţilor
  4. 1.4. oferă servicii de suport durabil OR
 2. 2. Organizaţii Regionale durabile care:
  1. 2.1 sunt administrate eficient, transparente şi conduse de către fermieri
  2. 2.2 oferă asistenţă fermierilor sub aspecte de producere şi marketing
  3. 2.3 dezvoltă liderizmul între membrii săi

Activităţi

ACTIVITĂŢI LA NIVEL NAŢIONAL

Obiectivul 1.1: Federaţia este condusă eficient, transparent şi supervizată de fermieri, - de a eficientiza funcţionalitatea Consiliului de administrare, în special sub aspecte de lobby; de a îmbunătăţi şi simplifica procedurile interne; de a promova activităţi eficiente de relaţii publice; de a spori coeziunea în reţea prin organizarea unor activităţi de socializare; de a explora căile de cooperare cu partenerii, de a crea parteneriate internaţionale; de a crea un consorţiu al donatorilor şi a elabora propuneri de proiecte.

Obiectivul 1.2: Federaţia reprezintă interesele organizaţiilor regionale membre şi ale membrilor acestora – elaborează studii, în colaborare cu ONG-uri regionale şi CDER, creează alianţe în cadrul şi în afara CDER, elaborează şi implementează campanii de lobby, selectează şi instruieşte fermierii interesaţi în aspecte de lobby.

Obiectivul 1.3: Dezvoltarea capacităţilor instituţionale la nivel regional – instruieşte echipă şi membrii Consiliului de administrare ai OR, oferă coach echipei şi membrilor Consiliului de Administrare ai OR, oferă sisteme şi proceduri pentru OR.

Obiectivul 1.4: Servicii durabile de suport ale Federaţiei către OR prin servicii centralizate – elaborarea publicaţiilor noi, editarea ziarului Agromediainform, crearea unei structuri de marketing durabile, axată pe actualul SIM şi site-ul agroinform.md , asigurarea accesului la expertiza disponibilă la nivel naţional, menţinerea şi actualizarea bazei de date AGŢ.

ACTIVITĂŢI LA NIVEL REGIONAL

Obiectivul 2.1: Organizaţiile regionale sunt administrate eficient, transparent şi controlate de către fermieri – elaborarea unei strategii care să asigure durabilitatea în 2009, eficientizarea administrării OR.

Obiectivul 2.2: Organizaţiile regionale oferă fermierilor servicii în aspecte de producere şi marketing – prestează membrilor servicii de extensiune axate pe tehnologii de producere, asistă fermierii în comercializarea produselor proprii, oferă asistenţă membrilor pentru planificarea şi administrarea investiţiilor şi elaborarea aplicaţiilor de creditare, oferă asistenţă membrilor în planificarea şi analiza gospodăriilor, oferă suport membrilor în administrarea gospodăriilor şi în aspecte fiscale.

Obiectivul 2.3: Organizaţiile regionale dezvoltă capacităţi de lider în rândul membrilor săi – încurajează fermierii să se implice activ în activităţile OR, precum şi în activităţi de lobby la nivel naţional.

Rezultatele aşteptate:

Pentru obiectivul 1

 • Echipă consolidată, cu imagine pozitivă şi care cooperează eficient cu mediul extern
 • 7.000 de membri activi care către anul 2009 plătesc o cotizaţie anuală de 12.000 Euro în total
 • 3 campanii de lobby desfăşurate
 • 5 modificări la legislaţie operate
 • 195 de zile de instruiri pentru echipă şi membrii Consiliului de administrare oferite
 • 250 de vizite de asistenţă în regiuni
 • 15% de venituri provenite din servicii depuse la bancă. Depozitul se cifrează la 90 de mii de Euro în 2009

Pentru obiectivul 2

 • 30% din venituri provenite din servicii oferite de OR depuse la bancă. Depozitele cumulative ale OR se cifrează la 192.000 de Euro
 • 740 de credite oferite în mărime de 2.43 milioane de Euro
 • 200 de tranzacţii asistate şi intermediate în valoare de 7 milioane de Euro, inclusiv 25% tranzacţii de export
 • fermierii îşi sporesc veniturile cu 5% ca urmare a serviciilor de extensiune ce le-au fost oferite
 • 35 de fermieri activ implicaţi în activităţi de lobby la nivel naţional

Data iniţierii proiectului: 01.01.2007

Data finalizării proiectului: 31.12.2009

 

Создание сайта Studio Webmaster