publicatii
istorii

 

 

Get Adobe Flash player

COOPERAREA FERMIERILOR PENTRU SPORIREA VENITURILOR (FAZA I)

Obiective:

Obiectivul general

Cooperativele funcţionabile contribuie la bunăstarea comunităţilor rurale din Moldova

Obiective pe termen scurt

 1. 1. Fermierii sunt proprietarii cooperativelor
 2. 2. Veniturile membrilor cooperativelor sporesc in rezultatul afacerilor de succes practicate;
 3. 3. Managerii şi organele de conducere ale cooperativelor îşi îmbunătăţesc abilităţile sale manageriale şi antreprenoriale.

Activităţi:

Activităţile principale pot fi grupate în următoarele clastere:

 1. 1. Iniţierea proiectului ce ţine de administrare, informare şi promovare;
 2. 2. Selectarea cooperativelor/grupurilor – beneficiari ai programului;
 3. 3. Selectarea Organizaţiilor Regionale – parteneri în implementarea programului;
 4. 4. Elaborarea planului de asistenţă pentru fiecare beneficiar al programului;
 5. 5. Implementarea planurilor de asistenţă;
 6. 6. Elaborarea modulelor de instruire şi oferirea instruirilor;
 7. 7. Instruirea managerilor şi Consiliul de Administrare a cooperativelor;
 8. 8. Organizarea turneelor de studiu şi schimburilor de experienţă;
 9. 9. Administrarea şi raportarea;
 10. 10. Monitorizarea şi evaluarea.

Rezultatele aşteptate:

Rezultatele principale pot fi sumate ca următoarele:

 • 20 cooperative operează în baza principiilor clasice de cooperare şi contribuie la sporirea veniturilor a 400 fermieri – membri ai cooperativelor;
 • Un modul de instruire ce include manualul participantului şi ghidul instructorului în dezvoltarea şi administrarea cooperativelor este elaborat ;
 • 100 fermieri – lideri în comunităţile sale, membri ai consiliului de administrare, din care 40 sunt femei, administrează corect cooperativele în rezultatul abilităţilor îmbunătăţite;
 • 5 Organizaţii Regionale sunt capabile să ofere asistenţă inovativă în crearea şi dezvoltarea cooperativelor.

Impactul aşteptat:

Impactul major preconizat în cadrul programului este că fermierii îşi sporesc capacităţile sale practice în administrarea cooperativelor a căror membri ei sunt şi beneficiază corect de la serviciile cooperativelor.

La nivel social, acest program oferă fermierilor o oportunitate de participare reală ca factori de decizie în cooperativele din care fac parte, cât şi ca clienţi bazaţi pe principii clasice de cooperare. Un alt efect se referă la sporirea liderismului femeilor şi tinerilor fermieri în procesul de luare a deciziilor la nivel de cooperativă pentru soluţionarea problemelor cu care se confruntă.

La nivel economic şi tehnic, cel mai mare impact este aşteptat de la cooperarea îmbunătăţită ce va ajuta fermierii să adopte decizii mai bune în afacerile sale şi să obţină venituri mai mari. Totodată, fermierii vor învăţa cum sa beneficieze de la serviciile cooperativelor.

Impactul la nivelul organizaţional va fi obţinut prin dezvoltarea capacităţilor reţelei AGROinform atât la nivel naţional cât şi la nivel regional prin oferirea asistenţei în dezvoltarea cooperativelor şi dezvoltarea unor noi tipuri de servicii care are putea genera venituri în viitor.

Data iniţierii proiectului: 2006

Data finalizării proiectului: 2008

 

Создание сайта Studio Webmaster