publicatii
istorii

 

 

Get Adobe Flash player

COOPERAREA FERMIERILOR PENTRU SPORIREA VENITURILOR (FAZA II)

Obiective:

Obiectivul general

Cooperativele funcţionabile contribuie la bunăstarea comunităţilor rurale din Moldova

Obiectivul specific

Cooperativele sunt bine administrate şi au o contribuţie considerabilă în sporirea calităţii serviciilor oferite membrilor săi.

Activităţi:

Cele 22 de cooperative beneficiare ale programului sunt divizate in 3 grupuri: (1) 8 cooperative create cu suportul programului în 2008, (2) 12 cooperative create şi/sau dezvoltate cu suportul CSV în perioada 2006-2007, (3) 2 cooperative create în 2009.

8 cooperative create cu suportul CSV în 2008 necesită mai multă asistenţă tehnică deoarece sunt cooperative noi şi nu au beneficiat de pachetul de servicii preconizat în program şi elaborat pentru dezvoltarea instituţională şi a afacerilor.

Activităţile principale pentru aceste cooperative sunt următoarele:

 1. 1. Efectuarea analizei SWOT a companiei pentru a identifica punctele tari, slabe, oportunităţile şi pericolele.
 2. 2. Elaborarea unui plan de acţiuni pentru a exclude punctele slabe prin măsuri concrete, termeni limită stabiliţi şi persoane responsabile
 3. 3. Elaborarea şi aprobare, la solicitare, documentelor operaţionale interne: regulamente, contracte, modificări la statut, etc.
 4. 4. Elaborarea planului de afacere a companiei pentru atragerea, la solicitare, creditelor preconizate pentru dezvoltarea companiei
 5. 5. Oferirea consultanţei în aspecte financiare şi fiscale
 6. 6. Instruirea consiliului de administrare şi a angajaţilor în aspecte de management şi dezvoltare a cooperativelor
 7. 7. Organizarea schimbului de experienţă cu cooperative similare în scopul de a compara activităţile şi de a prelua de la ele cele mai bune practici
 8. 8. Organizarea vizitelor de afacere pentru stabilirea relaţiilor comerciale, identificarea potenţialilor parteneri şi încheierea contractelor
 9. 9. Participarea la expoziţii specializate în scopul promovării cooperativelor şi identificarea furnizorilor de mijloace circulante
 10. 10. Participarea în turnee de studiu pentru schimb de experienţă şi training
 11. 11. Participarea la Conferinţa Naţională „Cooperarea producătorilor agricoli în marketing – o soluţie pentru accesarea pieţelor" pentru împărtăşirea succesului obţinut de cooperative, problemele întîlnite şi identificarea soluţiilor posibile.

Cele 12 cooperative create şi/sau dezvoltate cu suportul programului CSV în perioada 2006-2007 au beneficiat de pachetele specializate de asistenţă tehnică stipulate în cadrul programului.

Activităţile principale pot fi sumate ca următoarele:

 1. 1. Oferirea consultanţei în aspecte financiare şi fiscale la solicitare
 2. 2. Oferirea consultanţei şi instruirilor specifice, solicitate ca rezultat al activităţii cooperativelor
 3. 3. Organizarea schimbului de experienţă cu cooperative similare în scopul de a compara activităţile şi de a prelua de la ele cele mai bune practici
 4. 4. Organizarea vizitelor de afacere pentru stabilirea relaţiilor comerciale, identificarea potenţialilor parteneri şi încheierea contractelor
 5. 5. Participarea la expoziţii specializate în scopul promovării cooperativelor şi identificarea furnizorilor de mijloace circulante, etc.
 6. 6. Participarea în turnee de studiu pentru schimb de experienţă şi training
 7. 7. Participarea la Conferinţa Naţională „Cooperarea producătorilor agricoli în marketing – o soluţie pentru accesarea pieţelor" pentru împărtăşirea succesului obţinut de cooperative, problemele întîlnite şi identificarea soluţiilor posibile.

Activităţile principale pentru 2 cooperative create în 2009 include 5 etape, în conformitate cu metodologia AGROinform ce ţine de dezvoltarea organizaţională şi afacerilor:

 1. 1. Crearea unei viziuni comune
 2. 2. Evaluarea motivaţiei membrilor şi a potenţialului lor economic
 3. 3. Identificarea angajamentelor
 4. 4. Elaborarea planificării specifice
 5. 5. Implementarea.

Planurile de acţiuni pentru Organizaţiile Regionale selectate pentru implementarea programului în 2009 includ:

 1. 1. Promovarea programului în regiuni în cadrul membrilor şi non-membrilor Organizaţiilor Regionale
 2. 2. Identificarea fermierilor şi antreprenorilor inovativi cu potenţial pentru cooperare şi suport în pregătirea aplicaţiilor pentru grant
 3. 3. Suport în implementarea planurilor de acţiuni din cadrul programului
 4. 4. Suport în elaborarea planurilor de afaceri: colectarea datelor, efectuarea micro studiilor de piaţă în regiuni
 5. 5. Suport logistic pentru staff-ul naţional în organizarea instruirilor locale
 6. 6. Monitorizarea cooperativelor beneficiare şi supervizarea utilizării granturilor alocate din program
 7. 7. Raportarea şi planificarea lunară, raportarea trimestrială conform activităţilor implementate.

La nivel naţional, în afară de activităţile menţionate mai sus, următoarele acţiuni sunt planificate:

 1. 1. Promovarea rezultatelor programului – de către specialistului în Relaţii cu Publicul la nivel naţional prin intermediul ziarului AGROMEDIAINFORM şi alte surse mass media şi OR prin intermediul mass media regională şi alte activităţi. În special, promovarea se va axa pe evidenţierea istoriilor de succes şi impactului proiectului
 2. 2. Elaborarea şi administrarea sistemului intern de monitorizare – de către managementul AGROinform şi directorii executivi regionali. Sistemul include: rapoarte pe activităţi ale cooperativelor, rapoarte analitice şi financiare ale OR, raport analitic anual al programului.
 3. 3. Organizarea atelierului naţional pentru evaluarea proiectului cu participarea beneficiarilor şi elaborarea raportului cu constatările din cadrul atelierului.
 4. 4. Evaluarea externă a proiectului, organizată de donatori.

Rezultatele aşteptate:

Obiectivele şi activităţile preconizate vor fi relevante pentru atingerea rezultatelor tuturor categoriilor de cooperative, specificate ca beneficiari direcţi ai programului:

 1. 1 Cifra de afaceri sporită cu 25% de la serviciile cooperativelor
 2. 2 Numărul membrilor noi sporit cu 20%
 3. 3 100 angajaţi şi membri ai cooperativelor şi-au sporit cunoştinţele în administrarea afacerilor
 4. 4 Cel puţin două propuneri preluate de către Guvern ce ţin de îmbunătăţirea cadrului legislativ pentru dezvoltarea cooperativelor.

Rezultatele planificate în cadrul programului sunt următoarele:

 • Douăsprezece cooperative şi-au îmbunătăţit afacerea şi capacităţile manageriale
 • Opt cooperative create în 2008 sunt create din punct de vedere instituţional şi şi-au iniţiat afacerile
 • Două cooperative create;
 • Organizaţiile Regionale AGROinform şi-au sporit cunoştinţele în dezvoltarea cooperativelor
 • Cel puţin două propuneri preluate de către Guvern ce ţin de îmbunătăţirea cadrului legislativ pentru dezvoltarea cooperativelor.
 

Создание сайта Studio Webmaster