publicatii
istorii

 

 

Get Adobe Flash player

PCF

A. SUMARUL PROGRAMULUI
Titlul programului: "Încurajarea participării civice a femeilor pentru dezvoltarea comunitatilor rurale"
SCOPUL proiectului: Întărirea rolului grupurilor de iniţiativă de femei în procesul de construire a bunei guvernări şi integrităţii comunitare.
OBIECTIVELE:
Obiectivul1. Femeile din spaţiul rural îşi dezvoltă abilităţile, atitudinile şi cunoştinţele în domeniul integrităţii civice şi bunei guvernări prin participarea în programe activatoare de instruire.
Obiectivul 2. Femeile-lider se implică mai activ în soluţionarea problemelor comunitare prin mobilizarea comunităţii la acţiuni practice
Obiectivul 3. Promovarea respectării şanselor egale pentru femei în comunităţile rurale - un instrument de încurajare a femeilor şi schimbărior de atitudine. Activitatea 1.1 Selectarea CS pentru femei conform criteriilor stabilite, se va realiza la nivel regional de OR în prima lună de activitate. Se va finaliza cu selectarea a 13 CS de femei din 13 regiuni ale R.Moldovei: Cahul, Cantemir, Căuseni, Hînceşti, Orhei, Peresecina, Făleşti, Glodeni, Rîşcani, Edineţ, Drochia, Nisporeni şi Ungheni.
Beneficiari: 260 de femei din 13 regiuni rurale.
Activitatea 1.2 Desfăşurarea în cea de-a două lună a conferinţelor regionale pentru lansarea proiectului. Activitatea va avea loc în 13 regiuni şi va fi moderată de directorii executivi ai OR AGROinform. Vor participa circa 25 invitaţi în fiecare regiune din diferite domenii: organele publice locale, mass-media, liderii şi membrii CS, alte ONG-uri din regiune, cetăţeni activi, etc. Va fi distribuit pliantul programului, elaborat în prima lună.
Beneficiari: 325 reprezentanţi din diferite sectoare.
Activităţile programului
Elaborarea programului de studiu în timp pentru membrii CS.
Elaborarea materialelor de studiu pentru membrii CS în baza planurilor de studiu.
Instruire naţională de o zi în domeniul "Metodologiei de studiu pentru adulţi prin intremediul CS". Participanți - 13 lideri al CS de femei.
Instruire de o zi la nivel naţional în aspecte de "Liderismul pentru femei şi provocările societăţii".
Organizarea meselor rotunde în fiecare din cele 13 regiuni cu genericul "Protejarea şi promovarea statului femeii în societatea moldovenească".
Petrecerea ''discuţiilor comunitare'' în 7 localităţi cu genericul ''Aşteptările comunităţii şi oferta puterii locale'' care vor fi moderate de către femeile-lider. Beneficiari: 1000 de cetăţeni din localităţile rurale, APL, mass-media locală.
Desfăşurarea activitaţilor comunitare în 13 localităţi rurale. Beneficiari: cetăţenii din 13 comunităţi rurale.
Elaborarea şi distribuirea pliantului despre acţiunile comunitare realizate şi cazurile de succes în cadrul colaborării CS de femei şi APL.
Elaborarea materialelor informative (1000 copii de brosuri si 1000 copii pliante) despre notiunea de gen; egalitatea de sanse pentu femei; rolul femei in societate.
Adunări informaţionale zonale (Nord, Centru şi Sud) ''Despre noţiunea de gen, egalitatea de şanse şi cliseile de gîndire''.
Promovarea rezultatelor proiectului prin publicarea articolelor despre activitatea celor 13 CS si rezultatele inregistrate in: 13 ziare regioanle; radiourile locale si national; reportaje pentru TV regionale.
Atelier naţional de evaluare a rezulatelor proiectului.
Rezultatele asteptate ale proiectului:
- vor fi selectate 13 CS de femei din 13 regiuni-pilot ale Moldovei, care detin calitati de lider
- 13 lideri al CS sunt instruite in doemenii ce tin de promovarea valorilor democrtatice in comunitatile rurale
- au fost elaborate 13 materiale de studiu pentru
- 260 femei din comunitatile rurale sunt membre ale CS
- au elaborate si editate 4000 copii de materaile informative de calitate: 3 pliante si 1 brosura
- 20 de iniţiative comunitare înaintate, cu impact decizional, pentru discuţii şi aprobare la Consiliile Locale
- 15 decizii, aprobate de Consiliile Locale, ca rezultat al iniţiativelor lansate
- 13 activităţi, realizate cu mobilizarea comunităţii, în parteneriat cu APL şi agenţii economici
- 1950 de persoane din comunitate, implicate în activităţi socio-economice
Data iniţierii proiectului: august 2011
Data finalizării proiectului: august 2012

 

Создание сайта Studio Webmaster