publicatii
istorii

 

 

Get Adobe Flash player

FACILITAREA COMERŢULUI CU PRODUSE AGROALIMENTARE ÎN BAZINUL MĂRII NEGRE (FTAP)

Scopul proiectului:
Scopul principal al proiectului este de a contribui la stabilirea unui parteneriat durabil între organizaţii relevante, ce reprezintă trei ţări implicate in proiect cu intenţia de încurajare a comerţului cu produse agroalimentare în bazinul Mării Negre.

Obiectivele specifice ale proiectului:
- Crearea unei sistem informaţional de marketing (SIM) accesibil pentru toţi actorii din sectorul agro-business;
- Sporirea vânzărilor fermierilor prin accesarea pieţelor noi.

Grupul ţintă al proiectului sunt: producători agricoli orientaţi comercial, antreprenori, furnizori de mijloace de producere, exportatori şi procesatori. Aria geografică a proiectului cuprinde judeţele Galaţi şi Constanţa – România, regiunile Izmail, Odessa şi Kotovsk – Ucraina şi întreg teritoriul Republicii Moldova.

Beneficiarii finali sunt 100 mii de utilizatori ai Sistemului Informaţional Marketing în regim on-line, 20% dintre care sunt femei. Circa 15 000 de antreprenori agricoli vor beneficia de oferte comerciale şi preţuri prin recepţionarea buletinului săptămânal, studii de marketing, materiale promoţionale, CD-uri cu baza de date a companiilor din zona eligibilă, distribuite în cadrul activităţilor proiectului.

Activităţi în cadrul proiectului:
Forumuri de afaceri
Forumurile au ca scop promovarea relaţiilor comerciale dintre antreprenorii agricoli din cele trei state, identificarea oportunităţilor de afaceri în parteneriat. Constrângerile existente pe acest segment vor fi abordate în mod constructiv prin găsirea soluţiilor în comun. Pe perioada proiectului vor fi organizate două forumuri de afaceri în Galaţi (România) şi Chişinău (Republica Moldova).

Participare la expoziţii şi târguri internaţionale
Beneficiarii proiectului vor vizita trei expoziţiile agricole specializate din aria proiectului:
 InterAgroBusiness, Odessa (Ucraina)
 MoldagroTeh şi Farmer, Chişinău (Republica Moldova)
 Ziua Recoltei, Galaţi (România).
În cadrul expoziţiilor sunt propuse vizite la standurile antreprenorilor agricoli din ţările vecine, familiarizarea cu tradiţiile şi tendinţele de dezvoltare a sectorului agrar şi stabilirea relaţiilor comerciale.

Seminare informative
Circa 1000 de a agricultori vor fi antrenaţi în 30 seminare informative orientate la prezentarea portalul agricol on-line Agrimarket-blacksea, explicarea instrumentele de accesare a acestuia şi beneficiile utilizării informaţiei de marketing.

Produse:
- Portalul agricol www.agrimarket-blacksea.com este un site interactiv ce oferă informaţie multiplă despre pieţele agricole din trei ţări: Ucraina, România şi Republica Moldova. La fel oferă baza de date a companiilor agricole (beneficiarii sistemului), cadrul de reglementare a comerţului, studii de piaţă, precum şi activităţile/evenimentele din cadrul proiectului. Mai mult ca atât, pagina web include instrumente de facilitare a vânzărilor şi reprezintă un canal eficient de transmitere a informaţiei de marketing.

- Preţuri
În fiecare zi de joi, între orele 6:00-8:00, 10 colectori, angajaţi ai proiectului, monitorizează pieţele agricole angro din Republica Moldova, Ucraina şi România. Astfel, săptămânal sunt colectate preţuri pentru 15 poziţii de legume şi 10 de fructe, care ulterior sunt plasate pe pagina web a proiectului.
Informaţia despre preţuri este afişată, atât în valuta ţărilor participante, cât şi în Euro. Preţurile săptămânale pot fi folosite pentru identificarea unor pieţe mai avantajoase de desfacere, efectuarea cercetărilor de marketing, analize sectoriale pe produse agricole, pronosticuri, etc.

- Baza de date a companiilor (on-line şi pe CD)
Baza de date va include descrierea succintă a companiilor cu informaţii privind forma de organizare, mărfurile şi serviciile strategice şi datele de contact.
Companiile înregistrate ca utilizatori ai www.agrimarket-blacksea.com, vor putea individual să-şi modifice profilul companiei, să plaseze oferte comerciale şi să participe la sondaje on-line.

- Studii de marketing regionale
În cadrul proiectului vor fi elaborate studii de piaţă pe produse de valoare înaltă cum ar fi: legume, fructe şi pomuşoare. Studiile regionale de marketing vor conţine: descrierea generală a situaţiei recente şi tendinţele de dezvoltare ale sectorului, analiza comerţului, studierea structurii pieţelor şi canalelor de distribuţie, examinarea cadrului regulator pentru comerţ, concluzii şi recomandări. Studiile vor include informaţie analitică din trei ţări participante în cadrul proiectului.

- Buletine săptămânale
SIM Agrimarket-blacksea generează în regim automat buletinul electronic săptămânal, care este expediat tuturor utilizatorilor înregistraţi ai portalului. Buletinul conţine cele mai recente preţuri pentru fructe şi legume, ultimele oferte comerciale plasate, precum şi noutăţi/evenimente din cadrul proiectului.
Buletinul este destinat producătorilor agricoli şi operatorilor pieţei care vând sau cumpără produse agroalimentare şi vor să-şi găsească parteneri comerciali pentru exportul produselor în ţările din vecinătate.
Pentru o asigurare mai largă a accesului la informaţie şi extinderea numărului de utilizatori, buletinul este distribuit şi în versiune tipărită diferitor actori implicaţi în comerţul agricol.

- Oferte comerciale
Utilizatorii înregistraţi pe www.agrimarket-blacksea.com au posibilitatea de aşi promova produsele prin plasarea gratuită a ofertelor comerciale. Oferta trebuie să includă în mod obligatoriu date specifice despre produse: calitate, soiuri, cantitate şi preţ. Precum şi informaţia de contact a companiei ofertante: telefon, email.

Rezultate aşteptate
• Iniţierea unui Sistemului Informaţional Marketing „Agrimarket-blacksea" funcţional şi accesibil pentru beneficiari;
• Colectarea preţurilor săptămânale angro de pe 10 pieţe din Moldova, România şi Ukraina şi plasarea lor pe www.agrimarket-blacksea.com;
• Plasarea şi promovarea a circa 600 de oferte comerciale prin intermediul SIM „Agrimarket-blacksea" şi acţiunilor de promovare;
• Crearea unei baze de date on-line ce va include cel puţin 300 antreprenori, comercianţi şi exportatori;
• Producerea a 500 CD cu baza de data a companiilor şi distribuirea acestora beneficiarilor proiectului în cadrul forumurilor de afacere, participarea la expoziţii, instruiri, conferinţe, etc.
• Elaborarea a 4 studii de cercetare şi analiză ai pieţei agroalimentare din Moldova, România şi Ukraina;
• Publicarea a 10000 pliante şi broşuri, 12000 buletine săptămânale şi distribuirea acestora beneficiarilor proiectului;
• Organizarea a 2 forumuri de afacere în ţările participante pentru stabilirea contactelor între beneficiarii proiectului;
• Publicarea şi distribuirea a 2 cataloguri pentru participanţii la forumurile de afaceri, ce includ descrierea companiilor participante la forum;

Ca rezultat al activităţilor realizate se estimează că sistemul informaţional marketing on-line www.agrimarket-blacksea.com va fi utilizat de circa 100 mii utilizatori, iar 150 antreprenori agricoli vor accesa noi pieţe externe.

Proiectul „Facilitarea comerţului cu produse agroalimentare în Bazinul Mării Negre" este implementat de Federaţia Naţională a Agricultorilor din Moldova AGROinform în parteneriat cu Fundaţia pentru Promovarea Întreprinderilor Private, Mici şi Mijlocii din Galaţi, România şi Fondul Regional de Susţinere a Antreprenorilor din Odessa, Ucraina în cadrul „Programului Operaţional Comun Bazinul Mării Negre", finanţat de Uniunea Europeană.

Perioada de implementare: 1 noiembrie 2011- 30 octombrie 2013

 

Создание сайта Studio Webmaster