publicatii
istorii

 

 

Get Adobe Flash player

AGROBUSINESS

Dezvoltarea Agrobusinessului

Dezvoltarea Agrobusinessului în cadrul Federaţia Naţională a Agricultorilor AGROinform are menirea de a contribui la dezvoltarea afacerilor şi localităţilor rurale din Republica Moldova. Activităţile noastre sunt focusate la prestarea serviciilor complexe antreprenorilor pentru întreg lanţul valoric. În baza strategiei Federaţiei Naţionale a Agricultorilor din Moldova AGROinform, asistenţa fermierilor este concentrată, în special, pe segmentul post-recoltare a lanţului valoric.

Echipa AGROinform vine cu suport informaţional specializat şi asistenţă pentru antreprenori la dezvoltarea propriilor afaceri, care constă în:

Accesarea finanţărilor:

 • elaborarea studiilor de fezabilitate investiţionale pentru afaceri noi şi dezvoltarea celor existente
 • elaborarea logisticii şi implementarea proiectelor investiţionale cu oferirea asistenţei
 • asistenţă la negocieri pentru accesarea finanţărilor la condiţii avantajoase
 • elaborarea planurilor de afacere (aplicaţiilor) pentru accesarea împrumuturilor conform cerinţelor instituţiilor financiare
 • asistenţă la accesarea finanţărilor din Programele FIDA şi Proiectul RISP II
 • asistenţă la elaborarea aplicaţiilor pentru accesarea subvenţiilor.

Asistenţă individuală:

 • optimizarea structurii de producere şi elaborarea bugetelor de venituri şi cheltuieli
 • efectuarea analizelor economice a exploataţiilor agricole pentru luarea corectă a deciziilor şi administrarea eficientă a lor
 • organizarea schimburilor de experienţă şi asigurarea transferului de cunoştinţe
 • organizarea misiunilor de afacere pentru fermieri cu negocierea şi contractarea producţiei şi echipamentului
 • instruirea consultanţilor şi fermierilor în dezvoltarea şi administrarea eficientă a afacerilor.

Un accent deosebit la oferirea asistenţei antreprenorilor se pune pe susţinerea exploataţiilor agricole, care sunt orientate la dezvoltarea agriculturii de valoare înaltă (fructe, legume, etc.), procesarea producţiei horticole şi obţinerea valorii adăugate.

AGROinform oferă finanţări la condiţii avantajoase fermierilor prin intermediul liniei de creditare AGROinform în parteneriat cu SRL „Mocroinvest".

Linia de creditare AGROinform/Microinvest

 

Создание сайта Studio Webmaster