publicatii
istorii

 

 

Get Adobe Flash player

COOPERARE

ASOCIEREA FERMIERILOR

1. Dezvoltarea cooperativelor de marketing

AGROinform susţine toate cooperativele, însă acordă prioritate următoarele ramuri de produse agricole strategice: fructe şi pomuşoare, legume, struguri, colectarea şi comercializarea laptelui şi cărnii.

Cooperativele asistate trebuie să posede următoarele caracteristici:

 • Să fie deschisă pentru noi membri din sat/regiune.
 • Membrii au încredere în viitorul cooperativei şi investesc în ea timp, idei şi bani.
 • Pun accent deosebit pe standarde de calitate.
 • Oferă acces liber la informaţie.
 • Stabilesc relaţii de lungă durată cu clienţii şi furnizorii.
 • Dezvoltă o marcă comercială.

Serviciile oferite:

Dezvoltarea afacerii cooperativelor:

 • Analiza potenţialului de cooperare – este o activitate ce permite de a stabili fezabilitatea viitoarei cooperative şi nivelul de interes al producătorilor de a se coopera;
 • Efectuarea studiilor de piaţă pentru produsele sau serviciile cooperativei permit de a analiza cerinţele faţă de produs, tendinţele preţurilor, precum şi alte particularităţi ce vizează accesarea pieţelor;
 • Elaborarea simulatoarelor economice – ce servesc ca instrument de instruire a membrilor cooperativei referitor la stabilirea preţurilor în cadrul cooperativei, acoperirea costurilor, stabilirea remunerărilor pentru echipa de management precum şi cu mecanismul de distribuire a profiturilor în cadrul cooperativei;
 • Elaborarea planurilor de afacere – serveşte drept argumentare pentru iniţierea şi monitorizarea activităţilor cooperativei;
 • Înregistrarea legală a cooperativei – constă în elaborarea şi aprobarea, statutului, contractului de constituire şi înregistrarea legală a cooperativei;
 • Facilitarea vânzărilor – prin organizarea schimburilor de experienţă tematice, vizitelor de afacere, participarea şi sau vizitarea expoziţiilor interne sau externe;
 • Planificarea şi accesarea investiţiilor;
 • Consultanţă financiară şi fiscală.

Dezvoltarea instituţională:

Elaborarea regulamentelor interne:

 • De activitate economică a cooperativei;
 • Al Adunării Generale şi al Consiliului de Administrare

Instruiri tematice:

 • „Dezvoltarea cooperativelor" pentru membrii cooperativei;
 • „Managementul cooperativei de marketing" pentru manageri şi consilii de administrare;
 • Turnee de studiu.

2. Dezvoltarea asociaţiilor pe produs

Asociaţia profesională pe produs este o organizaţie neguvernamentală scopul principal al căreia constă în contribuirea la crearea unor condiţii favorabile pentru formarea şi dezvoltarea unui business durabil şi profitabil în sectorul de producere şi export al produsului agricol respectiv.

Serviciile oferite:

 • Studii de caz pentru Identificarea constrângerilor şi a problemelor producătorilor agricoli în cadrul lanţurilor valorice şi pentru elaborarea soluţiilor şi propunerilor ce vizează grupurile de producători;
 • Crearea şi înregistrarea asociaţiilor profesionale pe produs;
 • Mese rotunde/negocieri publice/activităţi de promovarea intereselor;
 • Instruiri în lobby şi tehnici de negociere pentru consiliile asociaţiilor.

3. Grupuri de vânzări

Grupuri de vânzări sunt grupuri de fermieri care au experienţa de cooperare şi sunt specializate pe un produs sau un grup de produse agricole similare şi au ca scop comercializarea sau/şi aprovizionarea sezonieră în comun.

Serviciile oferite:

 1. Micro studii de piaţă la produsul în care este specializat grupul.
 2. Schimburi de experienţă tematice cu grupuri de vânzări similare, cu fermieri de succes ce aplică tehnologii noi în producerea şi marketingul produselor agricole.
 3. Instruiri tematice. Organizaţia regională va organiza instruiri pentru membrii grupurilor de vânzări. Tematica instruirilor poate să cuprindă următoarele domenii: sporirea calităţii produselor agricole şi a marketingului acestora, cerinţe legale faţă de calitatea produselor agricole, standarde, norme.
 4. Vizite de afacere la întreprinderi procesatoare din domeniul agricol, la pieţe agricole, la întruniri ale oamenilor de afaceri.
 5. Meselor rotunde cu potenţialii cumpărători.
 6. Organizarea participării şi sau vizitării expoziţiilor interne sau externe..

Facilitarea vânzărilor prin:

 • identificarea de potenţiali clienţi;
 • asistenţă la negocierea contractelor
 • suport la perfectarea documentelor necesare pentru perfectarea tranzacţiei (certificate, facturi)
 • oferte pe AgraVista.
 • Oferte tractare auto https://autopomosh.md/ro/
 

Создание сайта Studio Webmaster