publicatii
istorii

 

 

Get Adobe Flash player

EXTENSIUNE

Extensiunea în agricultură este un termen nou, care a fost preluat din experienţa anglo-saxonă şi este definit ca un proces continuu de distribuire a unor informaţii relevante unui număr mare de fermieri prin metode specifice, numite metode de extensiune.

AGROinform oferă servicii de extensiune în majoritate grupurilor informale de producători agricoli. Categoriile de grupuri informale pentru serviciul de consultanţă şi extensiune sunt:

1) producători agricoli care aplică metoda participativă de planificare a activităţilor de extensiune (PPE)

2) cercurile de studiu de fermieri şi femei (CS)

3) grupuri de producători care aplică Bunele Practici Agricole (BPA)

Grupurile PPE

Este un grup de fermieri, care se asociază din motive educaţionale, interesaţi într-un subiect specific (ex. producerea tomatelor în seră, creşterea productivităţii laptelui, accesarea pieţei de vânzări pentru căpşune, etc.).

Serviciile acordate pentru grupurile PPE:

 • instruiri în tehnologii de producere
 • vizite de studiu
 • schimburi de experienţă pentru preluarea tehnologiilor noi de producere din cadrul Instituţiilor Ştiinţifice de Ramură
 • analize economice a exploataţiilor agricole pentru luarea corectă a deciziilor şi administrare eficientă

Cercurile de studiu (fermieri şi de femei)

Cercul de studiu (CS) reprezintă un grup mic de persoane adulte (de obicei 10-15), care pe parcursul unei anumite perioade de timp se întrunesc cu regularitate şi desfăşoară activităţi de transfer de informaţii, cunoştinţe şi abilităţi, conform necesităţilor de studiu al membrilor grupului. Aceste activităţi se realizează conform planului de studiu, elaborat şi aprobat de către toţi membrii grupului.

Serviciile acordate pentru CS:

 • elaborarea materialelor de studiu
 • organizarea şedinţelor de studiu
 • oferirea instruirilor moderate de experţi naţionali
 • organizarea schimburi de experienţă la producători agricoli-inovatori
 • organizarea in regiuni a Forumurilor Femeilor de Afaceri
 • efectuarea analizelor economice a exploataţiilor agricole pentru luarea corectă a deciziilor şi administrare eficientă

Grupurile de producători în aplicarea Bunelor Practici Agricole (BPA)

Grupul de producători sunt acele grupuri care aplică pe terenurile proprii inovaţii în agricultură şi elemente ale bunelor practici agricole (BPA).

Serviciile acordate pentru GP:

 • instruiri despre elementele BPA
 • schimburi de experienţă pentru preluarea elementelor BPA de la fermieri cu practică
 • organizarea loturilor demonstrative pentru testarea şi aplicarea tehnologiilor inovaţionale
 • asistenţă individuală a expertului naţional în aplicarea inovaţiilor şi elementelor BPA
 • elaborarea publicaţiilor cu privire la aplicarea elementelor inovative şi BPA
 • promovarea activităţilor şi rezultatelor GP prin organizarea turneelor de presă
 • efectuarea analizelor economice a exploataţiilor agricole pentru primirea corectă a deciziilor şi administrarea eficientă a lor
 

Создание сайта Studio Webmaster