publicatii
istorii

 

baner

 

Get Adobe Flash player

MARIA DARII PDF Print E-mail

Perseveren?a d-nei Maria Darii de la Drochia

maria

Ini?ierea propriei afaceri în agricultur? a fost o solu?ie pentru redresarea bugetului familial ?i pentru realizarea viselor.

De profesie, Maria Darii este agronom. A absolvit Universitatea Agrar? din Moldova. În anii ’98, cînd deja avuse loc desfiin?area colhozurilor, a decis s?-?i înfiin?eze propria afacere în agricultur?, practicînd cre?terea legumelor.

Dna Maria este membr? a Federa?iei Na?ionale a  Agricultorilor AGROinform din anul 2001. De asemenea, beneficiaz? de toate serviciile Federa?iei ?i presteaz? servicii de consultan?? pentru al?i membri în cadrul Organiza?iei Regionale din Drochia.

„Am muncit în cîmp de mic? ?i mi-a pl?cut ceea ce vedeam drept rezultat al muncii – roadele adunate,” spune femeia. Afacerea d-nei Maria are 16 ani de activitate.

A început împreun? cu familia de la 16 ari de p?mînt. Între timp a reu?it s? construiasc? sere pentru cultivarea mai multor tipuri de legume: castrave?i, varz?, ardei, ro?ii. Pre?ul este stabilit în dependen?? de cerin?ele pie?ei.

Actualmente dna Maria cultiv? ?i produse ecologice. A fost nevoie de 6 ani ca s? treac? la aceast? tehnologie. Dup? 3 ani de conven?ie au cur??it bine solul de substan?e nocive ?i au diminuat cantit??ile de chimicate prezente în sol. Începînd cu anul 2012 au ob?inut certificatul de producere a produselor ecologice.

La moment, p?mîntul este prelucrat cu motocultivatorul cu introducerea îngr???mintelor organice de la bovine, oi ?i p?s?ri. Semin?ele au fost aduse pentru început de la Tiraspol, apoi cultivate în serele proprii. Un an se pun semin?e de elit?, 2 ani semin?e proprii. Original?, dna Maria prelucreaz? solul cu lapte degresat o dat? pe s?pt?mîn? pentru combaterea ?i prevenirea bolilor la tomate ?i ardei.

Dna afirm?: ”Dac? vrei s? ob?ii rezultate bune trebuie s? te conformezi nemijlocit cerin?elor pie?ei ?i standardelor agricole.” maria3

*  *  *

Maria Darii: ”Nu m-am gîndit c? o s? cultiv broccoli sau conopid?. Am pus de încercare la început. Actualmente, oamenii sunt interesa?i nu doar de aspect, dar ?i de gust. La început oamenii erau mai rezerva?i, acuma cererea este destul de mare.”

Din anul 2008 lucreaz? cu prim?riile de pe teritoriul raionului Drochia ?i asigur? cu legume, inclusiv cartofi, varz?, sfecl? ro?ie, ceap?, morcov gr?dini?ele ?i ?colile. Responsabilitatea asumat? o determin? s? foloseasc? îngr???minte naturale, fiind s?n?toase ?i mai pu?in costisitoare.

Nu este o femeie de oficiu, iube?te munca la p?mînt ?i este sus?inut? de familie. Are 2 fete ?i un b?iat ?i nepo?ei care o sus?in cu mare drag. So?ul, la fel agronom, este cel care o ajut? în toate deciziile pe care le iau împreun?.

Maria Darii: ”M-am convins c? mi?carea este s?n?tate. E bine s? faci ceea ce î?i place ?i s? la?i în urma ta ceva în care ai depus suflet.”

maria 2Pentru viitor, dna are cîteva planuri de extindere prin construc?ia a jum?tate de ha de sere, deschiderea unei mini-ferme de p?s?ri ecologice: g?ini ?i curcani. Antreprenoarea vrea s? ofere o alimenta?ie s?n?toas? atît familiei sale, cît ?i cump?r?torilor.

”A? sugera doamnelor care vor s? se lanseze în afaceri în agricultur? s? testeze întâi ideea pe care vor s-o implementeze. Pot începe cu o ser? mic?. Trebuie s? vezi dac? î?i place îndeajuns ceea ce vrei s? practici. E foarte bine cînd familia te ajut? ?i te sus?ine. ?i dac? ai r?bdare ?i suficient? ambi?ie reu?e?ti. Nu în ultimul rînd, trebuie s? fii optimist dac? într-un an roadele nu sunt pe m?sura a?tept?rilor.”

”E p?cat ca a?a p?mînturi s? nu fie lucrate ?i e regretabil c? genera?iile tinere pleac? din ?ar?. Suntem o ?ar? agrar? ?i este bine ca s? cultiv?m legumele pe soluri f?r? nitra?i. P?mînturile noastre sunt aur,” spune dna Maria Darii.