publicatii
This page require Adobe Flash 9.0 (or higher) plug in.

AGROinform acreditată în cadrul IFAD VI

Federația Națională a Agricultorilor AGROinform a fost acreditată pentru a oferi servicii de asistență la elaborarea planurilor de afaceri pentru obţinerea finanțării în cadrul Programului Rural de Rezilienţă Economico-Climatică Incluzivă (IFAD VI). Serviciile de asistenţă tehnică şi suport sunt acordate de Federația Națională a Agricultorilor din Moldova AGROinform în baza contractului cu Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD și cuprind următoarele sarcini:

1.        asistență la identificarea posibilităţilor de ajustare a intereselor beneficiarilor potenţiali la obiectivele Programului;

2.        asistenţă la elaborarea planului de afaceri pentru obţinerea resurselor financiare ale Programului  la instituţiile financiare participante;

3.         pe durata de elaborare a planului de afaceri, servicii de consultanţă necesare privind iniţierea/dezvoltarea afacerii;

AGROinform ca instituție acreditată va asigura calitatea planului de afaceri prin veridicitatea şi complexitatea informaţiei necesară instituției financiare pentru decizie la aprobarea creditului şi UCIP pentru monitorizarea afacerii cu implicarea și participarea clientului la elaborarea planului. Serviciile de asistenţă tehnică şi suport sunt oferite pe parcursul a 12 (douăsprezece) luni și se prevede că programul va susține beneficiarii cu 50 la sută din costul planului de afaceri, prin rambursarea către prestatorul de servicii a părții de cost. Conform planului anual de lucru ai UCIP-IFAD, pentru anul 2015, a fost planificată creditarea a cca. 150 de tineri antreprenori.

 

Site la comanda de la Studio Webmaster