publicatii
istorii

 

baner

 

Get Adobe Flash player

DESPRE AGROINFORM

Asociaţia obştească Federaţia Naţională a Producătorilor Agricoli din  Moldova AGROinform este o organizaţie non-guvernamentală, non-profit, apolitica ce îşi desfăşoară activitatea pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Federaţia şi-a început activitatea în anul 1998, pornind de la ideea de a oferi producătorilor agricoli informaţie şi consultanţă în aplicarea tehnologiilor, relaţiile funciare, administrarea exploataţiilor agricole, accesarea creditelor, cooperarea fermierilor şi marketing.

Istoric

Bazele AGROinform au fost puse în cadrul proiectului TACIS „Campania de informare privind privatizarea şi restructurarea în agricultură”, implementat în perioada 1998-2001 şi care presupunea crearea a 10 centre de informare şi consultanţă. În anul 2000, la iniţiativă a 13 organizaţii obşteşti din diferite regiuni ale Republicii Moldova a fost constituită Federaţia Naţională a Agricultorilor din Moldova AGROinform. Ca urmare, în perioada 2000-2003, au fost puse bazele structurii organizaţionale a Federaţiei, caracterizată, atât prin extinderea reţelei de organizaţii-membre, cât şi de creşterea numărului de fermieri-membri în cadrul Federaţiei.

În perioada 2004-2006, ca răspuns la solicitarea membrilor săi şi în conformitate cu viziunile strategice de dezvoltare a Federaţiei, a urmat etapa de dezvoltare continuă a reţelei şi consolidarea instituţională. Această etapă s-a axat pe acordarea serviciilor de extensiune şi promovare, asigurarea informaţională în procesul de reformare a sectorului agrar şi creşterea rapidă a numărului de organizaţii-membre, amplasate pe întreg teritoriul ţării. 

Perioada 2007-2009 este orientată spre asigurarea durabilităţii prin diversificarea serviciilor comerciale, crearea unui Fond de rezervă şi eficientizarea costurilor. Această perioadă este caracterizată şi prin ajustarea strategiei de activitate, pentru o reprezentare mai eficientă a intereselor membrilor Federaţiei şi prin dezvoltarea capacităţilor reţelei în aspecte de lobby. 

În continuare, AGROinform îşi propune să devină o organizaţie  mai profesionistă, să atragă mai mulţi membri în reţea, atât fermieri, antreprenori, cât şi organizaţii.


Viziunea, misiunea, valorile

Viziunea - Federaţia Naţională AGROinform aspiră spre crearea unui mediu legislativ favorabil, sporirea capacităţilor antreprenorilor agricoli si afirmarea lor pe pieţele externe.

Misiunea - Federaţia Naţională a Agricultorilor din Moldova AGROinform este o reţea de 15 organizaţii regionale, orientate spre dezvoltarea economică a localităţilor rurale prin oferirea asistenţei în dezvoltarea afacerilor, marketing, aplicarea tehnologiilor avansate, precum şi reprezentarea intereselor membrilor săi, prin promovarea unor politici de dezvoltare durabilă a mediului rural.

Valorile - Competenţe profesionale, responsabilitate în faţa membrilor Federaţiei, deschidere şi orientare spre beneficiari, respect faţă de egalitatea de şanse, armonie de echipă, imagine publică pozitivă, putere de reprezentare, respect faţă de identitatea şi autonomia organizaţiilor regionale din reţeaua AGROinform.

Structura organizaţională

Federaţia Naţională a Agricultorilor din Moldova AGROinform este o organizaţie neguvernamentală înregistrată în martie 2000 şi reprezintă interesele a 15 ONG-uri regionale ce includ peste 4500 fermieri şi antreprenori membri orientaţi la piaţă.

Federaţia are o structură descentralizată, deoarece organizaţiile membre au statut legal independent şi sunt flexibile în reacţionarea la necesităţile fermierilor. În acelaşi timp structura Federaţiei dispune menţinerea dialogului permanent şi relaţiile de conlucrare în patru niveluri: comunitar, regional, naţional şi internaţional.

AGROinform are la moment 70 de angajaţi: directori executivi, specialişti marketing, economişti, jurişti, contabili.

Echipa de nivel naţional este constituită din 15 angajaţi organizaţi în 4 departamente:

(1) Agrobusiness şi Marketing;

(2) Lobby şi Dezvoltarea Reţelei;

(3) Cooperare;

(4) Financiar Administrativ.

 

Создание сайта Studio Webmaster