publicatii
istorii

 

 

Get Adobe Flash player

DEZVOLTAREA COMUNITĂŢILOR RURALE PRIN TRANSFER PARTICIPATIV DE CUNOŞTINŢE

Obiective:

 • Dezvoltarea Comunităţilor Rurale prin facilitarea transferului de cunoştinţă într-un cadru participatoriu
 • Fermierii îşi sporesc cunoştinţele în administrarea gospodăriilor
 • Femeile se implică mai activ în soluţionarea problemelor la nivel de comunitate

Activităţi:

I. Selectarea Cercurilor de Studiu (CS)

 • (a) lansarea unui concurs pentru cercurile deja existente
 • (b) identificarea noilor grupuri potenţiale

II. Inventarierea necesităţilor de instruire a liderilor CS şi elaborarea programului de instruire pentru aceştia

III. Organizarea instruirilor liderilor şi Consultanţilor Regionali (CR)

IV. Elaborarea planurilor de studii

V. Elaborarea materialelor de studii

VI. Implementarea planurilor de studiu

 • (a) implementarea activităţilor practice pentru CS de fermieri: vizite de studiu/schimburi de experienţă, mini cîmpuri demonstrative, instruiri practice în cîmp cu implicarea instituţiilor ştiinţifice, sesiuni de studii deschise cu invitarea fermierilor non-membri, etc.
 • (b) Pentru CS de femei activităţile practice sunt următoarele: amenajarea localurilor publice din comunitate aşa ca: fântâni, scuare, parcuri (în preajma grădiniţelor de copii, şcoli, primării), plantarea de copaci tineri, organizarea cercurilor specializate pentru tineri, copii şi şomeri (împletitul cu lozie, confecţionarea obiectelor din olărit, croşetării, reînvierea şi transmiterea tradiţiilor populare, etc.), transfer de experienţă

VII. Asistenţă OR din parte nivelului naţional în organizarea activităţilor practice la subiectele de studiu prin stabilirea contactelor şi logistică

VIII. Promovarea rezultatelor proiectelor prin: ziarul AGROMEDIAINFORM, mass-media la nivel naţional, mass-media regională şi în cadrul altor activităţi. În special promovarea se va axa pe evidenţierea cazurilor de succes şi impactului proiectului.

IX. Elaborarea şi administrarea sistemului intern de monitorizare

Rezultatele aşteptate:

Pentru Cercurile de Studiu de fermier:

 • 60 de CS pentru fermieri formate şi funcţionabile în comunităţile rurale
 • 900 de fermieri implicaţi în procesul de studiu
 • În rezultatul asistenţei de către OR sunt elaborate 50 materiale de studiu pentru grupurile de fermieri
 • 350 de fermieri aplică cunoştinţele în practică
 • 500 fermieri non-membri ale CS, implicaţi în activităţi
 • 10 materiale informative elaborate pentru cercurile de fermieri
 • Un modul de instruire elaborat pentru dezvoltarea abilităţilor de lider şi aplicarea lor practică
 • 60 lideri participă în programele de instruire

Pentru Cercurile de Studiu pentru femei:

 • 10 CS pentru femei activează în comunităţile rurale
 • 10 materiale de studiu elaborate cu suportul OR pentru CS de femei
 • 10 lideri-femei îşi extind cunoştinţele şi abilităţile de lider în cadrul programelor de instruire
 • 150 de femei cu abilităţi pronunţate de lider aplică cunoştinţele acumulate în activităţile antreprenoriale, educaţionale, sociale, altele.
 • 55 iniţiative comunitare, cu impact decizional, înaintate pentru discuţii şi aprobare la Consiliile Locale
 • 25 decizii, aprobate de Consiliile Locale, ca rezultat al iniţiativelor lansate
 • 35 activităţi, realizate cu mobilizarea comunităţii, în parteneriat cu APL şi agenţii economici

Data iniţierii proiectului: Ianuarie 2009

Data finalizării proiectului: 31 Decembrie 2009

 

Создание сайта Studio Webmaster