publicatii
istorii

 

 

Get Adobe Flash player

ASPA III

Obiective:

Obiectivul general

Fermierii mici şi medii profită mai mult de pe pieţelor interne şi externe

Obiective pe termen scurt

 1. 1. Susţinerea dezvoltării sectorului agro-alimentar prin diseminarea informaţiilor despre principiile şi tendinţele pieţei;
 2. 2. Crearea cooperativelor şi dezvoltarea capacităţilor acestora de a investi în marketing;
 3. 3. Sporirea vânzărilor fermierilor mici şi medii prin cooperare informală;
 4. 4. Îmbunătăţirea capacităţilor de administrare a afacerilor prin transfer de cunoştinţe;
 5. 5. Perfecţionarea legislaţiei pentru dezvoltare economică rurală prin crearea unui cadru legal favorabil investiţiilor şi dezvoltării întreprinderilor mici şi medii;
 6. 6. Reducerea sărăciei în mediul rural prin cooperare eficientă a organizaţiilor neguvernamentale, inclusiv a celor care militează pentru egalitate de şanse.

Activităţi:

1. Susţinerea dezvoltării sectorului agro-alimentar prin diseminarea informaţiilor despre principiile şi tendinţele pieţei

(1) Colectarea şi diseminarea preţurilor zilnice cu amănuntul şi celor săptămânale angro; (2) Elaborarea studiilor şi cercetărilor de marketing; (3) Elaborarea buletin electronic lunar analitic despre tendinţele pieţei; (4) Organizarea participării la expoziţii şi târguri.

2. Crearea cooperativelor şi dezvoltarea capacităţilor acestora de a investi în marketing

(1) Extinderea ariei de implementare a programului ASPA; (2) Dezvoltarea capacităţilor pentru crearea cooperativelor; (3) Identificarea şi acordarea asistenţei tehnice necesare beneficiarilor; (4) Acordarea de suport financiar cooperativelor de marketing strategice; (5) Elaborarea publicaţiilor şi organizarea conferinţelor; (6) Organizarea vizitelor de afaceri.

3. Sporirea vânzărilor fermierilor mici şi medii prin cooperare informală

(1) Elaborarea pachetelor informaţionale pentru anumite produse sau pieţe ce ţin de standardele de calitate, furnizori, competitori care vor servi ca suport Consultanţilor Regionali în activităţile lor cu grupurile de vînzări; (2) Facilitarea tranzacţiilor (aplicaţii, oferte, contracte, contacte); (3) Elaborarea unor micro-studii de piaţă la cererea grupurilor de vânzări; (4) Asistenţă fermierilor în procesul de luare a deciziilor prin suport la organizarea întâlnirilor dintre reprezentanţii grupurilor, inclusiv prin oferirea de informaţii utile în procesul decizional.

4. Îmbunătăţirea capacităţilor de administrare a afacerilor prin transfer de cunoştinţe

Grupul ţintă selectat va fi instruit în următoarele domenii: principiile şi metodele de contabilitate pentru cooperative; dezvoltarea afacerilor; abilităţi antreprenoriale; marketingul produselor agricole; administrarea cooperativelor; abilităţi de comunicare; abilităţi de vânzare a serviciilor de consultanţă. Toate instruirile vor fi organizate la nivelul naţional, cu excepţia instruirilor în dezvoltarea cooperativelor, concepute să fie oferite la nivel regional.

5. Perfecţionarea legislaţiei pentru dezvoltare economică rurală prin crearea unui cadru legal favorabil investiţiilor şi dezvoltării întreprinderilor mici şi medii

(1) Faza pregătitoare a campaniei va include documentarea asupra situaţiei prin organizarea de focus-grupuri şi mese rotunde cu publicul ţintă; studii şi analize comparative; (2) Conştientizarea problemei de către publicul ţintă va fi efectuată prin tipărirea şi distribuirea pliantelor, publicarea articolelor tematice în presă, organizarea meselor rotunde, dezbateri TV, dialog cu factori de decizie; (3) Campania de mobilizare va include conferinţe de presă, spoturi radio şi TV, panouri stradale, publicaţii, şedinţe ale cluburilor de presă, publicarea articolelor şi a reportajelor din teren, etc.

6. Reducerea sărăciei în mediul rural prin cooperare eficientă a organizaţiilor neguvernamentale, inclusiv a celor care militează pentru egalitate de şanse

Principalele activităţi pot fi sumate după cum urmează: Adunările generale ale CDER, şedinţele cluburilor CDER, adunările Delegaţiei permanente a CDER, monitorizarea legislaţiei, coordonarea activităţilor (secretariat), elaborarea buletinelor intern şi extern ale CRED, menţinerea şi actualizarea paginii web, etc. Conştientizarea problemelor de gen va fi efectuată prin publicarea articolelor tematice în ziarul AGROinform şi pe pagina sa web, precum şi prin activităţi comune cu organizaţiile partenere. ONG-uri care militează pentru egalitate de şanse for fi identificate în mediul rural, pentru cooperare.

Rezultate aşteptate:

1. Susţinerea dezvoltării sectorului agro-alimentar prin diseminarea informaţiilor despre principiile şi tendinţele pieţei

 • 45% dintre fermieri utilizează Sistemul Informaţional Marketing ASPA prin intermediul AGRAVISTA şi a OR;
 • 12 000 de fermieri vor citi pagina de ştiri ASPA, plasată în ziarul AGROinform;
 • 150 de contacte /contracte stabilite prin intermediul expoziţiilor;
 • 100 de tranzacţii comerciale facilitate prin intermediul AGRAVISTA în valoare de 5 mln. lei (340 000 EURO).

2. Crearea cooperativelor şi dezvoltarea capacităţilor acestora de a investi în marketing

 • 15 cooperative de marketing funcţionale cu 600 de membri care asigură accesul la pieţe pentru 5750 de fermieri mici;
 • 5,5 mln. lei (375 000 Euro) investiţii în marketing de către cooperativelor;
 • 150 de tranzacţii efectuate de către cooperative în valoare totală de 30 mln. lei, dintre care 30% constituie operaţiuni de export.

3. Sporirea vânzărilor fermierilor mici şi medii prin cooperare informală

 • 50 de grupuri de vânzări identificate, ce reunesc 1400 de fermieri mici;
 • 100 de tranzacţii în valoare totală de 7 mln de lei efectuate de către grupuri de vânzări.

4. Îmbunătăţirea capacităţilor de administrare a afacerilor prin transfer de cunoştinţe

 • 30 de instruiri (45 de zile de instruire) oferite consultanţilor regionali, colectorilor de preţuri şi persoanelor ce monitorizează pieţele ţintă, personalul cooperativelor şi membrilor Consiliului de administrare (120 de femei participante şi 120 de bărbaţi);
 • 150 de membri ai cooperativelor (25%)
 • 70 de contacte/contracte stabilite ca urmare a vizitelor de afaceri şi de studiu.

5. Perfecţionarea legislaţiei pentru dezvoltare economică rurală prin crearea unui cadru legal favorabil investiţiilor şi dezvoltării întreprinderilor mici şi medii

 • cel puţin 3000 de fermieri (35% femei) implicaţi în campanii de lobby – în analiza problemelor abordate şi în acţiuni de mobilizare a opiniei publice;
 • o reţea de cel puţin 30 factori de decizie creată de CDER;
 • propunerile CDER sunt preluate de către diferiţi actori.

6. Reducerea sărăciei în mediul rural prin cooperare eficientă a organizaţiilor neguvernamentale, inclusiv a celor care militează pentru egalitate de şanse

 • grupul organizaţiilor-lider din CDER este extins şi consolidat;
 • imaginea CDER în rândul fermierilor este îmbunătăţită datorită participării lor;
 • parteneriatul cu ONG-uri ce militează pentru egalitate de şanse (la nivel naţional, regional şi de comunitate) este consolidat.
 

Создание сайта Studio Webmaster