publicatii
istorii

 

 

Get Adobe Flash player

Producătorii agricoli, nemulțumiți de politicile statului, se întrunesc în ședință

img 53271

Organiza?iile reprezentative de fermieri: Federa?ia Na?ional? a Agricultorilor din Moldova AGROinform, Federa?ia Na?ional? a Fermierilor din Moldova ?i Uniunea Republican? a Produc?torilor Agricoli "UniAgroProtect" organizeaz? joi, 10 octombrie, ?edin?a comun? a Consiliilor de Administrare. În cadrul ?edin?ei vor fi discutate cele mai stringente probleme din agricultur?: Cota TVA pentru produc?ia agricol?; Subven?ionare insuficient?; Monopolizarea continuu a pie?elor de desfacere a produc?iei agricole; Lipsa transparen?ei pe pia?a produselor petroliere.
Produc?torii agricoli solicit? un Fond de Subven?ionare în m?rime de 600 milioane de lei, în timp ce proiectul legii pentru bugetul pe 2014 prevede un Fond neschimbat, tot în m?rime de 400 milioane lei. Totodat?, agricultorii sunt indigna?i de faptul c? proiectul de politic? bugetar-fiscal? pentru 2014 prevede revenirea cotei taxei pe valoare ad?ugat? la 20%, cu restituirea ulterioar? a 12%.
O alt? problem? care stârne?te revolt? în rândul fermierilor este monopolul de pe pia?a cerealelor din R. Moldova. Datorit? monopolului, produc?torii sunt nevoi?i s? comercializeze cerealele la pre?uri joase.
Organiza?iile de fermieri au elaborat un ?ir de propuneri pe care le vor prezenta în cadrul ?edin?ei. Produc?torii propun revenire la cota de 8 % de TVA la comercializarea produc?iei agricole, majorarea fondului de subven?ionare a produc?torilor agricoli pentru anul 2014 pân? la 670 mil. lei (suma solicitat? de c?tre Ministerul Agriculturii ?i Industriei Alimentare), adoptarea modific?rilor la Legea privind pia?a produselor petroliere care:
a) vor stabili o nou? metodologia calcul?rii adaosului comercial la produsele petroliere importate, luând ca reper cota?iile Platts FOB MED;
b) vor liberaliza pia?a produselor petroliere prin anularea condi?iilor obligatorie pentru firme-importatori ce ?in de capital social minimal ?i volumul minimal al depozitelor petroliere;
c) vor permite agricultorilor s? importe f?r? licen?? cantit??ii necesare de motorin?, folosit? exclusiv pentru producere, direct de la uzinele petroliere.
Produc?torii agricoli sper? ca propunerile s? fie luate în calcul, în caz contrar vor ini?ia ac?iuni de protest.

 

Создание сайта Studio Webmaster