publicatii
istorii

 

 

Get Adobe Flash player

Proiectul FTAP a ajuns la final

ftapLa 22 octombrie, curent, la Chi?in?u a avut loc conferin?a de închidere a proiectului "Facilitarea comer?ului cu produse agro-alimentare în bazinul M?rii Negre (FTAP)".
Evenimentul a fost organizat de Federa?ia Na?ional? a Agricultorilor din Republica Moldova „AGROinform", Funda?ia pentru Promovarea Întreprinderilor Private, Mici ?i Mijlocii (FPIPMM) din România (Gala?i) ?i Fondul Regional de sus?inere a antreprenorilor din Ucraina (Odessa) care au implementat în parteneriat proiectul FTAP.
Proiectul trilateral a fost implementat pentru beneficiarii din Republica Moldova, România (jude?ul Gala?i si Constan?a), Ucraina (regiunile Izmail, Odessa, Kotovsk) ?i va contribui la dezvoltarea economic? ?i social? mai puternic? a regiunilor din Bazinul M?rii Negre.
FTAP a fost destinat: produc?torilor agricoli, antreprenorilor, furnizorilor de mijloace de producere, exportatorilor, ONG-urilor, proiectelor na?ionale ?i interna?ionale, institu?iilor, ministerelor, agen?iilor, sistemelor informa?ionale similare ?i a avut scopul de a stabili un parteneriat durabil pentru facilitarea comer?ului angro cu produse alimentare în bazinul M?rii Negre.
În cadrul proiectului a fost lansat site-ul www.agrimarket-blacksea.com care a înregistrat 76 mii de utilizatori.
Cu scopul de a promova rela?iile comerciale dintre antreprenorii agricoli din cele trei ??ri ?i identificarea c?ilor de colaborare, în cadrul proiectului au fost organizate 2 business forumuri. Beneficiarii proiectului au participat la expozi?ii specializate ?i s-au familiarizat cu condi?iile de comer? cu ??rile vecine.
Proiectul „Facilitarea comer?ului cu produse agro-alimentare în bazinul M?rii Negre" a fost finan?at de Uniunea European? în cadrul Programului Opera?ional Comun „BLACK SEA 2007-2013".

 

Создание сайта Studio Webmaster