publicatii
istorii

 

 

Get Adobe Flash player

Rezultatele contractării Federaței Naționale a Agricultorilor din Moldova AGROinform de către FPM

 

dsFedera?ia Na?ional? a Agricultorilor din Moldova AGROinform a fost contractat? de Fondul Provoc?rile Mileniului (FPM) Scopul a fost de a organiza campania de promovare a facilita?ilor de creditare în agricultur? – Creditele COMPACT.

Astfel, în perioada octombrie Octombrie 2013- Mai 2014 AGROinform în parteneriat cu Centrul pentru Dezvoltare Rural? (RDC) a organizat 16 seminare de informare pentru produc?torii agricoli din Ungheni, Nisporeni, C?l?ra?i, Telene?ti, Str??eni, Hînce?ti, Leova, Cantemir, Cahul, Orhei, Criuleni, Dub?sari, Anenii Noi, municipiul Chi?in?u ?i UTA G?g?uzia.

La 16 întruniri regionale au participat 684 poten?iali beneficiari, inclusiv 189 femei.

Perioada de organizare a întrunirilor de promovare a creditelor Compact a fost una favorabil?, localurile selectate au corespuns cerin?elor, agenda evenimentelor a fost una util? ?i consistent?.

Utilizând baza de date primit? de la FPM Moldova, baza de date a membrilor re?elelor teritoriale ale AGROinform ?i RDC, au fost identifica?i 1.538 poten?iali beneficiari, inclusiv 341 femei.

În acela?i timp, Federa?ia a publicat anun?uri în 287.230 numere de ziare ?i articole în presa local? ?i na?ional? în 166.844 de numere, precum: Curierul Agricol, AGROMediaInform, Economistul, Adev?rul etc. A fost realizat un spot publicitar la TV Moldova 1. Au fost plasate bannere pe 4 portaluri specializate: aced.md, agrobiznes.md, agroinform.md, www.agrimarket-blacksea.com. Astfel au fost informa?i produc?torii agricoli despre posibilitatea ?i avantajele acces?rii creditelor FPM.

Programul de credite, destinat produc?torilor agricoli ?i agen?ilor economici din domeniul agro-alimentar, a fost realizat pentru a sus?ine investi?iile în dezvoltarea infrastructurii post-recoltare.    

Împrumuturile pot fi oferite pentru procurarea sau construc?ia depozitelor frigorifice, altor înc?peri pentru procesarea, p?strarea fructelor, legumelor, strugurilor ?i procurarea terenului aferent acestor imobile; procurarea echipamentului pentru prelucrarea, sortarea, sp?larea, ambalarea fructelor, legumelor ?i strugurilor, procurarea echipamentului de laborator pentru controlul calit??ii.

Programul de credite este gestionat de Directoratul Liniei de Credite pe lîng? Ministerului Finan?elor, iar împrumuturile sînt acordate prin intermediul a 7 b?nci selectate: Moldova Agroindbank, Moldindconbank, Mobiasbanca Groupe Societe Generale, Victoriabank, Energbank, Banca Social? ?i Comer?bank.

 

Создание сайта Studio Webmaster