publicatii
istorii

 

 

Get Adobe Flash player

Agricultorii moldoveni, membri AGROinform au participat la Târgul pentru Fermieri AGRALIM

agralimAgricultorii moldoveni, membri AGROinform au participat la Târgul pentru Fermieri AGRALIM Federa?ia Na?ional? a Agricultorilor din Moldova AGROinform în calitate de organiza?ie care reprezint? interesele agricultorilor, caut? activ solu?ii pentru a diminua efectele embargoului impus de Federa?ia Rus?. Una din m?surile luate este participarea în perioada 18-21 septembrie 2014, la Târgul pentru Fermieri AGRALIM ?i a Forumului Agricol al Regiunii de Nord - Est, evenimente organizate în comuna Miroslava, jude?ul Ia?i, România. În jur de 20 membri din cadrul AGROinform, preponderent produc?tori de fructe ?i legume, au participat la acest eveniment, unde au avut posibilitatea s? î?i expun? produsele în cadrul unui stand creat special pentru ei.

Iurie Hurmuzachi, vicedirector AGROinform consider? c? participarea agricultorilor moldoveni la acest târg a fost foarte important? pentru stabilirea unor rela?ii cu parteneri din România ?i identificarea unor noi pie?e de desfacere. Standul produc?torilor moldoveni a fost vizitat de numeroase oficialit??i din România, dar ?i de c?tre oameni de afaceri români. Toat? lumea a r?mas impresionat? de aspectul ?i gustul produselor noastre.

Cristian Adomni?ei, pre?edintele Consiliului Jude?ean Ia?i, a vizitat standul cu produse moldovene?ti, dup? care a revenit ?i a dorit s? cumpere fructe ?i legume. „Am venit în mod special s? cump?r, m? intereseaz? unde pot s? g?sesc produsele voastre, pentru c? sunt deosebite”. Oficialul a vorbit cu fermierii moldoveni despre probleme acestora, f?când referire la embargoul impus de Rusia ?i cât de nedrept a fost s? fie introdus. În acest context, el a amintit despre proiectul centrului Transagropolis, care este în plin? construc?ie. „Recent am semnat proiectul de construc?ie a unui centru, unde vor putea depozita ?i vinde produc?ia agricultori din jude?ul Ia?i, dar ?i raioanele F?le?ti ?i Ungheni din R. Moldova. Vreau s? creez la Ia?i o zon? unde fermierii s?-?i poat? p?stra recolta peste toamn? ?i s? o vând? iarna. Am convingerea c? va merge foarte bine aceast? idee. Îmi doresc pe viitor s? reu?im s? construim ?i alte depozite care s? atrag? agen?ii economici la Ia?i. Toate re?elele mari de magazine vor putea s?-i g?seasc? pe agricultori în aceste centre, pentru c? azi ei se duc la fiecare fermier acas?”. Potrivit lui Adomni?ei construc?ia centrului Transagropolis va fi finalizat? în luna mai anul viitor ?i va reprezenta primul parc agroindustrial din jude?ul Ia?i, cu o investi?ie total? de 4.3 milioane euro.

Vasile Vântu, rectorul Universit??ii de ?tiin?e Agricole ?i Medicin? Veterinar? Ia?i ne-a declarat c? legumele ?i fructele moldovene?ti arat? foarte bine ?i sunt extrem de gustoase, iar participarea noastr? la acest târg este o ?ans? în plus pentru promovare.

Grigore Daraban, specialist cooperare din cadrul AGROinform a fost invitat la dezbaterile din cadrul Forumului Agricol care a avut loc chiar în prima zi a târgului, unde s-a discutat despre situa?ia ?i problemele din agricultura de pe ambele maluri ale Prutului. În cuvântul s?u de salut, Daraban a amintit despre cât de important este pentru produc?torii moldoveni s? se afle aici în aceste momente de criz?. „Ne pare bine c? v? putem ar?ta ce cre?tem noi ?i v? invit?m s? vizita?i standul nostru. Suntem deschi?i pentru colaborare ?i sper?m s? g?sim parteneri pentru ca fructele ?i legumele noastre s? poat? ajunge pe masa consumatorilor din România”.

Standul cu produse din Republica Moldova a fost vizitat ?i de c?tre politicianul Elena Udrea. Aceasta a urat bun venit agricultorilor moldoveni ?i s-a interesat unde ace?tia î?i vând produsele în condi?iile actuale ale embargoului. “Fiind o familie, la noi pute?i s? vinde?i ca ?i acas?”, a specificat ea. Udrea a gustat din prunele, merele ?i strugurii moldovene?ti, l?udându-le gustul deosebit ?i a promis c? prima vizit? ca pre?edinte al României o va întreprinde la Chi?in?u. În linii generale, produc?torii moldoveni care au participat la târg au r?mas mul?umi?i de posibilitatea de a-?i expune marfa ?i de a comunica cu eventualii parteneri de afaceri. De asemenea, ei au putut vedea tehnic? agricol? de ultim? genera?ie în ac?iune ?i participa la dezbaterile Forumului Agricol, unde au socializat cu colegii lor din ?ara vecin?.

 

Создание сайта Studio Webmaster