publicatii
istorii

 

 

Get Adobe Flash player

Interviu: OBIECTIVE DE VIITOR ALE AGROinform, ÎN SUSȚINEREA DEZVOLTĂRII AGRO-RURALE

Cor: Dle vicedirector, Iurie Hurmuzachi,  pe final, vă rog să trasați obiectivele principale ale AGROinform pentru 2017. Ce direcții de dezvoltare vor fi prioritare?

- Ne așteaptă o muncă mare, dar totodată – interesantă și utilă producătorilor agricoli. Obiectivele reies din problemele pe care le-am întâmpinat și aici mă refer la accesarea noilor piețe. Obiectivul de marketing a fost și rămâne unul dintre obiectivul de bază pentru AGROinform. Vom continua să lucrăm în continuare împreună cu membrii noștri în vederea sporirii competitivității și accesarea noilor piețe, care este o problemă acută la acest moment.

 

Cor: Dl Ministru a vorbit în cadrul Adunării Generale despre necesitatea acordării unei atenții sporite asocierii producătorilor agricoli.

 

- Desigur, și în 2017 vom continua lucrul privind asocierea agricultorilor prin diverse forme, inclusiv – cooperativele de întreprinzător și grupele de producători, acesta este una dintre activitățile de bază a Federației AGROinform, pe care am început să o dezvoltăm încă din anii 2003. Ce ține de asociere, noi fiind o țară agrară și o țară estul de mică, având preponderent, mai mulți agricultori mici și mijlocii, pentru accesarea piețelor atât internă, cât, în special – a piețelor externe, nu există o altă soluție, decât asocierea sau cooperarea fermierilor, iar aceste exemple au fost clar demonstrate atât de SUA, cât și de o multitudine de țări dezvoltate în agricultură din Europa. Și aici, nu pot să nu menționez exemplul Poloniei, care prin asociere și crearea grupurilor de producători au reușit în ultimii 10 ani să înregistreze rezultate foarte frumoase în agricultură.

- Unul dintre obiectivele majore ale Federației pentru perioada următoare îl va constitui promovarea în continuare a dezvoltării lanțului valoric. Acesta este, de asemenea un domeniu prioritar al activității Federației.

 

Cor:  Puterea unei organizații, după cum s-a menționat aici, este în membrii săi...

 

- Fără îndoială, ținem la fiecare dintre membrii AGROinform, iar în acest context, între priorități mai menționez: acordarea serviciilor specializate și necesare pentru membrii Federației, ajustarea strategiei de activitate pentru fiecare organizație teritorială, în conformitate cu necesitățile și capacitățile acestora, sporirea ariei de activitate prin implicarea în noi proiecte, necesare agricultorilor din Moldova. Desigur, vom continua lucrul în dezvoltarea agro-businessului, inclusiv – prin elaborarea planurilor de afaceri, cu atragerea investițiilor, vom continua școlarizarea agricultorilor, informarea lor, inclusiv – prin intermediul ziarului AgroMediaInform. Vom promova fortificarea parteneriatului cu organizațiile reprezentative și, desigur, conlucrarea cu organele statale (Guvern, Parlament; MAIA, AIPA, ANSA, etc.)”

 

Создание сайта Studio Webmaster