publicatii
istorii

 

 

Get Adobe Flash player

ȘCOLILE DE CÂMP CARE PROMOVEAZĂ AGRICULTURA CONSERVATIVĂ

agro logo

Unul dintre programele Unității Consolidate pentru Implementarea Programelor IFAD este orientat către susținerea agriculturii conservative în Moldova și a acelor agricultori care doresc să implementeze tehnologiile agriculturii conservative. Astfel, în cadrul Programului Rural de Reziliență Economico-Climatică Incluzivă (PRRECI), finanțat de Fondul Global de Mediu (FGM) și implementat de către Unitatea Consolidată pentru Implementarea Proiectelor  IFAD, se promovează agricultura conservativă  prin acordarea granturilor pentru procurarea tehnicii agricole și crearea școlilor de câmp  pentru fermierii, care implementează sistemele minime de lucrare a solului tehnologiile: no-till, mini –till şi strip-till și contribuie la schimbul de experiență și cunoștințe între fermierii din țară.

Astfel, UCIP-IFAD, în colaborare cu Federația Națională a Agricultorilor din Moldova, AGROinform, au organizat o serie de seminare de instruire și transfer de cunoștințe în cadrul acestor școli de câmp, pe platforma cărora, în mod practic, sunt demonstrate tehnologiile și experiența acumulată de către producătorii agricoli care implementează principiile agriculturii conservative către alți fermieri, care sunt la început de cale, sau care abia planifică să facă această alegere.  Instruirile au fost organizate în câmp, și au oferit participanților atât sesiuni practice de demonstrare a tehnicii și a utilajelor agricole, folosite în sistemul conservativ, cât și sesiuni teoretice.  Experții tehnici au explicat principiile de funcționare a utilajelor și tehnicii, au fost organizate demonstrații practice a modului în care funcționează combinele și alte unități tehnice. Experții din cadrul instituțiilor de cercetare au venit cu explicații teoretice privind masurile de menținere a fertilității solurilor,  lucrările contra bolilor și a dăunătorilor, lucrarea solului, etc. Partea practică a implicat și vizitarea  câmpurilor utilizate drept loturi demonstrative, unde au fost  prezentate soiurile și hibrizii cultivate în sistemul conservativ.

Producătorii agricoli spun că sunt foarte interesați de agricultura conservativă, iar cei care au implementat deja aceste tehnologii, afirmă că avantajele sunt palpabile.

Mai multe detalii despre aceste inițiative, ne-a oferit recent, în cadrul unui interviu, Dl Victor Roșca, directorul Unității Consolidate pentru Implementarea Programelor IFAD.

- Dle Victor Roșca, Vă rog să ne povestiți despre această inițiativă de înființare a școlilor de câmp, susținută și promovată de către UCIP-IFAD.

- Este o inițiativă, care a venit odată cu lansarea proiectului IFAD-VI, de a susține producătorii nu numai financiar, dar și prin transfer de cunoștințe, de inovații. Experiența internațională ne-a ajutat ca să implementăm în anul acesta școlile de câmp. Avem deja selectate 10 școli și urmează să mai alegem încă trei beneficiari, amplasați în toate zonele republicii noastre. Pe platforma acestor școli, în mod practic, noi demonstrăm tehnologiile și transferăm cunoștințele, experiența acumulată de către producătorii agricoli care implementează principiile agriculturii conservative către alți fermieri, care sunt la început de cale, sau care abia planifică să facă această alegere.  Și trebuie să Vă spun că aceasta nu este o acțiune nu de un singur moment, ci este una de lungă durată, care creează condiții pentru instruirea continuă a  producătorilor agricoli. Iată de ce aceste școli vor funcționa nu numai pe perioada proiectului, dar vor fi active și în continuare.

- Prin ce se deosebește o școală de câmp de o instruire obișnuită?

- Se deosebește prin faptul că la transferul de cunoștințe participă însuși producătorul agricol, cu experiența lui practică. În cadrul școlii de câmp sunt angajați doi experți – unul în tehnologii și unul în aspecte economice care calculează și arată eficiența economică a tehnologiilor. Tot în cadrul școlii de câmp avem asistența instituțiilor de cercetări științifice, care fac analizele solului, analizele apei și fac recomandări pentru tehnologia concretă, pentru soiul concret și elaborează recomandări privind sistemul cel mai optim de fertilizare. Deci, după cum vedeți, acesta este un sistem complex, unde sunt implicați atât producătorii agricoli, cât și savanții, experții străini. Tot în cadrul școlilor de câmp, organizăm și vizite de studiu în afara școlii. Sunt turnee pe care le organizăm în teritoriu, în republică, mergem împreună cu producătorii agricoli în vizită la mai multe gospodării care practică sistemul conservativ în agricultură, iar odată sau de două ori pe an organizăm vizite în țările străine, când vizităm și studiem experiența gospodăriilor și fermelor care practică astfel de sisteme în diferite țări. Cam aceasta este esența școlilor de câmp care noi le promovăm. Trebuie să mai menționez aici faptul că prin intermediul programului, noi am dotat școlile de câmp din punct de vedere tehnic, s-a lucrat foarte mult și cu beneficiarii. Și ei au venit cu contribuția lor la aceasta și suntem siguri că asta va aduce beneficii.

- În concluzie, scopul cu care au fost create aceste școli de câmp este promovarea avantajelor agriculturii conservative?...

- Școlile de câmp sunt create pentru promovarea, de fapt a două tehnologii – unul dintre accente se pune pe tehnologiile conservative de prelucrare a solului,  sau tehnologiile conservative de producere a producției agricole, iar o altă prioritate o constituie agricultura ecologică. Avem deja aprobată crearea primei școli de câmp, care va activa în domeniul culturilor ecologice, a producerii produselor organice, domeniu încă prea puțin valorificat  de către producătorii agricoli de la noi.

- Din observațiile Dvs, cât de mult sunt interesați producătorii agricoli din Moldova de agricultura conservativă?

- Cred că cel mai convingător răspuns ni-l oferă cifrele, care ne demonstrează că în timp de peste trei ani de zile, de când am lansat primele loturi demonstrative, în unul din proiectele precedente, în total, în RM erau cam 45 mii ha de terenuri prelucrate după tehnologiile agriculturii conservative, pe când acum avem aproape 200 mii ha, care sunt prelucrate în sistemul conservativ. Vedem, astfel, timp de aproape patru ani de zile cu cât a crescut suprafețele. Mai mult, acum este mai ușor, mai simplu de convins producătorul agricol să preia astfel de tehnologii, deoarece fiecare deja simte pe pielea lui efectul  schimbărilor climaterice. Devine mai dificil să păstrăm apa și resursele naturale în sol. Și eu sun convins că numai prin cunoștințe, numai prin investiții putem să face acest lucru.

- Tehnica și utilajele pentru agricultura conservativă sunt destul de costisitoare, astfel încât prea puțini fermieri își pot permite astfel de inovații. Mai cu seamă, agricultorii mici, care dispun de suprafețe mici de teren.

- Când vin producătorii mici și văd un tractor mare, sau o semănătoare mare, se decepționează, crezând că pentru ei este imposibil acest lucru. Dar vreau să Vă spun că această tehnologie este exact valabilă și ușor de implementat și pentru producătorii mici. La moment, impedimentul constă în faptul că noi nu avem  furnizori de tehnică de capacități mici pentru loturile mici de pământ. Dar ea se implementează exact așa! În Argentina, sau în alte țări, cum sunt Iranul, Irakul – țări care s-au confruntat cu efectele  negative ale schimbărilor climaterice, deja producătorii mici utilizează semănători de 1 – 1,5 m lățime.  Sperăm că în una dintre școlile de câmp pe care le vom mai organiza,  vom avea un producător mic, vom aduce și un set de echipamente pe exemplul cărora vom demonstra că agricultura conservativă este valabilă și pentru producătorii mici.

Cât despre aspectele financiare, vreau să amintesc producătorilor agricoli despre faptul că UCIP-IFAD oferă oportunități de asistență financiară pentru  implementarea tehnologiilor, pentru efectuarea investițiilor.  În afară de sursele de finanțare, care tradițional le acordăm pentru  investiții de lungă durată sub formă de credit, avem disponibile o serie de granturi nerambursabile pentru producătorii agricoli. Bunăoară, avem granturi pentru tinerii antreprenori, surse de investiții până la 700 mii de lei, dintre care 380 mii - grant nerambursabil. Avem granturi până la 10.000 USD pentru procurarea tehnicii agricole pentru agricultura conservativă – no-till, mini-till, avem un șir de granturi pentru măsuri de adaptare la schimbările climaterice, cum ar fi înființarea perdelelor forestiere, a plantațiilor forestiere, a învelișurilor de iarbă pe pantele unde avem plantate livezi, vii, unde este eroziune enormă, și un șir de alte măsuri.

 

ZIUA CÂMPULUI LA PORUMBENI

Pe data de 8 septembrie, la Institutul de Fitotehnie ”Porumbeni”, s-a organizat ZIUA CÂMPULUI. Anul acesta, Institutul a beneficiat de un grant din partea UCIP-IFAD,  pentru crearea școlii de câmp pentru fermieri, care va activa în următorii trei ani de zile, implementând tehnologiile agriculturii conservative.

Aici am stat de vorbă cu mai mulți agricultori, unii dintre care deja de mai mulți ani practică agricultura conservativă, alții, abia își fac planuri de viitor.

”Tehnologia clasică – aratul, nivelatul de cu toamnă, semănatul în termeni optimi și așa mai departe, a făcut ca în 2007, atunci când a fost secetă mare, să se usuce tot. Și atunci m-am hotărât ca să trecem și noi la agricultura conservativă. Dar, trebuie să vă spun că trecerea la agricultura conservativă necesită investiții mari. Practic se schimbă tot utilajul agricol, și acesta este destul de scump”, ne-a spus Nicolae Moraru, producător agricol din r-n Sîngerei.

”Suntem și noi  pe cale de a implementa acest sistem. Am, totuși o gospodărie mai mică, dar fac mici parcele, demonstrez și economie de carburanți și de timp și de forță de muncă. Cu timpul ne convingem  că arând pământul adânc, noi de parcă am deschide ușa la plită…” e de părere Gheorghe Ureche producător agricol din r-n. Criuleni.

Am încercat să aflăm părerea agricultorilor și despre avantajele și dezavantajele agriculturii convenționale.

”Desigur, sunt și dezavantaje, dar avantaje – mai multe. În primul rând, sinecostul producției scade, în al doilea rând – păstrăm umiditatea în sol. Cred că agricultura conservativă are viitor în țara noastră, or, altă ieșire nu există! După cum vedem, în fiecare an sunt tot mai puține precipitații. Totuși, sunt și unele probleme cu procurarea tehnicii și acesta este dezavantajul”, ne-a explicat Alexei Ivanov, președintele AGROinform,  producător agricol din r-n. Orhei.

La aceleași evenimente am stat de vorbă și cu mecanizatorii ce lucrează pe aceste combine moderne și care, după cum ne-au mărturisit chiar ei, ”lucrează ca ceasul…”.

NOTĂ: Seminarele de instruire și transfer de cunoștință în cadrul școlilor de câmp au fost organizate de Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor Fondului Internațional pentru Dezvoltarea Agricolă (UCIP-IFAD), în colaborare cu Federația Națională a Agricultorilor din Moldova, AGROinform.

 

Создание сайта Studio Webmaster