publicatii
istorii

 

 

Get Adobe Flash player

ȘEDINȚA COMITETULUI DE COORDONARE A PROIECTULUI ”Promovarea lanțului valoric horticol și incluziv în Moldova, Armenia, Georgia și Kazahstan”

agro logo

La începutul lunii octombrie, la Chișinău a avut loc  ședința Comitetului de Coordonare a proiectului ”Promovarea lanțului valoric horticol și incluziv în Moldova, Armenia, Georgia și Kazahstan”. Partenerii din Georgia, reprezentanții Asociației Agriculturii Biologice ”ELKANA” și cei de la Organizația non-guvernamentală ”Shen” din Armenia, au venit în Moldova pentru a participa la o întrunire comună, împreună cu experții  Federației Naționale a Agricultorilor din Moldova AGROinform.

Proiectul este la cel de-al doilea an de implementare, iar partenerul din Kazahstan,  Institutul de Cercetări în domeniul Economiei Sectorului Agrar și Dezvoltării Rurale, și-a încheiat deja misiunea în cadrul proiectului. Experții kazahi, deopotrivă cu cei din Georgia, Armenia și Moldova, au participat anterior la elaborarea lucrărilor de cercetare și evaluare a experienței de cooperare a fermierilor. Evaluarea comparativă a succeselor și provocărilor pentru grupurile de acțiune colectivă în țările partenere a făcut posibilă elaborarea unui șir de recomandări de politici agricole pentru susținerea cooperării producătorilor agricoli, asta în contextul în care, experiența din diferite țări a demonstrat că politicile de stat pot împiedica sau spori dezvoltarea cooperativelor independente.

Unul dintre obiectivele majore ale proiectului constă în facilitarea creării și dezvoltării grupelor de producători sub diverse structuri juridice de antreprenoriat de asociere. Astfel, cooperarea este privită ca una dintre soluțiile cheie pentru multiplele probleme cu care se confruntă producătorii agricoli.

În cadrul întrunirii, toți partenerii au prezentat realizările pe care le-au înregistrat pe parcursul implementării proiectului, și-au împărtășit unii altora și obstacolele, apărute (fie de ordin legislativ, organizatoric sau financiar), dar cel mai important – au căutat și au găsit în comun soluții și răspunsuri la întrebările care au apărut pe parcurs.

AGROinform – BILANȚUL REALIZĂRILOR, PUNCTAREA PERSPECTIVELOR

 

Pentru că ne interesează mult starea de lucruri din țara noastră, dar și  felul în care obiectivele proiectului dat s-au regăsit în acțiunile și evenimentele, organizate de către Federația națională a Agricultorilor din Moldova AGROinform, aducem mai jos unele date din raportul de implementare a proiectului în Moldova.

Pentru asistență în cadrul acestui proiect au fost deja selectate nouă grupuri, între care – patru cooperative și cinci grupuri neformale de producători.  Între acestea se regăsesc: două grupuri de producători de miere; un grup de producători de cireșe; două cooperative de pomicultori, una specializată în prestarea serviciilor mecanizate; un grup de producători care este specializat în cultivarea nuciferelor; o cooperativă pe producători de struguri de masă. Pentru toate aceste grupuri de producători au fost întocmite planuri de asistență tehnică, sau cu alte cuvinte – planul de dezvoltare al fiecăruia dintre acestea. Acest plan include o analiză detaliată a grupului de producători, a potențialului de dezvoltarea a acestuia pe termen mediu și lung, planul de suport tehnic, cu acțiunile concrete și persoanele responsabile de acestea.

Pentru oaspeți a mai urmat vizita la Cooperativa de Întreprinzător ”AGRO-grape” din s. Budești (mun. Chișinău) și la Grupul de Producători de nuci din s. Saharna, r. Rezina.  Partenerii din Georgia și din Armenia s-au familiarizat cu succesele acestor grupuri de fermieri.

De altfel, trebuie de menționat faptul că în urma avizului lansat de către Federația Națională a Agricultorilor din Moldova AGROinform, în vederea selectării unor grupe de producători agricoli pentru susținerea ulterioară a activității acestora în cadrul proiectului ”Promovarea lanțului valoric horticol și incluziv în Moldova, Armenia, Georgia și Kazahstan”, aceste două grupuri – cel de la Saharna, dar și cooperativa din Budești se numără printre beneficiarii proiectului.

 

PROIECTUL CARE INSUFLĂ SPERANȚE PRIN INSTRUIRE, INFORMARE, IMPLICARE

Realizările Moldovei în cadrul acestui proiect (prin intermediul partenerului lider al proiectului – Federația Națională a Agricultorilor din Moldova AGROinform) sunt vizibile – cooperativele și grupurile de producători agricoli se dezvoltă, iar în scurt timp primele dintre acestea vor primi granturile acordate de către finanțatori pentru dezvoltare.

Totodată, după cum s-a menționat în cadrul ședinței Comitetului de Coordonare a proiectului, atât Georgia, cât și Armenia au ce povesti, arăta, demonstra, dar și pot ghida pe alții la acest capitol.

Proiectul ”Promovarea lanțului valoric horticol  și incluziv în  Moldova, Armenia, Georgia și Kazahstan”, este finanțat de către Fondul Internațional pentru Dezvoltarea Agriculturii (IFAD). În cadrul acestuia, Federația Națională a Agricultorilor din Moldova AGROinform este în calitate de partener lider, alți parteneri fiind: Organizația Neguvernamentală ”SHEN” din Armenia, Asociația Agriculturii Biologice ”ELKANA” din Georgia și Institutul de Cercetări Economice în Domeniul Agriculturii și Dezvoltării rurale din Kazahstan.

 

Создание сайта Studio Webmaster